Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl

Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl jest niezbędna dla utrzymania prawidłowego działania i wydajności. Wymagana jest regularna konserwacja sprzętu, aby zapobiec uszkodzeniom i zmniejszyć ryzyko awarii. Przegląd sprzętu Epson Emp 8100nl powinien obejmować sprawdzenie poziomu i jakości zasilania, odpowiednie ustawienia systemowe i zalecane aktualizacje oprogramowania. Użytkownicy powinni również regularnie czyszczyć lub wymieniać wszystkie wymienne podzespoły urządzenia, takie jak baterie, dyski twarde i napędy optyczne. Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl

Problemy z siecią mogą być powodowane przez środowisko sieciowe, komputer bądź drukarkę. W celu pomocy w rozwiązaniu problemu można sprawdzić i potwierdzić stan sieci, używając następujących metod.

Uwaga:

Po zmianie konfiguracji sieciowej wprowadzone zmiany są uwzględniane po upływie około 30 do 60 sekund.
(Czas do uwzględnienia zmian różni się w zależności od metody ustawiania, routera bezprzewodowego, punktu dostępowego itd. )

Drukowanie raportu testu połączenia sieciowego

W przypadku zmiany ustawień sieciowych, takich jak zmiana środowiska sieciowego, można przeprowadzić test połączenia sieciowego i wydrukować raport testu połączenia sieciowego.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z siecią, raport kontrolny może pomóc w znalezieniu rozwiązania problemu.

Szczegółowe informacje dotyczące testowania połączenia sieciowego oraz drukowania raportu z niniejszego testu zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku drukarek, które nie są wyposażone w panel LCD.

Aby uzyskać informacje na temat raportów kontrolnych połączenia sieciowego, kliknij poniższe łącze.
Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.
.. /p_body/panel/wizard/external/nwchk. htm

Wyświetlanie stanu sieci i drukowanie arkusza stanu sieci

Można wyświetlić status sieciowy na panelu LCD oraz wydrukować arkusz stanu sieci. W obszarze stanu sieci można potwierdzić informacje takie jak metoda połączenia, szybkość połączenia (szybkość transmisji), adres IP, metoda zabezpieczeń oraz stan usługi Epson Connect.

Jeśli drukarkę wyposażono w panel LCD, można wyświetlić uproszczone informacje o stanie sieci, a wydrukować informacje szczegółowe.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, szczegółowe informacje o stanie sieci można wydrukować za pomocą przycisków na panelu sterowania.

Więcej informacji dotyczących wyświetlania informacji o stanie sieci oraz drukowania arkusza stanu sieci zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

Kontrola komunikacji za pomocą polecenia Ping

W przypadku niemożliwości uzyskania dostępu do strony internetowej zapisanej w pamięci drukarki albo gdy drukarka nie odpowiada nawet po wysłaniu do niej zadania drukowania, lub w przypadku jakiegokolwiek innego problemu, niniejsza funkcja umożliwia sprawdzenie stanu komunikacji między komputerem a drukarką.

Przed użyciem polecenia Ping należy sprawdzić poprawność adresów IP skonfigurowanych na komputerze i w drukarce.

Więcej informacji dotyczących obsługi komputera zawiera sekcja Polecenie Ping.

Wyłączanie i inicjowanie ustawień sieci Wi-Fi

Problemy związane z działaniem sieci można rozwiązać, wyłączając bądź inicjując ustawienia sieci Wi-Fi, a następnie powtórnie je konfigurując.

Działania tego typu zależą od posiadanego modelu. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

Przed wyłączeniem bądź zainicjowaniem ustawień sieci Wi-Fi zaleca się uprzednie sprawdzenie i zapisanie identyfikatora SSID oraz hasła.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi:
Jeśli drukarkę wyposażono w panel LCD, funkcję Wi-Fi można wyłączyć z poziomu panelu LCD.
Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, funkcję Wi-Fi można wyłączyć, podłączając kabel Ethernet połączony z aktywną siecią.
Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD ani interfejsu Ethernet, funkcję Wi-Fi można wyłączyć, inicjując ustawienia sieciowe za pomocą przycisków na panelu sterowania.

Połączenie Ethernet jest aktywne, gdy funkcja Wi-Fi jest wyłączona.

Inicjowanie ustawień sieciowych:
Jeśli drukarkę wyposażono w panel LCD, ustawienia sieciowe można zainicjować z poziomu panelu LCD.
Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, ustawienia sieciowe można zainicjować za pomocą przycisków na panelu sterowania.

