Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02

Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02 zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego użytkowania tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia, wskazówek dotyczących jego obsługi, instrukcji dotyczących wymiany baterii i wskazówek dotyczących czyszczenia urządzenia. Instrukcja także zawiera informacje na temat przechowywania urządzenia i naprawy, jeśli jest to konieczne. Instrukcja zawiera również części zamienne, które można zamówić, jeśli są potrzebne. Instrukcja 1byone Beautural 1 Mr02uk02 to niezbędny element urządzenia, który pomaga użytkownikom wykonać wiele czynności w bezpieczny i skuteczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

1 Oryginalna instrukcja obsługi

2

3 Spis treści 1. Cel zastosowania 5 2. Opis techniczny 5 Wygląd pulpitu 6 3. Dane techniczne 7 Legenda do rysunków kotłów 8 Dane techniczne 8 Przekroje przez kocioł D15PX i D20PX 9 Schemat wentylatora wyciągowego u kotły D20P, D30P, D40P, D50P 9 4. Paliwo Wyposażenie dodatkowe dostarczane do kotła Fundamenty pod kotły Rodzaj otoczenia i sposób umieszczenia kotła w kotłowni Komin Kanał dymowy Ochrona przeciwpożarowa instalacji i użytkowania urządzeń grzewczych Podłączenie kotłów do sieci elektrycznej Schemat elektryczny podłączenia dla kotłów D15PX, D20PX z wentylatorem wyciągowym - model AC07X ze złączem 6 pin Schemat elektryczny palnika ATMOS A25 - dla kotłów D15PX i D20PX - model AC07X (R, R2, czujniki TV, TS, TK, TSV) z modułem rozszerzającym AC07X-C - (R5, R6) - wykonanie podstawowe Schemat elektryczny palnika ATMOS A25 - dla kotłów D15PX, PX15, D20PX i PX20- model AC07X (R, R2, czujniki TV, TS, TK, TSV) z modułem rozszerzającym AC07X - C - (R5, R6) - przy użyciu R5 i R6 do przesłania informacji o stanie palnika lub do włączania kotła zewnętrznego przy postoju (usterce) kotła na pelety Obowiązujące normy ČSN EN dotyczące projektowania i montażu kotłów Wybór i sposób podłączenia elementów regulacyjnych i kontrolnych Ochrona kotła przed korozją Prawidłowe podłączenie kotła D15PX, D20PX ze zbiornikiem akumulacyjnym i sterowaniem palnika za pomocą czujników TS oraz TV oraz sterowanie pompy kotła według temperatury kotła (czujnika TK) z palnika A Prawidłowe podłączenie kotła D15PX, D20PX ze zbiornikiem akumulacyjnym i regulacją ACD Laddomat Zawór termoregulacyjny Przepisy eksploatacyjne 22 Przygotowanie kotłów do pracy 22 Zależność temperatury spalin od mocy kotła (palnika) podczas palenia peletami Procedura optymalnego ustawienia kotła na pelety drewniane Osadzenie kształtek w komorze spalania Podłączenie palnika A25 do kotłów D15PX, D20PX Kocioł D15PX, D20PX w przestrzeni kotłowni Przestrzeń kotłowni z kotłem DxxPX i zasobnikiem z wielopunktowym zasysaniem pelet przy użyciu transportu pneumatycznego ATMOS APS 250 SPX Uzupełnianie paliwa Czyszczenie kotłów i usuwanie popiołu Konserwacja układu grzewczego włącznie z kotłami Obsługa i dozór Możliwe usterki i sposoby ich usuwania Części zamienne 33 Wymiana sznura uszczelniającego w drzwiczkach 33 Regulacja zawiasów i zamków drzwiczek Ekologia 34 Likwidacja kotła po zakończeniu jego żywotności 34 WARUNKI GWARANCJI 35 PROTOKÓŁ Z INSTALACJI KOTŁA 36 WPISY Z PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 37 ZAPISY O PRZEPROWADZONYCH NAPRAWACH GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH 38-3

4 ABY URZĄDZENIE DZIAŁAŁO DŁUGO I SPRAWNIE- ORAZ ABY BYLI PAŃSTWO ZADOWOLENI Z NA- SZYCH PRODUKTÓW, ZALECAMY STOSOWANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI I ZASAD 1. Wykonanie montażu, próbnego rozpalenia i przeszkolenie obsługi musi przeprowadzić firma montażowa przeszkolona przez producenta. Firma ta również wypełni protokół dotyczący instalacji kotła (str. 36). 2. Podczas palenia peletami należy stosować wyłącznie dobrej jakości paliwo o średnicy 6-8 mm, wyprodukowane z miękkiego drewna bez kory i dodatków (białe pelety). 3. W trakcie palenia się paliwa wytwarzane są substancje, które mogą uszkadzać korpus kotła. Dlatego też za kocioł należy zamontować układ Laddomat 22 lub zawór termoregulacyjny, zapewniający zachowanie minimalnej temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie 65 C. Temperatura robocza wody w kotle musi mieścić się w przedziale C. 4. Każda pompa obiegowa w systemie musi być sterowana przez niezależny termostat w celu zapewnienia minimalnej temperatury wody na powrocie. 5. Zalecamy podłączenie kotła w układzie z jednym zbiornikiem buforowym, którego pojemność powinna wynosić l. Dzięki temu osiąga się dłuższą żywotność palnika na pelety oraz niższe zużycie paliwa. UWAGA - Jeśli do kotła podłączony jest Laddomat 22 lub zawór termoregulacyjny TV 60 C (65/70/72/77 C) (zbiorniki akumulacyjne - opcja (patrz załączony schemat)), to okres gwarancji na korpus kotła zostaje wydłużony z 24 do 36 miesięcy. Gwarancja na pozostałe części nie ulega zmianie. Niedotrzymanie wyżej podanych zasad może spowodować, że korozja niskotemperaturowa znacznie skróci żywotności korpusu i kształtek ceramicznych. Korpus kotła może skorodować nawet w ciągu dwóch lat. 4 -

5 1. Cel zastosowania Kotły wodne ATMOS D15PX i D20PX ą przeznaczone do komfortowego ogrzewania domów rodzinnych, dworków i innych obiektów peletami. Kompaktowe rozwiązanie techniczne tych kotłów umożliwia ich instalację w małych kotłowniach. Do ogrzewania można stosować pelety o średnicy 6 do 8 mm. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania trocin i drobnych drewnianych odpadów. Opis techniczny Kotły D15PX i D20PX są dostarczane jako kompaktowe urządzenia z wbudowanym przenośnikiem, zasobnikiem pelet o pojemności 175 l oraz z palnikiem na pelety ATMOS A25. Są to kotły skonstruowane do elektronicznie sterowanego spalania pelet z automatycznym zapłonem paliwa. Palnik na pelety jest wbudowany w przedniej części kotła w drzwiczkach komory spalania. Komora służy również jako przestrzeń na popiół. Korpus kotła to zespół zespawany z blach stalowych o grubości 3-5 mm. Składa się z komory spalania, wyłożonej kształtkami ceramicznymi w celu idealnego wysoce skutecznego dopalenia się płonienia. W tylnej części kotła znajduje się wymiennik rurowy osadzony zwalniaczami segmentowymi z funkcją oczyszczania wstępnego (roboczego) bez konieczności ich wyjmowania. Korpus kotła od strony zewnętrznej został termoizolowany filcem mineralnym, włożonym pod blaszane osłony zewnętrznej obudowy kotła. W górnej części znajduje się zasobnik paliwa, z którego pelety są transportowane do palnika za pomocą przenośnika śrubowego. Dawkowanie paliwa jest sterowane w pełni automatycznie. W przedniej części kotłów znajduje się panel zawierający: wyłącznik główny, wyłącznik palnika na pelety (L2) na wypadek czyszczenia, termostat roboczy (regulacyjny), termostat bezpieczeństwa, termometr i bezpiecznik 6, 3 A. Kocioł nie jest wyposażony w pętlę chłodzącą zabezpieczającą kocioł przed przegrzaniem, ponieważ dzięki małej ilości paliwa w palniku nie występuje ryzyko przegrzania kotła w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kotły DxxPX jest wyposażony w wentylator wyciągowy. Kocioł DxxPX z palnikiem ATMOS A25, przenośnikiem i zasobnikiem na pellety 175 l. - 5

