Podręcznik konfiguracji i instalacji Beko Wtg841b1w

Beko Wtg841b1w to inteligentna pralka, która wyposażona jest w łatwą w użyciu podręcznik konfiguracji i instalacji. Podręcznik ten zawiera kompletne instrukcje, które pomogą Ci szybko i łatwo skonfigurować i zainstalować pralkę. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia, wykrywania i rozwiązywania problemów oraz ustawień opcjonalnych, takich jak kontrola prania, funkcje zabezpieczające, programy prania i inne. Dzięki Podręcznikowi możesz także szybko wybrać odpowiedni program prania dla Twoich ubrań i ustawić wybrane opcje, aby pranie było jak najbardziej efektywne. Podręcznik jest łatwy w użyciu i zawiera wystarczająco dużo informacji, aby pomóc Ci w konfiguracji i instalacji pralki Beko Wtg841b1w.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i instalacji Beko Wtg841b1w

Napełnianie tuszem

1Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby rozpocząć napełnianie tuszem.

Napełnianie tuszem trwa około 20 minut.

Dalej»

Instrukcja obsługi lodówki beko

BCNA306E2S

Przeczytaj najpierw tę instrukcję obsługi!

Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że Państwa produkt, który został wyprodukowany w nowoczesnych zakładach i sprawdzony w ramach najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, zapewni Państwu skuteczną obsługę.

Dlatego przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją jako odniesienie. Jeśli przekazujesz produkt komuś innemu, podaj również instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi pomoże w szybkim i bezpiecznym użytkowaniu produktu.

 • Przeczytaj instrukcję przed instalacją i obsługą produktu.
 • Upewnij się, że przeczytałeś instrukcje bezpieczeństwa.
 • Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ może być później potrzebna.
 • Przeczytaj inne dokumenty dołączone do produktu.

Pamiętaj, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy również kilku innych modeli. Różnice między modelami zostaną określone w instrukcji.

Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

Recykling

Ten produkt jest dostarczany z symbolem selektywnego sortowania odpadów elektrycznych
i sprzęt elektroniczny (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w celu poddania go recyklingowi lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Produkty elektroniczne nie objęte procesem selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność niebezpiecznych substancji.

Twoja lodówka

 1. Panel sterowania
 2. Wewnętrzne światło
 3. Fan świeżej żywności
 4. Stojak na wino
 5. Regulowane półki
 6. Komora 0 °C
 7. Chrupiąca pokrywa
 8. Crisper
 9. Komora do szybkiego zamrażania
 10. Szuflady komory zamrażarki
 11. Regulowane półki na drzwiach
 12. Półka na butelki
 13. Wentylator zamrażarki
 14. Komora lodówki
 15. Komora zamrażarki

Rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu produktowi. Jeśli przedmiotowe części nie są zawarte w zakupionym produkcie, dotyczy to innych modeli.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy ponownieview następująca informacja. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować obrażenia lub szkody materialne. W przeciwnym razie wszystkie zobowiązania gwarancyjne i dotyczące niezawodności staną się nieważne.

Oryginalne części zamienne będą dostarczane przez 10 lat od daty zakupu produktu.

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do użytku

 • wewnątrz i na obszarach zamkniętych, takich jak domy;
 • w zamkniętych środowiskach pracy, takich jak sklepy i biura;
 • w zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak agroturystyka, hotele, pensjonaty.
 • Nie należy go używać na zewnątrz.

