Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X

Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X jest łatwa i intuicyjna. Oprogramowanie można ściągnąć ze strony internetowej producenta lub z bezpłatnej platformy do ściągania oprogramowania. Po pobraniu pliku instalacyjnego, użytkownik musi go uruchomić i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zakończeniu instalacji, oprogramowanie Vx 2a Imd X można uruchomić i skonfigurować, aby spełniło wymagania systemu. Oprogramowanie konfiguracji umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami 3xlogic Vx 2a Imd X za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego. Oprogramowanie umożliwia również łatwe monitorowanie stanu urządzeń i uzyskiwanie dostępu do danych na temat stanu systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Instalowanie oprogramowania drukarki

Uwagi:

 • Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
 • W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10. 7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.
  Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
   Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.Odwiedź stronęwww. com/downloads.Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.
Dodawanie drukarek do komputeraPrzed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:Podłącz drukarkę i komputer do tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania drukarki do sieci, zobaczPodłączanie drukarki do sieci Wi-FiPodłącz komputer do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcjiPodłączanie komputera do drukarkiPodłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. com/publications/lexmark_hardware/MB2236/UG/html/pl/attaching-cables-topic. html#attaching-cables-topic_pl" title="Podłączanie kabli">Podłączanie kabli

Uwaga:Kabel USB jest sprzedawany oddzielnie.

Użytkownicy systemu Windows
Korzystając z komputera, zainstaluj sterownik drukarki.Więcej informacji można znaleźć w sekcjiOtwórz menuDrukarki i skanery, a następnie kliknij przyciskDodaj drukarkę lub skaner.W zależności od połączenia drukarki wykonaj jedną z następujących czynności:Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przyciskDodaj urządzenieKliknij przyciskPokaż drukarki Wi-Fi Direct, wybierz drukarkę, a następnie kliknij przyciskDrukarki, której szukam, nie ma na liście, a następnie w oknie Dodaj drukarkę wykonaj następujące czynności:
  Wybierz opcjęDodaj drukarkę, używając adresu TCP/IP lub nazwy hostaDalejW polu „Nazwa hosta lub adres IP” wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij przyciskWyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123. 123. 123.W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.Wybierz sterownik drukarki, a następnie kliknij przyciskUżyj aktualnie zainstalowanego sterownika drukarki (zalecane)Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przyciskWybierz opcję udostępniania drukarki, a następnie kliknij przyciskZakończUżytkownicy komputerów MacintoshKorzystając z komputera, otwórz oknoKliknij, a następnie wybierz drukarkę.Z menu Użyj wybierz sterownik drukarki.Aby użyć sterownika drukarki dla komputera Macintosh, wybierz opcjęAirPrintlubSecure AirPrintJeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, wybierz sterownik drukarki Lexmark. Aby zainstalować sterownik, zobaczDodaj drukarkę.Instalacja sterownika faksuPrzejdź do strony, wyszukaj model drukarki, a następnie pobierz odpowiedni pakiet instalatora.Na komputerze kliknij opcjęWłaściwości drukarki, a następnie przejdź do kartyKonfiguracjaZaznaczFaksowanieAktualizacja oprogramowania sprzętowegoNiektóre aplikacje do poprawnego działania wymagają odpowiedniej wersji oprogramowania sprzętowego.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Lexmark.Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.Ustawienia> >Urządzenie>Aktualizuj oprogramowanie sprzętoweWykonaj jedną z następujących czynności:Kliknij opcjęSprawdź dostępność aktualizacjiZgadzam się, rozpocznij aktualizacjęPrześlij plik flash.Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, odwiedź stronęi odszukaj wybrany model drukarki.Wyszukaj żądany plik flash.Upewnij się, że plik zip z oprogramowaniem sprzętowym został rozpakowany.PrześlijStartEksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnegoUstawienia konfiguracji drukarki można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcjęEksportuj konfiguracjęImportuj konfiguracjęPostępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.Jeśli drukarka obsługuje aplikacje, wykonaj następujące czynności:Kliknij pozycjęAplikacje> wybierz aplikację >KonfigurujEksportujImportuj