6 Wygląd pulpitu I O I O Termometr 5. Termostat bezpieczeństwa 2. Wyłącznik główny 6. Podstawowa instrukcja eksploatacji 3. Termostat regulacyjny (kotłowy) 7. Bezpiecznik 6, 3 A - T6, 3A/ typ H 4. Wyłącznik palnika (L2) 8. Miejsce dla regulatora elektronicznego (92 x 138 mm) Opis: 1. Termometr - sprawdza temperaturę wody na wyjściu z kotła. Główny wyłącznik - pozwala na wyłączenie całego kotła w razie potrzeby (ponownie uruchomić palnik na pelety). Termostat regulacyjny - steruje pracą palnika na pelety na podstawie temperatury wody na wyjściu z kotła. Wyłącznik palnika - służy do uruchomienia palnika oraz do jego wyłączenia (dopalenia paliwa w nim) przed czyszczeniem kotła. Termostat bezpieczeństwa bezpowrotny - służy jako zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem w przypadku awarii termostatu regulacyjnego, albo jako sygnalizacja przekroczenia temperatury awaryjnej - po przekroczeniu temperatury awaryjnej należy wcisnąć. 6. Podstawowa instrukcja eksploatacji 7. Bezpiecznik (6, 3A) - T6, 3A/ typ H zabezpieczenie układu elektronicznego palnika na pelety. 8. W miejscu dla elektronicznego regulatora układu grzewczego można zamontować dowolny regulator, który pasuje do otworu (92 x 138 mm), przykładowo: ACD01, ACD03. Wstępnie przygotowana wiązka elektryczna służy do zasilania układu energią elektryczną. 6 -

7 3. Dane techniczne Typ kotła ATMOS D15PX D20PX Moc kotła kw Powierzchnia grzewcza m 2 1, 9 1, 9 Pojemność zasypu paliwa dm Wymiary otworu zasypowego mm 542x x480 Wymagany ciąg komina Pa Maks. ciśnienie robocze wody kpa Masa kotła kg Średnica króćca spalinowego mm 150/ /152 Wysokość kotła mm Szerokość kotła mm Głębokość kotła mm Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 Moc el. pobierana - podczas rozruchu - podczas pracy W 572/ / Sprawność kotła% 92, 7 91, 5 Klasa kotła 5 5 Klasa efektywności energetycznej A+ A+ Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) Wymagane paliwo (korzystne) Przeciętne zużycie paliwa - peletów przy mocy znamionowej C kg/s 0, 011 0, 015 dobrej jakości o średnicy 6-8 mm o wartości opałowej MJ. kg -1 kg. h -1 3, 6 4, 5 Objętość wody w kotle l Strata hydrauliczna kotła mbar 0, 20 0, 20 Minimalna objętość zbiornika buforowego l Napięcie zasilania V/Hz 230/50 Wymagana temperatura minimalna wody na powrocie w czasie pracy kotła wynosi 65 C. Wymagana temperatura robocza kotła wynosi C. - 7

8 Legenda do rysunków kotłów 1. Korpus kotła 2. Drzwiczki wyczystne (kod: S0459) 3. Palnik na pelety ATMOS A25 (kod: H0044) 4. Panel sterowania 5. Przenośnik ślimakowy 6. Wypełnienie drzwiczek - Sibral duży z otworem na palnik (kod: S0266) 7. Uszczelka drzwiczek 18 x 18 mm (kod: S0240) 8. Zamknięcie (kod: S1047) 9. Izolacja pod palnik (kod: S0164) 10. Zbiornik paliwa 175 l 11. Wymiennik rurowy 12. Zwalniacz z cięgnem czyszczącym i uchwytem 13. Żaroodporna kształtka - dno paleniska 14. Żaroodporna kształtka - Osłona 15. Termometr (kod: S0041) 16. Główny wyłącznik (czerwone) (kod: S0092) 17. Termostat regulacyjny (kotłowy) (kod: S0021) 18. Włącznik palnika (czarna) (kod: S0102) 19. Termostat bezpieczeństwa (kod: S0068) 20. Bezpiecznik T6, 3A/ typ H 21. Osłona pokrywki czyszczącej 22. Wentylator wyciągowy 23. Kondensator wentylatora wyciągowego - 1μF 24. Pokrywa czyszczenia kanału tylnego 25. Pokrywa zasobniku 26. Wąż łączący palnika - długość 550 mm, Ø 65 mm K - króciec czopucha L - wylot wody z kotła M - wlot wody do kotła N - nvasada do kurka napełniania Dane techniczne Wymiary D15PX D20PX A B B C D E 150/ /152 G H CH I J 6/4 6/4 8 -

9 J Instrukcja obsługi - Rysunki kotłów Przekroje przez kocioł D15PX i D20PX CH L K A H I D M G J N 6 7 B1 C B2 Schemat wentylatora wyciągowego u kotły D20P, D30P, D40P, D50P UWAGA - Wentylator wyciągowy jest dostarczany w zdemontowanym stanie. Należy go nałożyć na tylny kanał dymowy, dokładnie docisnąć, podłączyć do prądu i wypróbować, czy jego praca jest cicha Silnik 2 - Płyta 3 - Koło wentylatora (nierdzewne) 4 - Nakrętka z gwintem lewym i podkładka 5 - Nakrętka motylkowa 6 - Śruba 7 - Uszczelka duża (2 szt. ) 8 - Uszczelka mała

10 4. Paliwo Wymagane paliwo to dobrej jakości pelety o Ø 6-8 mm, długości mm i wartości opałowej MJ. kg -1. Za dobrej jakości pelety uważane są pelety, które nie rozpadają się na wióry i zostały wyprodukowane z miękkiego drewna bez kory i innych dodatków (białe pelety). Zalecamy spalanie peletów bez dodatków biologicznych, pogarszających wypalanie się paliwa i zwiększających zawartość popiołu. Dobrej jakości pelety drewniane - białe bez czarnych kropek (kory) Złej jakości pelety drewniane - ciemne z korą (z czarnymi kropkami) 5. Wyposażenie dodatkowe dostarczane do kotła Szczotki stalowe z osprzętem Pogrzebacz Kurek napełniania Instrukcja obsługi i konserwacji Popielnik Wąż łączący palnika Ø 65 mm - długość 550 mm 1 szt. 1 szt. Fundamenty pod kotły Typ kotła (mm) A B D15PX, D20PX Zalecamy wykonanie betonowego (metalowego) fundamentu pod kocioł. 10 -

11 7. Rodzaj otoczenia i sposób umieszczenia kotła w kotłowni Kotły mogą być użytkowane w pomieszczeniach AA5/AB5 zwykłego otoczenia zgodnie z normą ČSN Kotły muszą być umieszczone w kotłowni, w której jest odpowiednia ilość powietrza potrzebnego do spalania. Nie wolno umieszczać kotłów w pomieszczeniu mieszkalnym (włącznie z korytarzami). Średnica otworu, przez który wchodzi powietrze do spalania musi wynosić minimum 350 cm 2 w przypadku kotła o wydajności kw. 1 min. 500 mm 1 - Komin 2 - Kanał dymowy 3 - Kocioł 4 - Palnik A min. 500 mm 4 min. 200 mm min mm 8. Komin Podłączenie urządzenia do komina powinno nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego przedsiębiorstwa kominiarskiego. Komin musi mieć odpowiedni ciąg, niezależnie od panujących warunków pracy. Przewód kominowy musi mieć odpowiednie wymiary, ponieważ od jego ciągu zależy spalanie, wydajność i żywotność kotła. Ciąg komina zależy od jego średnicy, wysokości i chropowatości wewnętrznej ściany. Do komina, do którego już jest podłączony kocioł, nie można podłączać innego urządzenia. rednica komina nie może być mniejsza, niż wyjście z kotła (min. 150 mm). Ciąg komina musi mieć odpowiednie wartości (patrz dane techniczne str. 7). Nie może być bardzo wysoki, aby nie zmniejszał wydajności kotła i nie przeszkadzał w jego spalaniu (nie gasił ognia). Jeśli komin ma zbyt duży ciąg, należy zainstalować do kanału dymowego ogranicznik ciągu. Wskazówki dotyczące rozmiarów i przekroju komina: 20 x 20 cm wysokość 7 m Ø 20 cm wysokość 8 m 15 x 15 cm wysokość 11 m Ø 16 cm wysokość 12 m Dokładne przepisy dotyczące rozmiarów komina znajdują się w normach ČSN Wymagany ciąg komina jest wymieniony w części 3. Dane techniczne. - 11

