Podręcznik integratora Fujitsu Ao A24la

Fujitsu Ao A24la to podręcznik integratora zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnej obsługi i zarządzaniu systemem wejścia/wyjścia w systemie współpracy. Podręcznik oferuje szczegółowe informacje na temat skonfigurowania i konfigurowania systemu, używania funkcji sterowania, tworzenia raportów i wykonywania innych zadań w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu. Podręcznik zawiera także informacje dotyczące wsparcia technicznego, kontroli jakości i aktualizacji systemu, aby pomóc w utrzymaniu systemu w doskonałym stanie. Dzięki Podręcznikowi integratora Fujitsu Ao A24la zyskasz pełną kontrolę nad systemem współpracy, co pozwoli Ci zoptymalizować jego działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integratora Fujitsu Ao A24la

INFORMACJE

w sprawieSystemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Komunikat w sprawie wdrożenia zmiany sposobu nadawania KLUCZY DOSTĘPU oraz UTRATY WAŻNOŚCI dotychczas wygenerowanych
- z dnia 22. 06. 2022 r.
Komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW)
- z dnia 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/eTW_Komunikat_eZW. pdf">1. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
- wersja 07. 01. 2022
1b. WZÓR eZW: ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
- wersja 30. 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Formularz_eZW-PortalWierzyciela_30_03_2022. pdf">2. Wniosek wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
UWAGA: Wniosek zaaktualizowano o sekcję dotyczącą wydania klucza dostępu (X-API Key) dla podmiotów integrujących własny system dziedzinowy z system eTW
[format. pdf]
[format. docx]Przykład (dla KAS)Przykład (dla wierzyciela)Przykład (dla wierzyciela) w przypadku uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku o wydanie klucza dostępu3. Instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW4. Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego
- wersja 1. 11
5. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5)
- wersja 1. 20
6. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2)
- wersja 1. 12
7. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-1(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-1(1)_v1_11. pdf">8. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-2(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-2(1)_v1_11. pdf">9. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW
- wersja 1. 7
10. Obwieszczenie o uruchomieniu z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego11. Komunikat MF dotyczący systemu teleinformatycznego
(art. 26 ustawy egzekucyjnej)
12. Komunikat MF ws. projektowanego wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6)13. Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu, mogą wystąpić o udostepnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API. We wniosku o udostępnienie klucza skierowanym na adres etw-tst@mf. gov. pl należy zawrzeć:
- Nazwę podmiotu wnioskującego,
- Osobę kontaktową, w postaci ważnego adresu e-mail,
- Krótkie uzasadnienie wniosku
14. Interfejs API wraz ze środowiskiem testowymhttps://etw-tst. pl/ai/15. Klucz publiczny do szyfrowania przesyłek wychodzących
do eTW z systemów zintegrowanych
etw-tst. zip16. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA wersja 1. 11 z dnia 14 września 2021 r.
UWAGA: Bramka eTW działa już w oparciu o PRODUKCYJNE schmeaty XML opublikowane w CRWDE. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/20210914%20Dokumentacja%20Integratora. docx">20210914 Dokumentacja Integratora. docx17. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA eZW
Zawiera schemat XML, transformatę XSLT oraz przykładowe wypełnione pliki.
eZW_dla_integratorow. zip18. Lista organów egzekucyjnych wraz z ich kodami
(dla integratorów)
ListaOrganowEgzekucyjnychStan20220105. xlsx

MODELE: AB*A36LC, AB*A45LC, AB*A54LC, AB*F18LB, AB*F24LB, AU*F18LB, AU*F24LB, AU*A36LC, AU*A45LC, AU*A54LC, AR*F18LB, AR*F24LB, AR*A36LC, AR*A45LC, AR*C45LC, AR*C54LC Kod błędu Treść błędu 00 Błąd komunikacji - j. wewn. ← pilot 01 Błąd transmisji szeregowej - sygnał od urządzenia 02 Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu 04 Błąd czujnika temperatury wymiennika j. 06 Błąd czujnika temperatury na wylocie wymiennika j. zewn. 09 Błąd odprowadzenia skroplin 0A Błąd czujnika temperatury zewn. 0C Błąd czujnika temperatury na przewodzie tłocznym j. 0E Błąd czujnika temperatury radiatora (inwerter) 0F Błąd temperatury tłoczenia 11 Błąd EEPROM j. 12 Błąd wentylatora j. 13 Błąd transmisji szeregowej - sygnał do urządzenia 15 Błąd czujnika temperatury sprężarki 16 Błąd presostatu (czujnika ciśnienia) 17 Błąd zintegrowanego modułu zasilania IPM 18 Przekroczenie dopuszczalnego prądu 19 Błąd aktywnego filtra 1A Błąd wykrycia położenia rotora sprężarki 1b Błąd wentylatora jednostki zewn. 1F Błąd podłączonej jednostki wewn. 20 Błąd sterownika MANUAL AUTO (sterowanie ręczne) 24 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśn. tłoczenia 29 Błąd czujnika temperatury wymiennika j. 2A błąd wykrycia częstotliwości zasilania 2b Błąd temperatury sprężarki 2D Błąd czujnika temperatury radiatora (PFC) 2E Błąd inwertera 2F Błąd niskiego ciśnienia 30 Błąd adresowania układu chłodniczego 31 Błąd konfiguracji jednostki podrzędnej, nadrzędnej 32 Błąd ilości podłączonych jednostek wewn. 33 Błąd płytki PFC W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych technologii podane parametry mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym serwisem FUJITSU. 30