Ogólne bezpieczeństwo

 • Jeśli chcesz zutylizować/złomować produkt, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem w celu uzyskania wymaganych informacji i upoważnionych organów.
 • W przypadku wszelkich pytań i problemów związanych z lodówką skonsultuj się z autoryzowanym serwisem. Nie interweniuj ani nie pozwól, aby ktoś interweniował w lodówce bez powiadomienia autoryzowanych serwisów.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie jedz lodów w kształcie rożka i kostek lodu natychmiast po wyjęciu ich z zamrażarki! (Może to spowodować odmrożenia w ustach. )
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie umieszczaj napojów w butelkach i puszkach w zamrażarce. W przeciwnym razie mogą pęknąć.
 • Nie dotykaj ręcznie mrożonej żywności; mogą przykleić się do twojej ręki.
 • Odłącz lodówkę przed czyszczeniem lub rozmrażaniem.
 • W procesie czyszczenia i rozmrażania lodówki nie wolno używać parowych i odparowanych materiałów czyszczących. W takich przypadkach para może zetknąć się z częściami elektrycznymi i spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
 • Nigdy nie używaj części lodówki, takich jak drzwi, jako podparcia lub stopnia.
 • Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
 • Nie uszkadzaj części, w których krąży czynnik chłodniczy, za pomocą narzędzi do wiercenia lub cięcia. Czynnik chłodniczy, który może wybuchnąć w przypadku przebicia kanałów gazowych parownika, przedłużeń rur lub powłok powierzchniowych, powoduje podrażnienia skóry i obrażenia oczu.
 • Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych lodówki żadnym materiałem.
 • Urządzenia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważnione osoby. Naprawy wykonywane przez osoby niekompetentne stwarzają zagrożenie dla użytkownika.
 • W przypadku jakiejkolwiek awarii lub podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych, odłącz zasilanie sieciowe lodówki, wyłączając odpowiedni bezpiecznik lub odłączając urządzenie.
 • Nie ciągnij za kabel podczas wyciągania wtyczki.
 • Napój z wyższymi garami położyć szczelnie i pionowo.
 • Nigdy nie przechowuj w lodówce puszek aerozolowych zawierających substancje palne i wybuchowe.
 • Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby niewykształcone lub niedoświadczone (w tym dzieci), chyba że pod opieką osoby, która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub która poinstruuje je odpowiednio do korzystania z produkt.
 • Nie używaj uszkodzonej lodówki. Skonsultuj się z agentem serwisowym, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.
 • Bezpieczeństwo elektryczne Twojej lodówki jest gwarantowane tylko wtedy, gdy system uziemienia w Twoim domu jest zgodny z normami.
 • Narażenie produktu na deszcz, śnieg, słońce i wiatr jest niebezpieczne ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do gniazdka ściennego podczas instalacji. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
 • Ta lodówka jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania artykułów spożywczych. Nie wolno jej używać do żadnych innych celów.
 • Etykieta specyfikacji technicznych znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do systemów oszczędzania energii elektrycznej; mogą uszkodzić lodówkę.
 • Jeśli na lodówce świeci się niebieskie światło, nie patrz na nie za pomocą narzędzi optycznych.
 • W przypadku lodówek sterowanych ręcznie odczekaj co najmniej 5 minut, aby uruchomić lodówkę po awarii zasilania.
 • Niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać nowemu właścicielowi produktu, gdy jest on przekazywany innym.
 • Unikaj uszkodzenia kabla zasilającego podczas transportu lodówki. Zginanie kabla może spowodować pożar. Nigdy nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
 • Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania produktu.

 • Nie podłączaj lodówki, jeśli gniazdko ścienne jest luźne.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie należy spryskiwać wodą wewnętrznych ani zewnętrznych części produktu.
 • Nie rozpylaj w pobliżu lodówki substancji zawierających łatwopalne gazy, takie jak propan, aby uniknąć ryzyka pożaru i wybuchu.
 • Nigdy nie stawiaj pojemników wypełnionych wodą na lodówce; w przypadku rozlania może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 • Nie przeciążaj lodówki jedzeniem. W przypadku przeładowania produkty spożywcze mogą spaść i zranić oraz uszkodzić lodówkę po otwarciu drzwi.
 • Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lodówce; w przeciwnym razie przedmioty te mogą spaść podczas otwierania lub zamykania drzwi lodówki.
 • Ponieważ wymagają one dokładnej temperatury, szczepionek, leków wrażliwych na ciepło, materiałów naukowych itp. nie należy przechowywać w lodówce.
 • Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć lodówkę. Możliwy problem z kablem zasilającym może spowodować pożar.
 • Końcówkę wtyczki należy regularnie czyścić suchą szmatką; w przeciwnym razie może spowodować pożar.
 • Lodówka może się poruszać, jeśli regulowane nóżki nie są odpowiednio zamocowane na podłodze. Prawidłowe zamocowanie regulowanych nóżek na podłodze może uniemożliwić przesuwanie się lodówki.
 • Przenosząc lodówkę, nie trzymaj jej za klamkę drzwi. W przeciwnym razie może zostać zerwany.
 • Gdy musisz postawić produkt obok innej lodówki lub zamrażarki, odległość między urządzeniami powinna wynosić co najmniej 8 cm. W przeciwnym razie sąsiednie ściany boczne mogą ulec zawilgoceniu.