12 9. Kanał dymowy Łącznik kominowy kotła musi być podłączony do komina. Jeśli kocioł nie może być podłączony bezpośrednio do komina, wtedy odpowiedni adapter(łącznik redukcyjny) musi być jak najkrótszy, w zależności od warunków, ale nie dłuższy niż 1 m, bez dodatkowej powierzchni grzewczej i musi być skierowny do góry wprost do komina. Przewód kominowy(łącznik) musi być wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnieć możliwość wyczyszczenia go od środka. Łącznik nie może przechodzić przez inne urządzenia. Przekrój łącznika nie może być większy niż otwór podłączeniowy komina i nie może również byż zwężony w kierunku komina. Nie jest zalecane używanie kolan. Przejścia przewodu kominowego poprzez łatwopalne materiały określają aneksy 2 i 3 do normy ČSN nadają się zwłaszcza do urządzeń mobilnych, drewnianych domków działkowych itp. Kocioł Komín 1 - Termometr spalin 2 - Rewizja do czyszczenia 3 - Klapka ogranicznika ciągu INFO - W przypadku zbyt wysokiego ciągu należy zainstalować klapkę redukcyjną /3/ lub ogranicznik ciągu. 10. Ochrona przeciwpożarowa instalacji i użytkowania urządzeń grzewczych Wypis z normy ČSN Ochrona przeciwpożarowa urządzeń i źródeł ciepła. Bezpieczne odległości W instlacjach urządzeń musi być zachowana bezpieczna odległość od materiałów budowlanych, wynosząca minimum 200 mm. Odległość ta odnosi się do kotłów oraz przewodów kominowych (łączników) usytuowanych w pobliżu materiałów latwopalnych o klasie palności B, C1 i C2 (klasy palności zostały podane w tabelce nr. 1). Bezpieczna odległość (200 mm) musi zostać podwojona jeżeli kotły lub przewody kominowe znajdują się w pobliżu materiałów o klasie palności C3 (zobacz. Tabela nr 1). Odległość ta musi również zostać podwojona jeżeli materiały nie zostały sklasyfikowane. Odległośćmożezostaćzredukowana (100 mm) jeżeli zostaną użyte panele niepalne (np. azbest) o grubości minimum 5 mm, usytuowane 25 mm od chronionego materiału. Rozmiar panelu ochronnego musi być większy niż rozmiar kotła, włączając w to przewód kominowy, z każdej strony o minimum 150 mm, a nad górną powierzchnią kotła minimum 300 mm. Płyta ochronna lub zasłona musi znajdować się również na przedmiotach z materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, jeśli znajdują się bliżej niż bezpieczna odległość (np. w domkach letniskowych, ruchomych pomieszczeniach). Należy zachować bezpieczną odległość również podczas magazynowania przedmiotów w pobliżu kotłów. 12 -

13 Jeśli kotły znajdują się na podłodze z palnych materiałów, należy na niej położyć niepalną podkładkę izolującą ciepło, która jest większa od obrysu kotła po stronie otworu zasobnika i popielnika o przynajmniej 300 mm, a z innych stron o minimum 100 mm. W roli niepalnych i izolujących ciepło podkładek można użyć wszystkich materiałów o stopniu palności A. Tab. nr 1 Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků A - nehořlavé B - nesnadno hořlavé C1- těžce hořlavé C2- středně hořlavé C3- lehce hořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkladačky, malty, protipožární omítky atd. akumin, izomin, heraklit, lignos, desky z čedičové plsti, desky ze skelných vláken, novodur dřevo listnaté(dub, buk), desky hobrem, překližky, sirkolit, werzalit, tvrzený papír (umakart, ecrona) dřevo jehličnaté (borovice, modřín, smrk), dřevo třískové a korkové desky, pryžové podlahoviny (Industrial, Super) dřevovláknité desky (Hobra, Sololak, Sololit), celulózové hmoty, polyuretan, polystyren, polyethylen, lehčený PVC UWAGA - W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować niebezpieczeństwo pojawienia się palnych gazów lub oparów, oraz robót podczas których może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (np. lepienie linoleum, PVC itp. ) należy wyłączyć kocioł przed wystąpieniem niebezpieczeństwa. Przedmioty oraz substancje łatwopalne nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość (ČSN EN). 11. Podłączenie kotłów do sieci elektrycznej Kocioł należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz przy pomocy przewodu zasilania bez wtyczki. Przewód sieciowy jest typu M, podczas wymiany musi być zastąpiony identycznym typem przez organizację serwisową. Podłączenie kotła może wykonać wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami danego kraju. UWAGA - w celu uniemożliwienia przypadkowej zamiany kierunku przepływu prądu kabel sieciowy nie może być wyposażony we wtyczkę. Należy wykonać stałe połączenie pomiędzy skrzynką rozdzielczą a konektorami kotła. Zalecamy regularną kontrolę stanu kabla zasilającego. Dla bezpiecznej i niezawodnej pracy kotła niedozwolona jest ingerencja w obwody zabezpieczające kocioł i ich elementy. W przypadku uszkodzenia wyposażenia elektrycznego w kotle konieczne jest jego odłączenie od instalacji elektrycznej przed wykonaniem prac serwisowych. Prace serwisowe muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. - 13

14 Instalacja elektryczna kotła pod przednią maską Lokalizacja kondensatora rozruchowego (1μF) wentylatora wyciągowego Złącza w stronie kapturach kotła: Złącza w tylnej części prawej maski kotła Złącza w przedniej części prawej maski kotła 1 - złącze kabla - czarna (L - brązowy, N - niebieski, PE - zielony/żółty) 2 - złącze dla pompy w obiegu kotła - białe (L - brązowe, N - niebieskie, PE - zielone/żółte) 3 - złącze wentylator wyciągowy 4 - złącze do podłączenia regulacji zewnętrznej kotła (z łączonym zaciskiem główkowym) (nie odłączać) 5 - złącze do sterowania przenośników kotła z palnika ATMOS A wyjście rejestratorów temperatury (czujników) - czujnik temperatury spalin w wymienniku TSV i czujnik temperatury kotła TK 7 - złącze do podłączenia palnika ATMOS model AC07X - (L1, L2, R, R2, N, PE) Ilustracja zamocowania czujników TV i TS prowadzących z palnika do zbiornika wyrównawczego do sterowania pracy kotła według dwóch temperatur (podłączenie palnika i sprężarki). 14 -