W przypadku inicjowania ustawień sieciowych zostaną również zainicjowane ustawienia usługi Epson Connect oraz ustawienia usług drukowania sieciowego innych firm.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego drukarki

Problemy z siecią można rozwiązać, aktualizując oprogramowanie wbudowane drukarki. Należy upewnić się, że na drukarce zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Otwórz stronę internetową zapisaną w pamięci urządzenia w przeglądarce internetowej, a następnie przeprowadź aktualizację oprogramowania wbudowanego z poziomu górnego menu.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Szczegółowe informacje dotyczące otwierania strony internetowej zapisanej w pamięci drukarki zawiera sekcja Strona internetowa zapisana w pamięci drukarki.

Polecenie Ping

W środowisku sieci TCP/IP potwierdź ustawienie adresu IP na komputerze i drukarce, a następnie sprawdź, czy komputer i drukarka nawiązały komunikację.

Potwierdzanie w systemach Windows 7/Vista/XP

Sprawdź adres IP drukarki.

Adres IP można sprawdzić na arkuszu stanu sieci, raporcie kontrolnym lub na panelu LCD.

Kliknij przycisk Start lub start, wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy), Accessories (Akcesoria), a następnie opcję Command Prompt (Wiersz polecenia). com/onlineguides/pl/wp3010_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wpisz ‘ping’, spację oraz ‘<adres IP drukarki>’, a następnie naciśnij klawisz Enter. com/onlineguides/pl/wp3010_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Jeśli komunikacja zostanie nawiązana, system wyświetli komunikat Reply from <the printer's IP address> (Odpowiedź z adresu IP drukarki).

Jeśli komunikacja nie zostanie nawiązana, zostanie wyświetlony komunikat Destination host unreachable (Host niedostępny) lub Request timed out (Limit czasu żądania). Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia w komputerze.

Potwierdzanie w systemie Mac OS X

Potwierdź adres IP drukarki.

Kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Utilities (Narzędzia), a następnie Network Utility (Program narzędziowy sieci).

Kliknij kartę Ping.

Wprowadź adres IP drukarki w polu adresu sieciowego. com/onlineguides/pl/wp3010_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Kliknij przycisk Ping. com/onlineguides/pl/wp3010_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Jeśli komunikacja zostanie nawiązana, wszystkie sygnały zostaną zwrócone i wyświetli się komunikat 0% packet loss (Utracono 0% pakietów).

Jeśli komunikacja nie zostanie nawiązana, żaden sygnał nie zostanie zwrócony i wyświetli się komunikat 100% packet loss (Utracono 100% pakietów).

Konserwacje swojego sprzętu każdy powinien przeprowadzać co jakiś czas. W pierwszym kroku polega ona na otworzeniu obudowy urządzenia oraz sprawdzeniu stanu urządzenia. W następnym kroku wyczyszczeniu wszystkich portów, złącz, filtrów oraz systemu chłodzenia. Konserwacja systemu chłodzenia polega na rozebraniu układu oraz na dokładnym wyczyszczeniu radiatorów jak i wyczyszczeniu procesora oraz procesora graficznego za pomocą alkoholu izopropylowego. Po wykonaniu tych czynności nakładana jest pasta termo przewodząca na procesor i procesor graficzny w celu zwiększenia wydajności układu odprowadzenia ciepła. Urządzenie jest składane instalowane są najnowsze sterowniki jak i aktualizacje systemu operacyjnego, defragmentacja dysku. Na koniec sprzęt jest czyszczony z zewnątrz za pomocą specjalnego preparatu. Taka konserwacja sprzętu powinna zapewnić poprawę wydajności sprzętu oraz dobrą kulturę pracy.

Komputery - jak wszystkie urządzenia - czasem się psują. Zdarza się, że przez zaniedbywanie podstawowych czynności konserwacyjnych sprzęt IT działa wolniej, poniżej swoich możliwości. Na pracę peceta może też wpłynąć niefrasobliwość użytkownika - na przykład instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł, zapchanie dysku, kasowanie kluczowych plików czy niezważanie na wysoką temperaturę otoczenia. Aby komputer funkcjonował bezproblemowo, należy pamiętać o fundamentalnych regułach oraz regularnie przeprowadzać rutynowe działania, których celem jest konserwacja komputerów

Konserwacja komputerów

Wszystko należy zacząć od podzespołów komputera. Większość z nich to elementy bardzo wrażliwe - zwłaszcza na wysokie lub niskie temperatury. Warto wiedzieć, że w nawet - wydawałoby się - zupełnie szczelnej obudowie gromadzi się kurz. Im jest tam go więcej, tym większe ryzyko, że zapali się, uszkadzając tym sam podzespoły. Dlatego niezbędną rzeczą jest regularne (co 2-3 miesiące) otwieranie obudowy i czyszczenie jej wnętrza za pomocą sprężonego powietrza - pojemniki z nim można kupić bez problemu w większości sklepów komputerowych.

