Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000

Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000 jest oficjalnym przewodnikiem dla użytkowników tego systemu. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, obsługi i eksploatacji systemu. Omawia również ważne czynniki, takie jak konserwacja, kontrola jakości i bezpieczeństwo. Instrukcja oferuje również szczegółowe instrukcje dotyczące wszelkich napraw i aktualizacji systemu. Przewodnik jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą korzystać z systemu Calibre Uk 9011 Z000.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących instrukcji eksploatacji, taki jak?

 1. Co to jest instrukcja eksploatacji?
 2. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?
 3. Jak napisać instrukcję eksploatacji rozdzielnicy niskiego napięcia?
Instrukcja eksploatacji

– jest to dokument, który zawiera określone procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Instrukcję eksploatacji opracowuje się na podstawie rozporządzenia [1], dokumentacji techniczno-ruchowych producenta oraz przepisów i norm.

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać, zgodnie z rozporządzeniem [1]:

 • charakterystykę urządzeń energetycznych
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów
 •  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego
 •  organizację prac eksploatacyjnych
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej środkami ochronnymi.
 • Oprócz wymagań rozporządzenia instrukcja może zawierać dodatkowe obostrzenia, które np. związane są z miejscem instalacji danego urządzenia. Różnić się będą instrukcje eksploatacji silników elektrycznych przemysłu chemicznego od instrukcji dla przemysłu, w którym nie występują zagrożenia wybuchowe.

  Jak napisać instrukcję eksploatacji?

  Aby napisać wartościową instrukcję należy:

 • dobrze zapoznać się z zakresem prac eksploatacyjnych wykonywanych na danym urządzeniu technicznym,
 • zgromadzić DTR producentów, schematy instalacji,
 • wykonać inspekcję miejsca zainstalowania danego urządzenia wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • zidentyfikować zagrożenia w miejscu zainstalowania urządzenia,
 • znać normy i przepisy pod które podlega dane urządzenie,
 • dokonać wywiadu z personelem i obsługą techniczną.
 • Kary za brak instrukcji eksploatacji

  PIP przedstawiła wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć za rok 2014. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

  Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

  • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
  • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
  • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

  Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?
  Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.

 • [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28. 03. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
  [2] https://www. html

  Możecie Państwo przefiltrować i wyświetlić dokładnie te dokumenty, które Państwa interesują:

  Jakie dokumenty Państwa interesują?

  Jaka linia produktów Państwa interesuje?

  Wyświetl wyszukiwane dokumenty

  Calibre – czyli program stworzony do zarządzania biblioteką e-booków. Posiada funkcje takie jak wyszukiwanie, konwertowanie czy eksportowanie książek, nawet w bardzo dużych ilościach na raz.

  Po pobraniu programu ze strony producenta (wersja dla Windows, Linuksa lub Maca) pokaże się kreator ustawień wstępnych:

  Ustawiamy język oraz wybieramy lokalizację folderu do którego calibre będzie kopiował książki.

  W kolejnym etapie wybieramy jaki czytnik będziemy używać do czytania (Amazon/Kobo/PocketBook etc. )

  I to koniec ustawień wstępnych.

  Kiedy ustawienia wstępne mamy już za sobą możemy przejść do dodawania i konwertowania książek. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/670x432xelo-960x619. RxDJ9CnnGT. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xelo-960x619. 1ewmxqhcSs. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xelo-300x193. BsgrNPfFD_. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xelo-768x495. 1ZZy8u5Ep3. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xelo-624x402. 4Z-eE2olJY. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xelo. gi7dBDlk49. webp 1270w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" data-pagespeed-url-hash="3521846907" onload="pagespeed. checkImageForCriticality(this);"/>

  Dodawanie nowej książki. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/670x432xcal5-960x619. ntFny7ohY3. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xcal5-960x619. wQT6TdYplL. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xcal5-300x193. 5IIB9XxtHV. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xcal5-768x495. 7P6Ym2-F8E. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xcal5-624x402. bUdxrlfQUn. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xcal5. m8A3IprWUb. webp 1270w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" data-pagespeed-url-hash="3487609542" onload="pagespeed. checkImageForCriticality(this);"/>

  Wybieramy miejsce z którego program ma dodać e-book.

  Kiedy mamy już pozycję na liście możemy przejść do konwertowania. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/670x432xyo-960x619. yKZQjAfO2o. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xyo-960x619. 6npia1tqu4. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xyo-300x193. qkTbW7uinN. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xyo-768x495. gHoubMWE3X. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xyo-624x402. vZr0jYAGCa. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xyo. B7DORa6urz. webp 1270w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" data-pagespeed-url-hash="3573907965" onload="pagespeed. checkImageForCriticality(this);"/>

  Wybieramy format do jakiego chcemy skonwertować naszego e-booka (EPUB/MOBI/DOCX/ZIP etc. )

  Skonwertowany plik pojawi się w folderze który ustawiliśmy jako docelowy na początku.

  Przesyłanie e-booków

  Poza standardowymi sposobami przenoszenie plików, możesz również połączyć swoje urządzenie bezprzewodowym połączeniem z programem calibre. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xtt. 1pTdrb2f_o. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xtt-300x183. gBMUFkxe8l. webp 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" data-pagespeed-url-hash="21692487" onload="pagespeed. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xhk. YUeh9S-Uma. pl/blog/wp-content/uploads/2017/06/xhk-300x183. w5Y1eZ5G5F. webp 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" data-pagespeed-url-hash="2568752650" onload="pagespeed. checkImageForCriticality(this);"/>

  Wybieramy hasło i gotowe.

  Możesz udostępniać książki przez e-mailWpisujemy adres mailowy i ebooki będą trafiały na naszą pocztę.

  Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i eksploatacji Calibre Uk 9011 Z000