15 12. Schemat elektryczny podłączenia dla kotłów D15PX, D20PX z wentylatorem wyciągowym - model AC07X ze złączem 6 pin. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK SWITCH SCHALTER HL. VYPÍNAČ BEZPIECZNIK 6, 3 A FUSE 6, 3 A SICHERUNG 6, 3 A POJISTKA 6, 3 A TERMOSTAT KOTŁOWY OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT PROVOZNÍ TERMOSTAT WŁĄCZNIK PALNIKA BURNER SWITCH SCHALTER FÜR BRENNER VYPÍNAČ HOŘÁKU TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT PALNIK A25 BURNER A25 BRENNER A25 HOŘÁK A25 TERMOSTAT POMPY 70 C PUMP THERMOSTAT 70 C PUMPETERMOSTAT 70 C TERMOSTAT NA ČERPADLO 70 C - TEMPERATURA SPALIN KOTŁA - ABGASTEMPERATURE - WASTEGASSTEMPERATURE - TEOTA SPALIN KOTLE GNIAZDA - CZUJNIKI STECKDOSE - SENSOREN SOCKET - SENSORS ZÁSUVKA - ČIDLA W- BIAŁY- WHITE-WEIS-BÍLÁ R- CZERWONY- RED-ROT-ČERVENÁ BR- BRĄZOWY- BROWN-BRÄUNE-HNĚDÁ NOTATKI: NOTES: NOTEN: NOTE: WARIANTY REZERWOWE ( REG L, N, PE TULEJKA/FASTON 6, 3)DLA ELEKTRONICZNEJ REGULACJI VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L, N, PE" (FERRULE/FASTON 6, 3) FOR ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L, N, PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6, 3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG REZERWOWE PODŁĄCZENIE L2-OUT PALNIKA I WENTYLATORA DLA REGULATORA RESERVOIR POINT "L2-OUT" OF BURNER AND FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L2 OUT" DER BRENNER UND VENTILATOR FÜ R DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG REZERWOWE PODŁĄCZENIE L PUMP POMPY OBIEGU KOTŁA DO REGULATORA RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKT RONISCHE REGELUNG KIEDY ELEKTRONICZNEJ REGULACJI STERUJE PALNIKIEM POŁĄCZENIE "PT-C" I "PT-1" MUSI ZOSTAĆ ROZŁĄCZONE WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER CONNECTORS "PT-C" AND "PT-1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG - TEMPERATURA KOTŁA - KESSELTEMPERATUR - BOILERTEMPERATURE - TEOTA KOTLE - PODAJNIK PELLETU - PELLET CONVEYOR - PELLETS FÖRDERER - DOPRAVNÍK NA PELETY KONDENSATOR BL- CZARNY- BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU- NIEBIESKI- BLUE-BLAU-MODRÁ GY- ZIELONO/ŻÓŁTY- GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ GR- SZARY- GREY-GRAU-ŠEDÁ STEROWANIE POMPĄ KOTŁA Z PALNIKA A25: TČ70=R2 / STEROWANIE POMPĄ JEDYNIE POPRZEZ TERMOSTAT TČ70: TČ70 = 230 V / STEROWANIE POMPĄ KOTŁA Z REGULACJI ELEKTRONICZNEJ: ODŁĄCZYĆ ZŁĄCZE TČ70 CONTROL OF BOILER PUMP FRO BURNER A25: TČ=R2 / CONTROL OF BOILER PUMP ONLY FROM PUMP THERMOSAT TČ70: TČ70=230V / CONTROL OF BOILER PUMP FROM ELECTRONIC REGULATOR: UNCOONECT CONNECTOR TČ70 KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER BRENNER A25 REGULUNG: TČ70=R2 / KESSELPUMPE BEDIENUNG NUR BEI DEM PEUMPE THERMOSTAT TČ70: TČ70=230V / KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER ELEKTRON. REGULUNG: DEN KONNEKTOREN TČ 70 ABKLEMMEN WYJŚCIE R2 Z PALNIKA A25 STERUJE POMPĄ KOTŁA: R2=TČ70 / WEJŚCIA R2 Z PALNIKA A25 UŻYTO DO INNEGO STEROWANIA R2=R2 OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 CONTROL OF BOILER PUMP: R2 = TČ70 / OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 IS USED FOT OTHER CONTROL: R2 = R2 AUSGANG R2 VON BRENNER A25 STEUERT DIE KESSELPUMPE: R2 = TČ70 / AUSGANG R2 VON BRENNER A25 IST FUR DIE ANDERE STEUERUNG VERWENDET: R2 = R2-3P ZŁĄCZE Z KLEMĄ 3P CONNECTOR WITH UG 3P KONNEKTOR MIT KLEME CZUJNIK "TK" I CZUJNIK "TSV" DLA PALNIK A25 SENSOR TK AND SENSOR TSV FOR BURNER A25 KESSEL WASSER FÜHLER TK UND KESSEL ABGAS FÜHLER TSV FÜR BRENNER A25 INFO - Jeżeli chcesz sterować pompą w układzie kotła jedynie według temperatury ustawionej w palniku na pelety ATMOS A25, odłącz termostat na pompie 70 C - punkt E. - 15

16 13. Schemat elektryczny palnika ATMOS A25 - dla kotłów D15PX i D20PX - model AC07X (R, R2, czujniki TV, TS, TK, TSV) z modułem rozszerzającym AC07X-C - (R5, R6) - wykonanie podstawowe GNIAZDO WLOTU SOCKET INLET STECKDOSE SPANNUNG ZASUVKA NAPÁJENÍ GNIAZDO PODAJNIK SOCKET FEEDER STECKDOSE SCHNECKE ZÁSUVKA DOPRAVNÍKU FOTOCELA FOTOCELULA FOTOCELL FOTOZELLE WENTYLATOR KOTŁA Z CZUJNIKIEM OBROTÓW BOILERVENTILATOR WITH RPM SENSING KESSELVENTILATOR MIT DEM DREHCAL SENSOR VENTILÁTOR KOTLE SE SNÍMÁNÍM OTÁČEK WYŁĄCZNIK KOŃCOWY END LIMIT SWITCH ENDLAGENSCHALTER KONCOVÝ SPÍNAČ TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT GRZAŁKI ROZPALAJĄCE IGNITION ELEMENTS GLÜHSPIRALEN ZAPALOVACÍ SPIRÁLY GNIAZDA - CZUJNIKI SOCKET SENSORS STECKDOSE SENSOREN ZASUVKA ČIDLA TEMPERATURA SPALIN KOTŁA WATERTEMPERATURE/ WASTEGASSTEMPERATURE WASSERTEMPERATUR/ ABGASTEMPERATURE TEMPERATURA KOTŁA BOILERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR - TEMPERATURA KOTŁA/ GÓRNA TEMPERATURA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO BOILERTEMPERATURE/ UPPERBUFFERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR/ OBEREPUFFERTEMPERATURE - TEMPERATURA SPALIN KOTŁA/ DOLNA TEMPERATURA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO WASTEGASSTEMPERATURE/ BOTTOM BUFFER TEMPERATURE ABGASKESSEL TEMPERATUR/ UNTEREPUFFER TEMPERATURE Moduł rozszerzający AC07X-C do sterowania pneumatycznego czyszczenia palnika, przesyłania informacji np. poprzez GSM, lub sterowania kotła zewnętrznego. BL-NEAGRU-BLACK-SCHWARZ-CZARNY BU-ALBASTRU-BLUE-BLAU-NIEBIESKI BR-MARO-BROWN-BRAUN-BRĄZOWY GR-GRI-GREY-GRAUE-SZARY GY-VERDE/GALBEN-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZIELONO/ŻÓŁTY R-ROȘU-RED-ROT-CZERWONY W-ALB-WHITE-WEIS-BIAŁY 16 -