MODELE: AU*54LU, AR*45LU Kod błędu Opis błędu 00 Błąd komunikacji (jednostka wewnętrzna ↔ pilot) 01 Błąd komunikacji (jedn. wewnętrzna ↔ jedn. zewnętrzna) 02 Przerwa w pomieszczeniowym czujniku temperatury 03 Zwarcie w pomieszczeniowym czujniku temperatury 04 Przerwa w czujniku temperatury wewnętrznego wymiennika ciepła 05 Zwarcie czujnika temperatury wewnętrznego wymiennika ciepła 06 Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznego wymiennika ciepła 08 Błąd podłączenia zasilania 09 Błąd przełącznika pływakowego (odpływu skroplin) 0A Błąd czujnika temperatury zewnętrznej 0c Błąd czujnika temperatury tłoczenia 11 Błędna informacja o modelu 12 Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej 13 Błąd sygnału jednostki zewnętrznej 14 Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej 15 Błąd czujnika temperatury sprężarki 16 Błąd przełącznika ciśnienia 17 Błąd zintegrowanego modułu zasilania (IPM) 18 Błąd przekaźnika prądowego (CT) 19 Błąd modułu filtra aktywnego 1A Błąd wykrycia położenia rotora sprężarki 1b Błąd wentylatora jednostki zewnętrznej 6. Kody błędów odczytywane z jednostek zewnętrznych MODELE: AO*A30LF, AO*A36LF, AO*A18LA, AO*A24LA, AO*A12LA, AO*A14LA, AO*A30LB, AO*A36LB Kod błędu BŁYSK 0, 1 sek WŁ/0, 1 sek WYŁ BŁYSK 0, 5 sek WŁ/0, 5 sek WYŁ BŁYSK 2 sek WŁ/2 sek WYŁ BŁYSK 5 sek WŁ/5 sek WYŁ BŁYSK 0, 1 sek WŁ/2 sek WYŁ BŁYSK 5 sek WŁ/0, 1 sek WYŁ ŚWIECENIE CIĄGŁE BŁYSK 2 sek WŁ/5 sek WYŁ BŁYSK 5 sek WŁ/2 sek WYŁ Treść błędu Błąd czujnika temperatury Błąd zintegrowanego modułu zasilania IPM Przekroczenie dopuszczalnego prądu Błąd wentylatora jednostki zewn. Błąd wykrycia położenia rotora sprężarki Błąd aktywnego filtra Błąd temperatury tłoczenia Błąd temperatury sprężarki Błąd płytki PFC W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych technologii podane parametry mogą ulec zmianie. 31

 • Page 1 and 2: FUJITSU GENERAL LIMITED INFORMACJE
 • Page 3 and 4: SPIS TREŚCI 1. Nazewnictwo urządz
 • Page 5 and 6: Jednostka zewnętrzna Przykład AO
 • Page 7 and 8: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 9 and 10: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 11 and 12: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 13 and 14: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 15 and 16: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 17 and 18: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 19 and 20: Parametry instalacji elektrycznej p
 • Page 21 and 22: MODELE: AS*7UB, AS*9UC, AS*12UC, AS
 • Page 23 and 24: MODELE: AU*12UB, AU*14UB, AU*18UB S
 • Page 25 and 26: MODELE:AS*B09LD, AS*B12LD, AS*B18LD
 • Page 27 and 28: MODELE: AB*A30LB, AB*A36LB, AU*A30L
 • Page 29 and 30: MODELE: AS*A07LA, AS*A09LA, AS*A12L
 • Page 31: MODELE: AB*A30LB, AB*A36LB, AU*F12L
 • Page 35 and 36: MODELE: AO*30UNBWL W związku z ci
 • Page 37 and 38: 6. USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP
 • Page 39 and 40: Sposób wyboru czujnika pomieszczen
 • Page 41 and 42: Sposób sygnalizacji błędu pilot
 • Page 43 and 44: Zmiana kodu pilota bezprzewodowego
 • Page 45 and 46: Ustawienia funkcji jednostek wewnę
 • Page 47 and 48: Ustawienia korekty czasu WYŁĄCZEN
 • Page 49 and 50: WYJŚCIA: AR*7÷18U Złącze Wyjśc
 • Page 51 and 52: WYJŚCIE DLA ELEKTRYCZNEJ NAGRZEWNI
 • Page 53: 9. Średnice rurek skroplin AS*A 07
Darmowe pobieranie PDF Podręcznik integratora dla Technicolor COM1000 Satelita czołowa Rozwiązanie

Popularność:

802 wyświetleniaPrzelicz strony:87 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:5. 7 Mb

Podręcznik integratora Fujitsu Ao A24la

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integratora Fujitsu Ao A24la

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik integratora Fujitsu Ao A24la