Do produktów z dozownikiem wody

Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno wynosić minimum 1 bar. Ciśnienie sieci wodociągowej powinno wynosić maksymalnie 8 barów.

 • Używaj tylko wody pitnej.

Ostrzeżenie HCA
Jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R600a:

Ten gaz jest łatwopalny. Dlatego należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić układu chłodzenia i orurowania podczas użytkowania i transportu. W przypadku uszkodzenia, trzymaj produkt z dala od potencjalnych źródeł ognia, które mogą spowodować zapalenie się produktu i przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zignoruj ​​to ostrzeżenie, jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R134a.

Rodzaj gazu użytego w produkcie jest podany na tabliczce znamionowej, która znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki. Nigdy nie wrzucaj produktu do ognia w celu usunięcia.

Co należy zrobić, aby oszczędzać energię

 • Nie zostawiaj otwartych drzwi lodówki przez długi czas.
 • Nie wkładaj do lodówki gorącego jedzenia ani napojów.
 • Nie przeciążaj lodówki, aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza w jej wnętrzu.
 • Nie instaluj lodówki w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak piekarniki, zmywarki lub kaloryfery. Trzymaj lodówkę w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła i co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
 • Zwróć uwagę, aby przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Maksymalną ilość artykułów spożywczych można przechowywać w zamrażarce po wyjęciu półki lub szuflady zamrażarki. Podana wartość zużycia energii dla lodówki została określona przez wyjęcie półki lub szuflady zamrażarki i przy maksymalnym obciążeniu. Korzystanie z półki lub szuflady w zależności od kształtu i wielkości mrożonej żywności nie jest szkodliwe.
 • Rozmrażanie zamrożonej żywności w komorze lodówki zapewni zarówno oszczędność energii, jak i zachowanie jakości żywności.

Instalacja

W przypadku nieuwzględnienia informacji zawartych w instrukcji obsługi producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę przy przenoszeniu lodówki

 1. Twoja lodówka powinna być odłączona. Przed transportem lodówki należy ją opróżnić i wyczyścić.
 2. Przed ponownym zapakowaniem półki, akcesoria, pojemniki itp. wewnątrz lodówki należy przykleić taśmą samoprzylepną i zabezpieczyć przed uderzeniami. Paczka powinna być skrępowana grubą taśmą lub linkami dźwiękowymi i bezwzględnie przestrzegać zasad transportu na paczce.
 3. Oryginalne opakowania i materiały piankowe należy zachować do przyszłego transportu lub przeprowadzki.

Zanim uruchomisz lodówkę
Przed rozpoczęciem korzystania z lodówki sprawdź następujące elementy:

 1. Czy wnętrze lodówki jest suche i czy powietrze może swobodnie krążyć w jej tylnej części?
 2. Wyczyść wnętrze lodówki zgodnie z zaleceniami w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
 3. Podłącz wtyczkę lodówki do gniazdka ściennego. Gdy drzwi lodówki są otwarte, lodówka wewnętrzna lamp włączy się.
 4. Gdy kompresor zacznie działać, usłyszysz dźwięk. Ciecz i gazy zamknięte w układzie chłodniczym mogą również powodować wzrost hałasu, nawet jeśli sprężarka nie pracuje, co jest całkiem normalne.
 5. Przednie krawędzie lodówki mogą być ciepłe. To normalne. Obszary te są zaprojektowane tak, aby były ciepłe, aby uniknąć kondensacji.

Połączenie elektryczne
Podłącz produkt do uziemionego gniazdka, które jest chronione bezpiecznikiem o odpowiedniej pojemności.