17 14. Schemat elektryczny palnika ATMOS A25 - dla kotłów D15PX, PX15, D20PX i PX20- model AC07X (R, R2, czujniki TV, TS, TK, TSV) z modułem rozszerzającym AC07X - C - (R5, R6) - przy użyciu R5 i R6 do przesłania informacji o stanie palnika lub do włączania kotła zewnętrznego przy postoju (usterce) kotła na pelety. GNIAZDO WLOTU SOCKET INLET STECKDOSE SPANNUNG ZASUVKA NAPÁJENÍ GNIAZDO PODAJNIK SOCKET FEEDER STECKDOSE SCHNECKE ZÁSUVKA DOPRAVNÍKU Przewodniki L i N podłączyć jedynie przy wariancie nr 2 i nr 3 L and N wires engage only in the variant No. 2 and 3 L und N Drähte greifen nur in Variante NR. 2 und 3 GRZAŁKI ROZPALAJĄCE IGNITION ELEMENTS GLÜHSPIRALEN ZAPALOVACÍ SPIRÁLY Wariant nr 3 - wyjście R5 steruje przekaźnikiem rozłączającym (NC) styku kotła zewnętrznego lub GSM AB01 Variante Nr. 3 - Ausgang R5 steuert das NC Relais Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 3 - output R5 controls the NC relay contact external boiler or GSM AB01 TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT WYŁĄCZNIK KOŃCOWY END LIMIT SWITCH ENDLAGENSCHALTER KONCOVÝ SPÍNAČ WENTYLATOR KOTŁA Z CZUJNIKIEM OBROTÓW BOILERVENTILATOR WITH RPM SENSING KESSELVENTILATOR MIT DEM DREHCAL SENSOR VENTILÁTOR KOTLE SE SNÍMÁNÍM OTÁČEK Wariant nr 2 - wyjście R5 steruje przekaźnikiem załączającym (NO) styku kotła zewnętrznego lub GSM AB01 Variante Nr. 2 - Ausgang R5 steuert das Schaltrelais (NO) Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 2 - output R5 controls the switching relay (NO) contact of external boiler or GSM AB01 INFO - Podobnie można użyć wyjścia rezerwowego R6. Wariant nr 1 - wyjście R5 steruje stykiem beznapięciowym kotła zewnętrznego lub GSM AB01 Variante Nr. 1 - Ausgang R5 steuert den potentialfreien Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 1 - output R5 controls the voltage free contact of external boiler or GSM AB01 FOTOCELA FOTOCELL FOTOZELLE FOTOCELA ABGASKESSEL TEMPERATUR/ UNTEREPUFFER TEMPERATURE WASTEGASSTEMPERATURE/ BOTTOM BUFFER TEMPERATURE - TEMPERATURA SPALIN KOTŁA/ DOLNA TEMPERATURA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO KESSELTEMPERATUR/ OBEREPUFFERTEMPERATURE BOILERTEMPERATURE/ UPPERBUFFERTEMPERATURE - TEMPERATURA KOTŁA/ GÓRNA TEMPERATURA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO BOILERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR TEMPERATURA KOTŁA WASSERTEMPERATUR/ ABGASTEMPERATURE BL-CZARNY-BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU-NIEBIESKI-BLUE-BLAU-MODRÁ BR-BRĄZOWY-BROWN-BRAUN-HNĚDÁ GR-SZARY-GREY-GRAUE-ŠEDÁ GY-ZIELONO/ŻÓŁTY-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ R-CZERWONY-RED-ROT-ČERVENÁ W-BIAŁY-WHITE-WEIS-BÍLÁ WATERTEMPERATURE/ WASTEGASSTEMPERATURE GNIAZDA - CZUJNIKI SOCKET SENSORS STECKDOSE SENSOREN ZASUVKA ČIDLA TEMPERATURA SPALIN KOTŁA WATERTEMPERATURE/ Varianter af alarmfunktions anvendelse af A25PX-brænderens udgang R5 Varianten verwenden um die Alarmfunktion zur Ausgabe R5 Brenner A25PX Variants of use of the alarm output function R5 burner A25PX UWAGA - W stanie spoczynku (wyłączony główny wyłącznik kotła) są wyjście R5 = OFF i R6 = ON. - 17

18 15. Obowiązujące normy ČSN EN dotyczące projektowania i montażu kotłów ČSN EN Kotły do centralnego ogrzewania na paliwa stałe ČSN Centralne ogrzewanie, projektowanie i montaż ČSN Urządzenia zabezpieczające do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody użytkowej ČSN EN Projektowanie kominów i przewodów dymowych ČSN EN Kominy - Wymagania ogólne ČSN Bezpieczeństwo pożarowe lokalnych urządzeń i źródeł ciepła ČSN EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - część 1 ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Definicje i symbole ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Obliczenie mocy cieplnej ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Projektowanie ČSN EN Grzejniki - Moc cieplna i metody badań Normy dla dokonania oceny zgodności i inne normy techniczne: ČSN EN ISO 12100:2012, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN ISO 11202:2011, ČSN EN ISO 3746:2011, ČSN ISO 1819:1993, ČSN EN stycznia:2003 UWAGA - montaż kotła zawsze musi być wykonany zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Montaż kotła może być wykonany wyłącznie przez osobę, która została przeszkolona przez producenta. 16. Wybór i sposób podłączenia elementów regulacyjnych i kontrolnych Klient otrzymuje kotły z podstawową regulacją mocy kotła, która spełnia wymagania dotyczące wygodnego ogrzewania i bezpieczeństwa. Regulacja zapewnia wymaganą temperaturę wody wyjściowej (80-90 C). Kotły są wyposażone w złącze do podłączenia pompy w układzie kotła i w funkcję do jego sterowania bezpośrednio z regulacji palnika ATMOS A25 lub razem poprzez termostat na pompę TČ 70 C (podłączenie szeregowe - ustawienie fabryczne). Każda pompa w systemie musi być sterowana za pośrednictwem oddzielnego termostatu, co powinno zapobiec wychładzaniu kotła na powrocie do temperatury poniżej 65 C. W przypadku podłączenia kotła bez zbiornika wyrównującego lub akumulacyjnego, pompa musi być częścią obiegu ogrzewanego budynku i musi być włączana osobnym termostatem lub elektronicznym układem regulującym wtedy, gdy działa pompa w obiegu kotła. Dlatego włączaj pompę w układzie systemowym dopiero wtedy, kiedy temperatura kotła przekroczy 80 C. W przypadku bardzo dobrze działającej cyrkulacji grawitacyjnej wody między kotłem a systemem, wydłużającej rozgrzewanie kotła do wymaganej temperatury, możemy odłączyć termostat na pompę TČ70 C i obniżyć temperaturę załączania pompy w układzie kotła na niższą temperaturę (Parametr S37). Za pomocą trójdrożnego zaworu mieszającego ustawia się wymaganą temperaturę wody w budynku. Zawór mieszający może być sterowany ręcznie lub za pomocą regulatora elektronicznego, który sprawi, że układ będzie działał ekonomicznie oraz nie będzie sprawiał problemu użytkownikowi. Podłączenie wszystkich elementów proponuje projektant w zależności od specyficznych warunków danego układu. Instalacja elektryczna połączona z kotłem wyposażonym w powyższe elementy, 18 -

19 musi być sprawdzona przez specjalistę wg obowiązujących w Polsce norm. Podczas montażu regulatora elektronicznego ACD01, ACD03/04 należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi tego regulatora. Elektryczne podłączenie regulatora do kotła należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w niniejszej instrukcji. Regulatora elektronicznego ACD01 nigdy nie należy wyłączać poza sezonem grzewczym (przy pomocy głównego wyłącznika dla kotłów)! W przypadku połączenia kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym) kocioł jest najlepiej sterowany według dwóch czujników TS i TV znajdujących się na zbiorniku. Załączanie pomp w układzie systemowym nie jest w tym wypadku zależne od temperatury kotła, dlatego rozwiązujemy go, biorąc pod uwagę potencjonalne potrzeby systemu. Przy instalacji kotła możemy użycie otwartego zbiornika wyrównawczego, który może być zamknięty, jeśli normy danego państwa na to pozwalają. Kocioł musi zostać zainstalowany w taki sposób, aby nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu nie doszło do jego przegrzania i uszkodzenia. Podczas instalacji kotła należy podłożyć coś pod tył kotła, aby go podnieść o 10 mm, aby można go było łatwiej czyścić i odpowietrzać. Do regulacji układu grzewczego zalecamy regulatory poniższych firm: a) ATMOS ACD 03 / 04 - kontrola ekwitermiczna dla kotłów na paliwo stałe b) ATMOS ACD 01 - zestaw kontrola ekwitermiczna dla kotłów na paliwo stałe c) KOMEXTHERM, Praha tel. : d) KTR, Uherský Brod tel. : Ochrona kotła przed korozją Wymaganą metodą ochrony jest podłączenie kotła w zestawieniu z układem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym, który pozwala na utworzenie niezależnego obwodu kotłowego oraz obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego i wtórnego) w celu zapewnienia temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie minimum 65 C. Im wyższa temperatura wody na powrocie do kotła, tym mniej kondensacji smoły i kwasów, które uszkadzają korpus kotła. Temperatura wody na wyjściu z kotła musi się stale utrzymywać w przedziale C. Kolejny wariant to podłączenie kotła za pomocą trójdrogowego zaworu mieszającego i słownika sterowanego z regulacji (np. ATMOS ACD01, ACD03, ACD04) do utrzymania temperatury minimalnej wody wracającej do kotła (65-75 C). Temperatura spalin (gazów spalinowych) podczas zwykłej pracy nie może spadać poniżej 110 C. Niska temperatura spalin powoduje skraplanie się smoły i kwasów, mimo że temperatura wody na wyjściu (80-90 C) oraz temperatura wody powracającej do kotła (65 C) są utrzymywane na odpowiednim poziomie. Taki stan może wystąpić np. w przypadku nieodpowiedniego ustawienia mocy palnika na pelety (mała moc - ALARM SETTINGS). Kotły D15PX i D20PX zostały wyposażone w funkcję pilnowania minimalnej temperatury spalin. W przypadku niewłaściwego ustawienia mocy (zbyt mała) kocioł zostanie wycofany z eksploatacji i zostanie ogłoszony alarm - ALARM SETTINGS. UWAGA - zalecamy podłączenie kotłów D15PX, D20PX zawsze w układzie ze zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 do 1000 l. - 19

