Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6

Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6 to oficjalny podręcznik dotyczący kompatybilności wielu urządzeń z serii Mixdrive. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat obsługi, konfiguracji i kompatybilności, a także uwzględnia wszystkie wersje sprzętu. Zawiera również wyczerpujące informacje na temat bezpieczeństwa, przypadku użytkowania, wyboru i konserwacji odpowiednich części oraz naprawy i ustawiania urządzeń. Podręcznik jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów i amatorów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat urządzeń z serii Mixdrive.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6

Wysoka skuteczność

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek. Prawidłowe planowanie i montaż może zapobiec tego rodzaju awarią.

Definicja EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza, że urządzenia działają dobrze:

 • bez ingerencji w działanie innych urządzeń 
 • bez odczuwania wpływu zakłóceń z innych urządzeń

Warunek wstępny stwierdza, że emisje zakłóceń elektromagnetycznych (poziom emisji) i odporność na zakłócenia muszą być wzajemnie skoordynowane. Poziomy emisji i odporność są regulowane globalnie przez normy, dyrektywy i prawodawstwo.

Dyrektywa dotycząca EMC

W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dyrektywa EMC 2014/30/EC reguluje obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze sprzedażą sprzętu elektromagnetycznego. Określa sposób działania urządzeń w danym środowisku. Dyrektywa EMC jest jedyną dyrektywą UE, która nie jest związana z bezpieczeństwem.

Film instruktażowy na przykładzie przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120, pokazuje, jak zbudować szafę zgodnie z wymaganiami EMC na podstawie stref. Oprócz szczegółowego opisu poszczególnych kroków, otrzymasz cenne wskazówki dotyczące sposobów unikania błędów montażowych.

Więcej informacji o SINAMICS G120

Dyrektywa reguluje prawidłowe działanie sprzętu. Termin sprzęt odnosi się tutaj zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do instalacji stacjonarnych.

 • Definicja "aparatury" zgodnie z dyrektywą EMC: "Aparatura" oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinację udostępnione na rynku jako pojedyncze urządzenie funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne, lub na których działanie może wpłynąć takie zakłócenie;
 • Definicja "instalacji stacjonarnej" zgodnie z dyrektywą EMC: "Instalacja stacjonarna" oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury w stosownych przypadkach, innych urządzeń, urządzeń które są składane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w określonym miejscu;
 • Zakres dyrektywy EMC nie obejmuje:

  Bezpieczeństwa i zagrożenia związanego z wyposażeniem np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE)

 • Dyrektywa EMC
 • Co konstruktorzy szaf muszą wziąć pod uwagę

  Prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zapewnione jest poprzez określenie odpowiedniego poziomu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób gwarantujący, że:

 • Zakłócenie elektromagnetyczne nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem
 • Posiada poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, których można się spodziewać w zamierzonym celu, co pozwala mu działać bez niedopuszczalnego pogorszenia jego stanu

  Załącznik 1 do dyrektywy o EMC określa następujące wymagania:

  Wymagania dotyczące ochrony:

 • Ograniczenie emisji zakłóceń - Odpowiedni stopień odporności
 • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami

  Szczególne wymagania dla instalacji stacjonarnych:

 • Zainstalowana, zgodnie ze sztuką inżynierską 
 • Poszanowanie informacji na temat zamierzonego wykorzystania elementów
 • Przechowywanie dokumentu do wglądu przez osobę odpowiedzialną 
 • Przewodnik po analizie ryzyka

  W ramach nowej dyrektywy EMC producenci muszą również ocenić kompatybilność elektromagnetyczną aparatury na podstawie zjawisk elektromagnetycznych i upewnić się, czy wymagania dyrektywy są spełnione. Dowody kompatybilności elektromagnetycznej, opierające się na raportach z badań przeprowadzonych na testach EMC lub ocenie przez ekspertów, nie są już wystarczające.

  Aby wykonać analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako pomoc w obsłudze urządzeń. 

  Pobierz wytyczne CENELEC 32

  Brak wymogu etykietowania

  Sprzęt nie musi podlegać ocenie zgodności, jeżeli jest wprowadzany do obrotu wyłącznie w celu integracji w konkretnej instalacji stacjonarnej. Ponieważ szafy sterownicze są zasadniczo postrzegane jako elementy instalacji stałych, dla takich urządzeń nie jest wymagana oddzielna deklaracja zgodności UE i znak CE.

  Ważne: muszą one jednak spełniać wymogi ochrony określone w dyrektywie, ponieważ organy nadzoru rynku mogą żądać dowodu zgodności, w szczególności w przypadku stwierdzenia oznak niezgodności lub w przypadku reklamacji.

  Komisja Europejska w sprawie oznakowania CE

  Nowa dyrektywa EMC 2014/30/EC nie zawiera żadnych zmian technicznych w porównaniu z poprzednią dyrektywą EMC 2004/108 /EC, która wygasła w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw NLF, istotne zmiany odnoszą się do jasnej definicji podmiotu gospodarczego, oznakowania sprzętu i dokumentacji.

  Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z wyposażeniem np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE).

  Do pobraniaSzybki i łatwy dostęp po więcej informacji. 

  Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik kompatybilności 2mag Mixdrive 6