Ważne:
Połączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.

Utylizacja opakowania
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub utylizować, klasyfikując je zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpadów wydanymi przez władze lokalne. Nie wyrzucaj razem ze zwykłymi odpadami domowymi, wyrzuć na opakowaniach do zbiórki w miejscach wyznaczonych przez władze lokalne. Opakowanie Twojej lodówki jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starej lodówki
Pozbądź się starej lodówki bez szkody dla środowiska.

 • Możesz skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem zbiórki odpadów w swojej gminie w sprawie utylizacji lodówki.

Zutylizuj lodówkę, odłącz wtyczkę elektryczną i, jeśli są jakieś zamki na drzwiach, wyłącz je, aby chronić dzieci przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Umieszczenie i instalacja
Jeśli drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowana lodówka, nie są wystarczająco szerokie, aby lodówka mogła przejść, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby zdjął drzwi lodówki i przesunął ją bokiem przez drzwi.

 1. Zainstaluj swoją lodówkę w miejscu, które zapewnia łatwość użytkowania.
 2. Trzymaj lodówkę z dala od źródeł ciepła, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego.
 3. Aby zapewnić wydajną pracę, wokół lodówki musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Jeżeli lodówka ma być umieszczona we wnęce w ścianie, należy zachować odległość co najmniej 5 cm od sufitu i co najmniej 5 cm od ściany. Nie umieszczaj produktu na materiałach takich jak dywan lub dywan.
 4. Umieść lodówkę na równej powierzchni podłogi, aby zapobiec wstrząsom.
 5. Nie przechowuj lodówki w temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Wymiana wnętrza lamp
Aby wymienić żarówkę/diodę LED używaną do podświetlenia lodówki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Lamp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp jest pomoc użytkownikowi w umieszczeniu żywności w lodówce/zamrażarce w bezpieczny i wygodny sposób. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą wytrzymać ekstremalne warunki fizyczne, takie jak temperatury poniżej -20°C.

Odwracanie drzwi
Postępuj w kolejności numerycznej.

Przygotowanie

 • Lodówkę należy zainstalować w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich jak płyta grzewcza, piekarniki, centralny grzejnik i kuchenki oraz w odległości co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych i nie należy jej umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
 • Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym zainstalowano lodówkę, powinna wynosić co najmniej 10°C. Nie zaleca się używania lodówki w chłodniejszych warunkach ze względu na jej wydajność.
 • Upewnij się, że wnętrze lodówki jest dokładnie wyczyszczone.
 • Jeśli dwie lodówki mają być zainstalowane obok siebie, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2 cm.
 • Gdy uruchamiasz lodówkę po raz pierwszy, w ciągu pierwszych sześciu godzin należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 • Drzwi nie powinny być często otwierane.
 • Musi być eksploatowany pusty, bez jedzenia w nim.
 • Nie odłączaj lodówki. Jeśli awaria zasilania jest poza Twoją kontrolą, zapoznaj się z ostrzeżeniami w sekcji „Zalecane rozwiązania problemów”.

Korzystanie z lodówki

panel sterowania

Podwójny system chłodzenia
Twoja lodówka jest wyposażona w dwa oddzielne systemy chłodzenia do chłodzenia komory świeżej żywności i komory zamrażarki. Dzięki temu powietrze w komorze na świeżą żywność i komorze zamrażarki nie miesza się. Dzięki tym dwóm oddzielnym systemom chłodzenia prędkość chłodzenia jest znacznie wyższa niż w przypadku innych lodówek. Zapachy w przegródkach nie mieszają się. Zapewniona jest również dodatkowa oszczędność energii, ponieważ odszranianie odbywa się indywidualnie.

Rozmrażać
A) Komora lodówki
Komora lodówki wykonuje w pełni automatyczne rozmrażanie. Woda z rozmrażania spływa do rury spustowej przez pojemnik zbiorczy z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy rura jest na stałe umieszczona końcem w wannie zbiorczej na kompresorze, aby zapobiec rozlaniu się wody na instalację elektryczną lub podłogę.