20 18. Prawidłowe podłączenie kotła D15PX, D20PX ze zbiornikiem akumulacyjnym i sterowaniem palnika za pomocą czujników TS oraz TV oraz sterowanie pompy kotła według temperatury kotła (czujnika TK) z palnika A25 pomieszczenia mieszkalnei habitable rooms MAX. 60 C wentylator wyciągowy extraction fan R manometr, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik pressure gauge, safety valve, deaerator zasobnik CWU DHW boiler Tv zawór valve odpowietrznik deaerator termostat thermostat 40 C - 60 C zawór valve zawór valve zawór valve zawór valve filtr filter pompa pump zawór valve zawór mieszający mixing valve R2 Tsv zbiornik akumulacyjny buffer tank ATMOS A25 ciśnieniowe Tk naczynie wzbiorcze pressure expansion vesseln vessel filtr zawór filter valve Ts l zawór valve Laddomat 22 (INFO - parametr: S6 = 3, S14 = 12, S15 = 2) 19. Prawidłowe podłączenie kotła D15PX, D20PX ze zbiornikiem akumulacyjnym i regulacją ACD01 SDW10/20 AF VF pomieszczenia mieszkalnei haritable rooms wentylator wyciągowy extraction fan R ATMOS ACD 01 manometr, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik pressure gauge, safety valve, deaerator MAX. 60 C zasobnik CWU DHW boiler SF zawór valve odpowietrznik deaerator zawór valve M zawór valve filtr filter pompa pump ventil valve zawór mieszający mixing valve WF zawór valve zawór valve Tsv PF (Tv) zbiornik akumulacyjny buffer tank ATMOS A25 ciśnieniowe Tk naczynie wzbiorcze pressure expansion vessel filtr zawór filter valve KSPF (Ts) l zawór valve Laddomat 22 (INFO - parametr: S6 = 1, S14 = 0, S15 = 1) 20 -

21 20. Laddomat 22 Pompă Èerpadlo WILO Yonos Para - 7, 5 Termometr Teplomìr Zawór kulowy Teplomìr Termometr Termostatyczną) (termoregulacja) Termometr Teplomìr Laddomat 22 zastępuje typowe podłączenie składające się różnych elementów. Składa się z żeliwnej obudowy, zaworu termoregulacyjnego, pompy, zwrotnego zaworu klapowego, zaworów kulowych i termometru. Gdy temperatura wody w kotle wynosi 78 C zawór termoregulacyjny, otwiera dopływ wody ze zbiornika. Podłączenie z Laddomatem 22 jest o wiele prostsze w montażu i dlatego je zalecamy. Razem z Laddomatem 22 może być dostarczana dodatkowa wkładka termostatyczna na temperaturę 72 C. Należy ją zastosować dla kotłów o mocy powyżej 32 kw. Zawór kulowy Klapa zwrotna Zawór kulowy DANE TECHNICZNE Maks. ciśnienie robocze 0, 25 MPa Obliczone nadciśnienie 0, 25 MPa Próbne nadciśnienie 0, 33 MPa Maksymalna temp. robocza 100 C UWAGA - Do kotłów o mocy od 15 do 100 kw, zalecamy zastosowanie Laddomat 22, który jest fabrycznie wyposażony w termostatyczna 78 C. 21. Zawór termoregulacyjny Zawór termoregulacyjny typ TV 60 C (65/70/72/77 C) stosuje się do kotłów opalanych paliwem stałym. Gdy temperatura wody w kotle jest większa niż + 60 C (65 C), otwiera się zawór termoregulacyjny, a do obwodu kotła (3->1) zostaje wpuszczona ciecz z obiegu budynku (2). Dopływy 1 i 3 są ciągle otwarte. W ten sposób regulowana jest minimalna temperatura wody powrotnej do kotła. Zawór termoregulacyjny można nastawić na wyższą temperaturę 70/72/77 C). Zalecana wielkość zaworu termoregulacyjnego TV 60 C (65/70/72/77 C) Dla kotłów: D15PX, D20PX... DN25, DN32-21

22 22. Przepisy eksploatacyjne Przygotowanie kotłów do pracy Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy upewnić się, czy układ został napełniony wodą i odpowietrzony. Aby kocioł działał niezawodnie i bezpiecznie, należy obsługiwać go zgodnie ze wskazówkami wymienionymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe. Pierwsze uruchomienie kotła należy przeprowadzić kierując się niniejszą procedurą oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do palnika na pelety. Czynność ta może być wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do palenia peletami należy wykonać kilka czynności. Sprawdzić wszystkie pokrywy i drzwiczki pod kątem ich dokładnego zamknięcia. Sprawdzić, czy palnik wraz z uszczelką jest należycie dokręcony do kotła, a także czy ogranicznik łącznika krańcowego znajduje się na swoim miejscu. Następnie sprawdzić wąż między palnikiem a przenośnikiem - powinien być naprężony i odpowiednio pochylony, tak aby pelety mogły swobodnie wpadać do palnika (długość węża 550 mm). Nie wolno dopuścić do ich gromadzenia w wężu! Możemy zaczerpnąć pelety do przenośnika w taki sposób, że wsadzimy kabel przyłączeniowy do normalnego gniazdka 230V/50Hz. Kiedy pelety zaczną spadać z przenośnika, podłączamy przewód zasilania przenośnika z powrotem do gniazdka i przejdziemy do samej regulacji. Takiego zaczerpnięcia dokonujemy jedynie w przypadku nowego kotła. W przypadku, że w zbiorniku skończą się pelety podczas normalnej pracy, jedynie wyłączymy i włączymy wyłącznik główny na panelu kotła. Jeżeli wszystko jest w porządku, włączyć wyłącznik główny (czerwony) i włącnik palnika (czarny), w ten sposób uruchomimy kocioł. Po zapłonie automatycznym, rozpaleniu paliwa i osiągnięciu wymaganej mocy (ok min) dokonaj regulacji kotła. Regulację spalania palnika (kotly) należy przeprowadzić przy pomocy analizatora spalin w punkcie pomiarowym (otworze) czopucha między kotłem a kominem. Palnik należy regulować zawsze w stanie stabilizowanym, czyli po upływie mniej więcej minut od momentu zapalenia paliwa. W przypadku gdy w danym momencie nie mamy do dyspozycji analizatora spalin, palnik na pelety możemy wyregulować zgrubnie na oko. Ilość paliwa oraz ilość powietrza do spalania należy ustawić w taki sposób, żeby płomień kończył się 10 cm przed przeciwległą osłoną ceramiczną - (nie lizał ściany). Należy jednak zapobiec temu, aby płomienie obracały się na przeciwległej ścianie. W takim przypadku należy dodać powietrza do spalania (otworzyć przepustnicę wentylatora) lub zmniejszyć ilość paliwa (parametry palnika T4 i T6). UWAGA - Powyższa procedura regulacyjna nie zastępuje regulacji przy pomocy analizatora spalin wykonanej przez przeszkolonego pracownika. Zmiany ustawień parametrów kotła i palnika może wykonać wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz normami ČSN EN. Płomień palnika kończy się 10 cm przed przeciwległą ścianą Wentylator palnika z przepustnicą powietrza. Otwarcie przepustnicy powietrza powoduje skrócenie długości płomienia. 22 -