  W dzisiejszych systemach operacyjnych instalacja programu jest prosta i polega na odnalezieniu wśród plików programu pliku instalatora i kliknięciu na nim dwukrotnie. Najczęściej plik instalatora ma nazwę setup i rozszerzenie exe lub msi. Niekiedy nazwa pliku instalatora jest taka sama jak nazwa programu np. FreeAudioConverter. exe lub złożona z nazwy programu i słowa setup np. iTunes64Setup. exe. Instalacja rozpoczyna się w domyślnej lokalizacji pamięci zewnętrznej komputera i z domyślnymi ustawieniami. Zaawansowani użytkownicy, po uruchomieniu pliku instalatora programu, mogą skorzystać z opcji instalacji zaawansowanej, podczas której mogą wybrać sposób instalacji, miejsce instalacji programu i jego ustawienia.

  R1UWJSJzqVxUX1
  Animacja: Instalacja oprogramowania

  Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3. 0.

  R1566ysHAlJo71
  Animacja: Instalacja zaawansowana

  Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.

  i9hrKctpOJ_d5e156

  Aby usunąć oprogramowanie z pamięci zewnętrznej komputera, nie wolno usunąć folderów (teczek, katalogów) zawierające pliki programów. W takim przypadku pliki programów zostaną usunięte, lecz parametry sytemu nie zostaną zmodyfikowane i system będzie działał niepoprawnie.
  Aby poprawnie usunąć program z pamięci zewnętrznej, należy uruchomić program odinstalowujący.
  Wybierz system operacyjny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można tego dokonać w wybranym systemie operacyjnym.
  WINDOWSWINDOWS
  MacOSMacOS
  LINUXLINUX

  i9hrKctpOJ_d258e106
  i9hrKctpOJ_d258e122
  i9hrKctpOJ_d258e162

  Aplikacje dostępne w

  Aktualizacje utrzymują najlepszą wydajność urządzenia Surface. Oprócz aktualizacji oprogramowania dla systemu Windows 10 lub Windows 11, ważne jest wykonywanie aktualizacji sprzętu, nazywanych również aktualizacjami sterowników i oprogramowania układowego.

  W tym artykule przedstawiono procedurę przygotowania urządzenia Surface przed aktualizacją, a następnie poznasz opcje aktualizacji:

  • Automatycznie aktualizuj sterowniki i oprogramowanie układowe systemu Windows 10, Windows 11 oraz urządzenia Surface (Rekomendowane)

  • Ręcznie aktualizuj sterowniki i oprogramowanie układowe urządzenia Surface (Zaawansowane) 
   Linki do sterowników znajdziesz po wybraniu modelu urządzenia Surface na liście rozwijanej w tej sekcji.

  Znajdziesz również sekcję dotyczącą przetwarzania obrazów dla informatyków oraz informacje o diagnostyce dla rozwiązywania problemów.

  Przygotowywanie urządzenia Surface przed aktualizacją

  Aby przygotować do przeprowadzenia aktualizacje:

  Dołącz klawiaturę Surface Type Cover lub stację dokującą urządzenia Surface (jeśli ją masz), aby uzyskać również najnowsze aktualizacje tych akcesoriów.

  Upewnij się, że masz połączenie internetowe.

  Przed rozpoczęciem instalowania aktualizacji podłącz urządzenie Surface do gniazda elektrycznego i upewnij się, że jest ono naładowane do poziomu co najmniej 40 procent. Podczas procesu aktualizowania urządzenie Surface powinno być stale podłączone do zasilania i włączone.

  Automatycznie aktualizuj sterowniki i oprogramowanie układowe systemu Windows 10, Windows 11 oraz urządzenia Surface

  Po zakończeniu procedury przygotowania, sprawdź sekcję Aktualizowanie system Windows, aby dowiedzieć się, jak sprawdzać i instalować aktualizacje. Możesz też wybrać przycisk Sprawdź aktualizacje systemu Windows poniżej, aby otworzyć witrynę Windows Update w ustawieniach.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu Windows

  Po zakończeniu instalacji aktualizacji, zalecane jest zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji opcjonalnych. Aby zainstalować aktualizacje opcjonalne, przejdź do pola Szukaj na pasku zadań, wpisz Wyświetl aktualizacje opcjonalne, a następnie wybierz je z listy wyników. Jeśli aktualizacje są dostępne w obszarze Aktualizacje sterowników, upewnij się, że zostały zainstalowane wszystkie sterowniki z nazwą „Surface”.