Uwaga! Wnętrza komputera nie wolno czyścić za pomocą odkurzacza!

O tematyce korzystania z komputera w trakcie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszego Poradnika. Oto wybór linków do najważniejszych tekstów:

Komputer a burza - wyładowania atmosferyczne potrafią być zabójcze dla sprzętu informatycznego, jednak jeżeli przestrzegasz podstawowych zasad bezpieczeństwa, ryzyko spada do minimum. W naszym poradniku przeczytasz o tym, co należy zrobić, gdy za oknem zaczyna się błyskać.

Komputer a mróz - mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że niska temperatura może być dla sprzętu elektronicznego równie groźna jak upał. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób trzeba zabezpieczać laptopy i inne urządzenia przenośne przed mroźnym powietrzem.

Komputer a upał - każdy sprzęt elektroniczny wydziela ciepło. Gdy jest ono źle odprowadzane, podzespoły się przegrzewają. Największe ryzyko występuje oczywiście w trakcie upałów - zapoznaj się z naszym artykułem, by poznać fundamentalne zasady postępowania w gorące dni.

Konserwacja ko puterów - oprogramowanie

Mądre korzystanie z software’u to podstawa. Chodzi tu zarówno o podejrzliwość w stosunku do do aplikacji z nieznanych źródeł, jak i rozsądne gospodarowanie zasobami plików. Pod tym ostatnim pojęciem można rozumieć między innymi:

  • regularne przeprowadzanie defragmentacji i czyszczenia dysku;

  • kontrolę uruchamianych przy starcie systemu (wpisanie w Wyszukaj programy i pliki “msconfig” i odznaczenie z listy Uruchamianie niepotrzebnych aplikacji);

  • kontrolę działających w tle procesów (przez Menadżera zadań);

  • systematyczne sprawdzanie komputera programami antywirusowymi i antyspyware;

  • niekasowanie ważnych plików z folderów systemowych (system i system32) i rejestru;

  • nieinstalowanie przesadnej liczby aplikacji.

O bezpieczeństwie komputerowym, przydatnych aplikacjach ochronnych oraz o działaniach optymalizacyjnych pisaliśmy już wiele razy w naszym Poradniku. Poniżej prezentujemy wybór najciekawszych tekstów, z którymi warto się zapoznać, by lepiej dbać o swoją maszynę:

Triki ułatwiające prace na Windows 8 - najnowszy system operacyjny Microsoftu nie cieszy się uznaniem wśród użytkowników, o czym świadczą marne wyniki sprzedaży i rozpaczliwe działania giganta z Redmond, który pragnie (niemalże siłą) nakłonić ludzi do korzystania z ich niezbyt udanego dzieła. W artykule przedstawione są proste sztuki, które poprawiają komfort pracy. Wśród nich znajdziecie opis tego, jak można usunąć niesławny ekran z kafelkami.

Optymalizacja netbooka - małe przenośne komputerki cechują się długim czasem pracy na baterii, przez co znajdują zwolenników wśród ludzi mobilnych. Jest jednak łyżka dziegciu w tej (niewielkiej) beczce miodu - netbooki zazwyczaj są mało wydajne. Oto zestaw działań, które pomogą wycisnąć z małego komputera ostatnie soki.

Bezpieczeństwo IT w firmie - kompendium wiedzy na temat ochrony firmowych komputerów. Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorcy, który chce spać spokojnie, nie obawiając się katastrofalnych skutków działań hakerów.

Usuwanie adware i spyware - mądry Polak po szkodzie. Co robić, gdy przez niefrasobliwość użytkownika na komputerze rozgoszczą się intruzi w postaci aplikacji szpiegowskich i reklamowych? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

Zmniejszanie zużycia RAMu w Chrome - prosta sztuczka, która może znacznie ułatwić korzystanie z popularnej przeglądarki firmy Google.

Instalacja Linuksa - Windows nie jest jedynym systemem operacyjnym na świecie. Darmowy Linux może go z powodzeniem zastępować. Przeczytaj przewodnik po instalacji tego wydajnego oprogramowania.

Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja sprzętu komputerowego Epson Emp 8100nl