23 Zależność temperatury spalin od mocy kotła (palnika) podczas palenia peletami Temperatura Teplota spalin ( C) D15PX D20PX Chodzi o zależność liniową przy stanie stacjonarnym oraz przy wyczyszczonym kotle. 25 Výkon Moc (kw) (kw) INFO - Według zależności temperatury spalin od mocy możemy łatwo obliczyć rzeczywiście ustawioną moc palnika. Przedstawione krzywe odpowiadają stanowi ustabilizowanemu po 2 godzinach od uruchomienia palnika na pelety w przypadku wyczyszczonego kotła Procedura optymalnego ustawienia kotła na pelety drewniane W celu osiągnięcia najlepszych wyników w zakresie pomiaru emisji i wydajności kotłów ATMOS muszą być spełnione następujące podstawowe warunki: Paliwo: Typ pelet: pelety drewniane, Ø 6-8 mm, o długości 5-25 mm Jakość pelet: biała pelety z możliwie najmniejszą zawartością popiołu, małą zawartością pyłu, niespiekane bez kory Ciąg kominowy: musi być zgodny z instrukcją obsługi. D15PX D20PX 15 Pa (0, 15 mbar) 16 Pa (0, 16 mbar) Podczas eksploatacji i pomiaru kotła nie mogą występować duże zmiany ciągu. (np. pod wpływem wiatru) Maksymalnie ± 2 Pa (0, 02 mbar) - 23

24 Rozpał kotła: Przed uruchomieniem kotła (rozpałem) sprawdzimy, że palnik, kocioł, kanał dymowy i komin są prawidłowo wyczyszczone. Sprawdzimy wszystkie pokrywki, drzwiczki, węża pomiędzy przenośnikiem a palnikiem, i to, czy sam palnik jest prawidłowo zamocowany i dociągnięty do kotła. Jakikolwiek otwór lub nieszczelność zniekształciłyby zmierzoną wydajność kotła i jakość spalania. Uruchom kocioł. Pomiar emisji: Za pomocą analizatora spalin Punkt pomiarowy: mm za króćcem wylotowym kotła Czas pomiaru: pomiar wykonujemy przy mocy znamionowej kotła w stanie ustabilizowanym, po około minutach po rozpaleniu paliwa. UWAGA - pomiar wykonujemy co najmniej 10 minut po upływie czasu określonego przez parametr T10 - powolne osiągnięcie mocy palnika (ustawienie fabryczne T10 = minut od zapłonu). Moc palnika jest określona przez parametry T4 i T6 Parametr Т4 - czas pracy przenośnika śrubowego po czasie postoju Parametr Т6 - czas pracy przenośnika śrubowego po czasie pracy Zalecane ustawienia domyślne dla konkretnej wartości mocy znajdziesz w instrukcji obsługi palnika. Zalecane orientacyjne ustawienie palnika dla kotłów DxxPX dla poszczególnych wartości mocy, pelety o średnicy 6 mm: Moc kotła Parametr T1 Parametr T4 Parametr T6 Parametr S3 Otwarcie klapki powietrznej palnika dla kotła z wentylatorem wyciągowym kw 70 s 5 s 13 s 90% 1/2 (27 mm) kw 70 s 3, 5 s 14 s 70% 1/4 (12 mm) W przypadku kotłów DxxPX i PXxx nie ustawiaj mocy palnika poniżej 15 kw z powodu zbyt niskiej temperatury spalin i możliwości skraplania w kominie. Kocioł jest wyposażony w funkcję ochrony przeciwko niskiej temperaturze - ALARM SETTINGS. Jednak ogólnie, ustawiamy o 30% niższą moc palnika, niż straty ciepła w obiekcie. Palnik na pelety jest bowiem twardym źródłem energii. Wyjątkiem są jedynie systemy z dużą objętością wody lub stare kamienne obiekty, gdzie ustawiamy moc palnika równającą się stratom ciepła w obiekcie. Jakość spalania i regulacja: Jakość spalania ustawimy, otwierając klapy wentylatora palnika, i ewentualnie zmieniając obroty wentylatora palnika określonych poprzez parametr S3. parametr S3 - obroty wentylatora podczas normalnej PRACY 24 -

25 Ilość paliwa i ilość powietrza spalania musimy ustawić w taki sposób, żeby płomień kończył CH- (aby nie lizał ściany). W żadnym wypadku płomienie się 10 cm przed tylną osłoną ceramiczną kotła nie mogą się obracać na przeciwległej ścianie. Jeżeli tak się dzieje, należy dodać powietrza spalania, otwierając kalpy na wentylatorze palnika lub obniżyć dawkowanie paliwa, patrz instrukcja palnika ATMOS. Jeżeli płomień jest zbyt krótki, należy przymknąć klapę wentylatora palnika, ewentualnie obj niżyć obroty wentylatora palnika (Parametr S3). Nie obniżaj jednak parametru S3 poniżej 60%. E CH Instrukcja obsługi - Zalecane wartości O2 w spalinach według typu kotła: A H I D D A Nadmiar tlenu (O2) w spalinach ustawiamy w taki sposób, żeby mieścił się w zakresie (7) 8-9 (10)% przy średnim CO < 250 mg/m3 przy O2 ref = 10 (13)%. Ustawienie tj. optymalne podczas normalnej pracy, kiedy klient Ispala różne rodzaje pelet z określoną tolerancją wartości opałowej. W przypadku autoryzowanego pomiaru jakości spalania wykonywanego przez kominiarza, zalecamy ustawiać nadmiar tlenu w spalinach na jak najmniejszą wartość. Ogólnie można powiedzieć, że im niższy nadmiar, tym lepsze końcowe obliczone wartości pomiarowe. G J spalinach obowiązują takie same zasady jak podczas pomiajeżeli chodzi o pomiar pyłu w ru CO. Należy jednak wiedzieć, że podstawąb1dokładnego pomiaru pyłu jest regularne czyszczenie C B1 B2 przyrządu pomiarowego zaraz po dokonaniu B2 pomiaru a najlepiej również przed kolejnym pomiarem. Niewystarczające czyszczenie to choroba dziecięca tych przyrządów! C UWAGA - podczas pomiaru nigdy nie otwieramy otworów załadowczych lub czyszczących kotła. 24. Osadzenie kształtek w komorze spalania Kocioł D15PX Kocioł D20PX Tylna osłona komory spalania z dziobem i Tylna osłona komory spalania z prostą dolną krasznurem uszczelniającym wędzią i sznurem uszczelniającym CH CH

26 25. Podłączenie palnika A25 do kotłów D15PX, D20PX palnik na pelety ATMOS A25 (kod: H0044) 4 - ogranicznik wyłącznika końcowego (kod: H0237) 2 - uszczelka sibral - mała (kod: S0164) 5 - zamknięcie drzwiczek (kod: S1047) 3-2x nakrętka ozdobna M8 (kod: S0411) 6 - śruba zabezpieczająca (kod: S0765) 26. Kocioł D15PX, D20PX w przestrzeni kotłowni kocioł ATMOS D15PX, D20PX 5 - Laddomat 22 z pompą 2 - palnik na pelety ATMOS A zbiornik wyrównawczy l 3 - zbiornik pelet 175 l 7 - czujnik TV 4 - układ kotła 8 - czujnik TS INFO - Kotły D15PX i D20PX są dostarczane jako kompaktowe urządzenia z palnikiem ATMOS A25, wbudowanym zasobnikiem pelet o pojemności 175 l i przenośnikiem. Zalecane połączenie to podłączenie ze zbiornikiem wyrównawczym i sterowaniem pracy za pomocą czujników TV i TS. 26 -