  Sprawdzanie dostępności opcjonalnych aktualizacji

  Ręczne aktualizowanie sterowników i oprogramowania układowego urządzenia Surface

  Ręczne aktualizacje są przydatne, jeśli musisz zaktualizować urządzenie w trybie offline, zaktualizować wiele urządzeń, które są tym samym modelem, lub jeśli tworzysz obrazy systemu dla swojej organizacji.

  Najpierw potrzebujesz kilku informacji o swoim urządzeniu:

   Znajdowanie modelu swojego urządzenia Surface: Jeśli nie znasz modelu swojego urządzenia Surface, poszukaj go w aplikacji Surface. Aby ją otworzyć, wybierz pozycję Start , wprowadź frazę surface i wybierz pozycję Surface , aby otworzyć aplikację. Jeśli aplikacja nie otwarta się, pobierz ją ze sklepu Microsoft Store.

   Otwórz aplikację Surface

   W obszarze Informacje o urządzeniu sprawdź wartość podaną obok modelu urządzenia Surface.

   Znajdowanie wersji swojego systemu Windows: Aby dowiedzieć się, której wersji i kompilacji systemu Windows używasz, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > System  > Informacje , a następnie w obszarze Specyfikacje systemu Windows znajdź wersję systemu operacyjnego i numer kompilacji systemu.

   Otwórz opcję Informacje o ustawieniach

  Teraz możesz rozpocząć aktualizację ręczną.

  Aby znaleźć link dla sterownika, którego potrzebujesz, rozwiń listę rozwijaną poniżej i przewiń ją, aby znaleźć typ posiadanego urządzenia Surface. Po jego wybraniu zostaną wyświetlone dostępne linki dla tego typu modelu urządzenia Surface. Wybierz link do modelu, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie układowe i sterowniki dla dźwięku, ekranu, sieci Ethernet i sieci Wi-Fi.

  Jeśli dane urządzenie Surface nie jest wymienione — na przykład, jeśli masz starszy produkt, taki jak Surface RT — oznacza to, że pliki aktualizacji. msi nie są obecnie dostępne dla tego urządzenia. Zaleca się połączenie z witryną Windows Update, aby zaktualizować te modele urządzeń Surface. Jak to zrobić:

   Wybierz pozycję Start  >Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update .

   Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje. Jeśli aktualizacje są dostępne, zostaną one zainstalowane automatycznie. Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia Surface.
   Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

  Inny model urządzenia Surface

  Na stronie szczegółów Centrum pobierania wybierz pozycję Pobierz.

  Jeśli dostępnych jest wiele plików do pobrania i chcesz zaktualizować urządzenie Surface za pomocą najnowszych sterowników i oprogramowania układowego z Centrum pobierania, wybierz nazwę pliku. msi zgodną z modelem i wersją systemu Windows tabletu Surface, a następnie wybierz pozycję Dalej. Przykład:

  Aby zaktualizować urządzenie Surface Pro 7 z kompilacją 19041 systemu Windows 10, wybierz pozycję SurfacePro7_Win10_19041_22. 011. 9935. 0. msi.

  Aby zaktualizować urządzenie Surface pro 7 z kompilacją 22000 systemu Windows 11, wybierz SurfacePro7_Win11_22000_22.

  Uwaga: Jeśli nie ma pliku msi, który odnosi się do kompilacji systemu Windows zainstalowanej na urządzeniu, wybierz plik msi, którego numer jest zbliżony do numeru Twojej kompilacji (ale nadal jest niższy od numeru kompilacji).

  Po zakończeniu pobierania pliku. msi wybierz pozycję Otwórz plik , aby rozpocząć konfigurację, i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację. 

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konwencji nazewnictwa Surface MSI, zobacz Zarządzanie aktualizacjami sterowników i oprogramowania układowego urządzenia Surface oraz wdrażanie ich.

  Powiązane tematy

  Masz problemy z instalacją aktualizacji urządzenia Surface? Rozwiązywanie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi w systemie WindowsHistoria aktualizacji urządzenia SurfaceAktualizacja systemu WindowsKtóre urządzenia Surface można uaktualnić do systemu Windows 11?

Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X

Bezpośredni link do pobrania Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja oprogramowania sprzętowego 3xlogic Vx 2a Imd X