B) Komora zamrażarki
Odszranianie typu NO FROST jest całkowicie automatyczne. Nie jest wymagana żadna interwencja z Twojej strony. Woda jest zbierana na tacy kompresora. Dzięki ciepłu sprężarki woda jest odparowywana.

Ostrzeżenia!
Wentylatory wewnątrz komory zamrażarki i świeżej żywności cyrkulują zimne powietrze. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów przez osłonę.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się wentylatorem świeżej żywności i zamrażarki.

Nigdy nie przechowuj produktów zawierających łatwopalny gaz pędny (np. dozowniki, puszki z aerozolem itp. ) lub substancje wybuchowe.

Nie przykrywaj półek żadnymi materiałami ochronnymi, które mogą utrudniać cyrkulację powietrza.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani tamper z elementami sterującymi. Nie zasłaniaj osłon wentylatora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność urządzenia.

Upewnij się, że wentylatory nie są zablokowane (zatrzymane) lub uszkodzone przez żywność lub opakowanie. Zablokowanie (zatrzymanie) lub uszkodzenie wentylatora może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej zamrażarki (Rozmrażanie). plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-10-Freezer-compartment. jpg" alt="RYS 10 Komora zamrażarki" width="408" height="476" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>

Komora z zerową temperaturą

Ta komora została zaprojektowana do przechowywania mrożonej żywności, która będzie powoli rozmrażana (mięso, ryby, kurczaki itp. ) zgodnie z wymaganiami. Komora zerowej temperatury to najzimniejsze miejsce w lodówce, w którym można przechowywać produkty mleczne (ser, masło), mięso, ryby lub kurczaka w idealnych warunkach przechowywania. Warzywa i/lub owoce nie mogą być umieszczane w tej komorze. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment-300x253. jpg" alt="RYS 11 Komora zamrażarki" width="504" height="425" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 300w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment. jpg 454w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 454w"/>

Konserwacja i czyszczenie

Nigdy nie używaj benzyny, benzenu lub podobnych substancji do czyszczenia.
Zalecamy odłączenie urządzenia przed czyszczeniem. png"/> Nigdy nie używaj do czyszczenia ostrych narzędzi ściernych, mydła, domowego środka czyszczącego, detergentu i wosku do polerowania. png" alt="Ikona ostrzeżenia" width="40" height="38" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/> Użyj letniej wody do czyszczenia obudowy lodówki i wytrzyj ją do sucha. png"/> Użyj reklamyamp ściereczka wykręcona w roztworze jednej łyżeczki sody oczyszczonej na pół litra wody, aby wyczyścić wnętrze i wytrzeć do sucha. png"/> Upewnij się, że woda nie dostaje się do lamp obudowy i inne elementy elektryczne. png"/> Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający, wyjmij żywność, wyczyść ją i pozostaw uchylone drzwi. png"/> Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi, aby upewnić się, że są czyste i wolne od resztek jedzenia. png"/> Aby wyjąć półkę na drzwiach, wyjmij całą zawartość, a następnie po prostu wysuń półkę na drzwiach z podstawy. png"/> Nigdy nie używaj środków czyszczących ani wody zawierającej chlor do czyszczenia zewnętrznych powierzchni i chromowanych części produktu. Chlor powoduje korozję takich powierzchni metalowych.

Ochrona powierzchni plastikowych
Nie umieszczaj w lodówce płynnych olejów ani potraw gotowanych w oleju w niezamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe powierzchnie lodówki. W przypadku rozlania lub rozmazania oleju na powierzchniach z tworzywa sztucznego należy natychmiast oczyścić i spłukać odpowiednią część powierzchni ciepłą wodą.

Rozwiązywanie problemów

Należy ponownieview tę listę przed wezwaniem serwisu. Zaoszczędzi Twój czas i pieniądze. Ta lista zawiera częste reklamacje, które nie wynikają z wadliwego wykonania lub użytkowania materiałów. Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą nie istnieć w Twoim produkcie.

Lodówka nie działa.

 • Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka. >>>Włóż wtyczkę do gniazdka bezpiecznie.
 • Przepalił się bezpiecznik gniazda, do którego podłączona jest lodówka lub bezpiecznik główny. >>>Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ścianie komory chłodziarki (MULTIZONE, COOL STREFA KONTROLI i ELASTYCZNEJ).

 • Otoczenie jest bardzo zimne. >>>Nie instaluj lodówki w miejscach, w których temperatura spada poniżej 10 °C.
 • Drzwi były często otwierane. >>>Nie otwieraj i nie zamykaj często drzwi lodówki.
 • Otoczenie jest bardzo wilgotne. >>>Nie instaluj lodówki w bardzo wilgotnych miejscach.
 • Żywność zawierająca płyny jest przechowywana w otwartych pojemnikach. >>>Nie przechowuj żywności z płynną zawartością w otwartych pojemnikach.
 • Drzwi lodówki są uchylone. >>>Zamknij drzwi lodówki.
 • Termostat jest ustawiony na bardzo zimny poziom. >>>Ustaw termostat na odpowiedni poziom.

Kompresor nie działa.

 • Ochrona termiczna kompresora wybuchnie podczas nagłych awarii zasilania lub wtyczek, ponieważ ciśnienie czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia lodówki nie zostało jeszcze wyrównane. Lodówka zacznie działać po około 6 minutach. Prosimy o kontakt z serwisem, jeśli lodówka nie uruchomi się pod koniec tego okresu.
 • Lodówka jest w cyklu rozmrażania. >>>Jest to normalne w przypadku w pełni automatycznego rozmrażania lodówki. Cykl rozmrażania występuje okresowo.
 • Lodówka nie jest podłączona do gniazdka. >>>Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazdka.
 • Ustawienia temperatury są nieprawidłowe. >>>Wybierz odpowiednią wartość temperatury.
 • Jest moctagmi. >>>Lodówka powraca do normalnej pracy po przywróceniu zasilania.

Hałas pracy zwiększa się, gdy lodówka pracuje.

 • Wydajność pracy lodówki może ulec zmianie ze względu na zmiany temperatury otoczenia. To normalne, a nie usterka.

Lodówka pracuje często lub przez długi czas.

 • Nowy produkt może być szerszy od poprzedniego. Większe lodówki działają dłużej.
 • Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>>To normalne, że produkt działa przez dłuższy czas w gorącym otoczeniu.
 • Lodówka może być niedawno podłączona do prądu lub może być załadowana jedzeniem. >>>Gdy lodówka jest niedawno podłączona do zasilania lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącej żywności. >>>Nie rób tego
  włóż gorące jedzenie do lodówki.
 • Drzwi mogą być często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Ciepłe powietrze, które dostało się do lodówki, powoduje, że lodówka działa przez dłuższy czas. Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi zamrażarki lub komory lodówki mogą być uchylone. >>>Sprawdź, czy drzwi są
  całkowicie zamknięte.
 • Lodówka jest przystosowana do bardzo niskiej temperatury. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i poczekaj, aż temperatura zostanie osiągnięta.
 • Uszczelka drzwi lodówki lub zamrażarki może być zabrudzona, zużyta, złamana lub nieprawidłowo osadzona. >>>Oczyść lub wymień uszczelkę. Uszkodzona/uszkodzona uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas w celu utrzymania aktualnej temperatury.

Temperatura zamrażarki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura lodówki jest wystarczająca.

 • Temperatura zamrażarki jest ustawiana na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę zamrażarki na wyższą i sprawdź.

Temperatura lodówki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura zamrażarki jest wystarczająca.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i sprawdź.

Żywność przechowywana w szufladach chłodziarki jest zamrożona.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo wysoką wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na niższą wartość i sprawdź.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce jest bardzo wysoka. >>>Ustawienie temperatury komory lodówki ma wpływ na temperaturę zamrażarki. Zmień temperaturę lodówki lub zamrażarki i poczekaj, aż odpowiednie komory osiągną odpowiednią temperaturę.

 • Drzwi są często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi są uchylone. >>>Całkowicie zamknij drzwi.
 • Lodówka została niedawno podłączona do sieci lub załadowana żywnością. >>>To normalne. Kiedy
  Jeśli lodówka została niedawno podłączona lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącego jedzenia. >>>Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki.
 • Wibracje lub hałas.

  • Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Jeśli lodówka kołysze się podczas powolnego przesuwania, zrównoważ ją, regulując nóżki. Upewnij się również, że podłoga jest wystarczająco mocna do przenoszenia lodówki i pozioma.
  • Przedmioty umieszczane na lodówce mogą powodować hałas. >>>Usuń elementy na górze
   lodówka.

  Z lodówki dochodzą odgłosy, takie jak przepływ cieczy, rozpylanie itp.

  • Przepływy cieczy i gazów następują zgodnie z zasadami działania Twojej lodówki.

  Gwizdek pochodzi z lodówki.

  • Do chłodzenia lodówki stosowane są wentylatory.

  Kondensacja na wewnętrznych ściankach lodówki.

  • Gorąca i wilgotna pogoda zwiększa oblodzenie i kondensację. To normalne, a nie
   wina. Zamknij je, jeśli są otwarte.

  Wilgoć występuje na zewnątrz lodówki lub między drzwiami.

  • W powietrzu może być wilgoć; jest to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. Gdy wilgotność jest mniejsza, kondensacja zniknie.

  Nieprzyjemny zapach w lodówce.

  • Nie przeprowadza się regularnego czyszczenia. >>> Regularnie czyść wnętrze lodówki gąbką, letnią wodą lub węglanem rozpuszczonym w wodzie.
  • Niektóre pojemniki lub materiały opakowaniowe mogą powodować zapach. >>>Użyj innego pojemnika lub
   inny materiał opakowaniowy marki.
  • Żywność wkłada się do lodówki w nieosłoniętych pojemnikach. >>>Przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach. Mikroorganizmy rozprzestrzeniające się z odkrytych pojemników mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
  • Wyjmij z lodówki produkty, które przeterminowały się najlepiej przed datami i są zepsute.

  Drzwi się nie zamykają.

  • Opakowania żywności uniemożliwiają zamknięcie drzwi. >>>Wymień pakiety, które są
   blokowanie drzwi.
  • Lodówka nie jest całkowicie równa na podłodze. >>> Dostosuj stopy, aby zrównoważyć
   lodówka.
  • Podłoga nie jest równa ani mocna. >>>Upewnij się, że podłoga jest płaska i umożliwia przenoszenie lodówki.

  Zapiekanki są zablokowane.

  • Żywność dotyka sufitu szuflady. >>>Ułóż jedzenie w szufladzie

  OSTRZEŻENIE!

  •  NIE WOLNO UŻYWAĆ MIEDZIANYCH NACZYŃ, NACZYŃ WEWNĄTRZ SZAFKI!
  • NIE ŁADUJ ŻADNEJ ŻYWNOŚCI BEZ OPAKOWANIA!

  Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

  Dokumenty / Zasoby

  Podręcznik użytkownika

  TytułOpisData wydania
  (Wersja)Plik
  (Rozmiar)

  Podstawowy Podręcznik Użytkownika

  10/05/2012
  (0)
  Pobierz
  (4. 36MB)

  Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

  Pobierz
  (1. 81MB)

  Instrukcja oprogramowania

  09/05/2012
  (0)
  Pobierz
  (5. 63MB)

  Podręcznik Instalacji

  Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

  18/05/2012
  (0)

  Podręcznik szybkiej obsługi

  Instrukcja obsługi dla sieci

  Instrukcja obsługi dla sieci

  Przewodnik Sieciowy

  Pobierz
  (0. 52MB)

  Przewodnik funkcji dodatkowych

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
  (Angielski)

  29/09/2016
  (B)
  Pobierz
  (2. 15MB)

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
  (Angielski)

  23/06/2015
  (A)

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
  (Angielski)

  Widok
  (-)

  Brother Image Viewer Guide for Android™
  (Angielski)

  Dokumenty prawne

  Deklaracja zgodności

  08/07/2013
  (3)

  Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

  Podręcznik konfiguracji i instalacji Beko Wtg841b1w

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i instalacji Beko Wtg841b1w

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i instalacji Beko Wtg841b1w