27 27. Przestrzeń kotłowni z kotłem DxxPX i zasobnikiem z wielopunktowym zasysaniem pelet przy użyciu transportu pneumatycznego ATMOS APS 250 SPX Kotłownia z kotłem D15PX lub D20PX z transportem pneumatycznym pelet AT- MOS APS 250 SPX (osadzonym bezpośrednio na kotle) w kombinacji z wielopunktowym zasysaniem pelet z dużego zasobnika (silosu). Dwuukładowy rozdzielacz umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma sondami pneumatycznymi znajdującymi się na dnie dużego zasobniku pelet. Transport pneumatyczny umożliwia automatyczne uzupełnianie zasobniku kotła z dużego silosu, który znajduje się wewnątrz, czy poza obiektem. System jest przeznaczony do wygodnego uzupełniania pelet o średnicy 5-10 mm ze silosu oddalonego o maks. 15 m (długość rurociągu 2 x 15 m) i z przewyższeniem maks. 6 m. min. 500 mm Pobór mocy transportu pneumatycznego pelet wynosi 1590 W. Urządzenie nie pracuje ciągle, ale jedynie w przypadku opróżnienia zasobniku pelet w kotle. 200 mm min mm min mm UWAGA - W sytuacji, gdy pelety będą pobierane do zasobnika w kotłowni bezpośrednio z cysterny, należy przestrzegać kilka zasad w celu zapobieżenia ich rozkruszenia podczas transportu pneumatycznego. Przede wszystkim należy zapobiec bezpośredniemu obijaniu się peletów o twardą ścianę zasobnika. Pelety powinny wpadać na plandekę zawieszoną pod sufitem w środku zasobnika. To zapewnia równomierne napełnianie zasobnika i zapobiega ich kruszeniu na drobne pelety i pył. Informacje na temat kolejnych możliwości i warunków napełniania peletów można uzyskać u dostawców peletów. - 27

28 28. Uzupełnianie paliwa Kocioł jest wyposażony we wbudowany zasobnik paliwa, który należy uzupełniać raz na 1-3 dni. Jeżeli na wyświetlaczu palnika pojawi się komunikat alarmowy ALARM PELLETS - UZUPEŁNIĆ PELETY, należy uzupełnić pelety do zasobniku paliwa. Otwórz pokrywę zasobnika w górnej części kotła i uzupełnij pelety. Aby zlikwidować alarm i ponownie włączyć kocioł, wyłącz i włącz wyłącznik główny na panelu kotła (czerwony). Po uzupełnieniu pelet nie trzeba zaczerpnąć pelet do przenośnika! Kocioł jest wyposażony w specjalną funkcję przeciw całkowitemu opróżnieniu przenośnika. Jeżeli częstotliwość uzupełniania paliwa, jest ze względu na Twoje potrzeby zbyt niska, możesz dokupić przedłużenie zasobniku o wysokości 200 mm (65 l) lub 300 mm (95 l). W takim przypadku należy do kotła koniecznie dokupić schody, w celu wygodnego uzupełniania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Idealnym rozwiązaniem jest uzupełnienie kotła o transport pneumatyczny ATMOS APS 250 SPX do wygodnego automatycznego uzupełniania paliwa z dowolnego zasobniku, np. na cały sezon (silos materiałowy, oddzielne pomieszczenie). Ilustracja standardowego uzupełniania pelet z worków 15 kg. Nigdy nie zdejmuj z kotła kraty ochronnej Ilustracja kotła z transportem pneumatycznym pelet ATMOS APS 250 SPX 29. Czyszczenie kotłów i usuwanie popiołu Czyszczenie palnika a kotła należy przeprowadzać regularnie i dokładnie raz na 1 do 14 dni w zależności od jakości peletów i ustawień mocy. Drobny pył oraz zanieczyszczenia osadzone w komorze spalania palnika i kotła w sposób istotny skracają żywotność i zmniejszają moc. Regularnego czyszczenia kotła dokonujemy w taki sposób, że najpierw pozwolimy palnikowi, żeby wygasł 28 -

29 (wyłączymy (czarny) wyłącznik palnika /18/). Otworzymy drzwiczki z palnikiem i wyczyścimy komorę spalania palnika wraz z otworami w komorze przy użyciu dostarczonego pogrzebacza. W razie większego zanieczyszczenia komory spalania palnika, wyjmiemy ją przy czyszczeniu i wyrzucimy popiół. Popiół z całej komory usuniemy za pomocą półkulistej popielniczki (akcesoria kotła). Wsuniemy popielniczkę do kotła na styk, dosuwając popielniczkę do tylnej ściany, zgarniemy popiół do popielniczki i wyciągniemy ją. Nigdy nie pozostawiaj popielniczki w kotle! W celu czyszczenia roboczego wymiennika rurowego i zwalniaczy użyjemy uchwytu na pokrywie czyszczącej w tylnej części kotła ukrytej pod osłoną. Wyciągając wielokrotnie i puszczając uchwyt, pyłki zostaną wytrząśnięte ze zwalniaczy a ściany dna sitowego zostaną porysowane. W celu dokładnego wyczyszczenia wymiennika rurowego, najpierw wyjmij zwalniacze z dna sitowego wraz z pokrywką i wyczyść go dostarczoną szczotką, Nie zapomnij również oskrobać ścian komory spalania kotła dostarczonym pogrzebaczem lub szczotką. Na koniec składamy wszystko do stanu pierwotnego. Usuwanie popiołu z dolnej komory wykonujemy zawsze dopiero po wyczyszczeniu roboczym, ponieważ pył podczas czyszczenia dna sitowego spada do tylnej komory, dlatego też kocioł nie musi być wyposażony w żaden inny otwór czyszczący! Częstotliwość czyszczenia i wybierania popiołu jest zależna od jakości paliwa, intensywności ogrzewania, ciągu komina i innych okoliczności, dlatego należy ją ustalić. Minimálně jednou ročně vyčistíme (ometeme) oběžné kolo odtahového ventilátoru a vyjmeme hořák na pelety a kompletně jej vyčistíme, viz návod k hořáku. UWAGA - Regularne i staranne czyszczenie jest ważne dla zapewnienia stałej mocy i żywotności kotła. W przypadku niewystarczającego czyszczenia kocioł lub palnik mogą zostać uszkodzone - gwarancja wygasa. INFO - Palnik na pelety ATMOS A25 można wyposażyć w pneumatyczne czyszczenie komory spalania. Ten sposób czyszczenia docenią przede wszystkim ci, którzy spalają niższej jakości pelety tworzące określony rodzaj spieku. Patrz akcesoria do kotłów ATMOS. Otwarta komora spalania kotła podczas czyszczenia komory spalania palnika ATMOS A25 Wyjmowana komora spalania z otworami dolotu powietrza - należy regularnie czyścić - 29

30 Przestrzeń spalania kotła wraz z ilustracją usuwania popiołu za pomocą popielniczki Ilustracja czyszczenia roboczego wymiennika rurowego i zwalniaczy z wymiennika rurowego i zwalniaczy krótkimi ruchami w górę i w dół Ilustracja wyciągnięcia zwalniaczy z wymiennika rurowego (dna sitowego) przed dokładnym wyczyszczeniem Dokładne wyczyszczenie wymiennika rurowego (den sitowych) szczotką Oczyszczanie koła obiegowego wentylatora spalinowego - kontrola stanu łopatek Wyjęcie palnika z kotła podczas corocznej konserwacji i czyszczenia 30 -

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja obsługi 1byone Beautural 1 Mr02uk02