Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Cf773orb00

Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson CF773ORB00 to kompleksowy zestaw wytycznych przeznaczonych do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego zgodnego z przepisami użytkowania urządzenia Emerson CF773ORB00. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i bezpieczeństwa urządzenia, w tym opisy dokładnych procedur i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia, w tym informacje na temat ewentualnych skutków nieprawidłowego użytkowania, a także wskazówki dotyczące zapobiegania i minimalizowania tych zagrożeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Cf773orb00

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik omawia regulacje prawne związane z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazuje organizacje odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy, a także omawia obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy. Publikacja charakteryzuje takie czynniki zagrożeń zawodowych, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie fizyczne i psychiczne pracownika. Zapoznaje ucznia także z zasadami ergonomii, takimi jak właściwa pozycja przy wykonywaniu różnych czynności – związanych zarówno z aktywnością zawodową, jak i z codziennym życiem.

W dalszej części podręcznik przybliża zasady tworzenia bezpiecznych warunków pracy, które zmieniają się wraz z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy. Omówione zostają również prace szczególnie niebezpieczne. Szczególnie wart uwagi jest rozdział, w którym zaprezentowane zostały właściwe warunki pracy przy komputerze. Przekaz ten został wsparty filmami dostępnymi poprzez kody QR. Publikacja wprowadza również podstawy zagadnień szacowania ryzyka zawodowego i profilaktyki wypadkowej.

Rozdziały omawiające ochronę przeciwpożarową także zawierają kody QR prowadzące do filmów, które tłumaczą zasadę działania gaśnic oraz uczą właściwego posługiwania się nimi.

W podręczniku nie mogło zabraknąć treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tematyka ta została omówiona w tekście i przestawiona na ilustracjach, ale największym atutem działu są zamieszczone pod kodami QR filmy Akademii Ratownictwa Medicover, które krok po kroku pokazują procedury, jakie należy stosować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Korzystanie z e-podręcznika

 1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
 2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
 3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
 4. Zaloguj się.
 5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
 6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
 7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Zobacz fragment publikacji>>

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocnicza

Nośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E61377ISBN:9788302203862

1 Podręcznik zasad bezpieczeństwa i zgodności 80669H Wersja 0 Ważne Wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem należy przeczytać i zrozumieć przez użyciem produktów firmy Hypertherm.

2 bezpieczeństwo ODCZYTYWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA Symbole pokazane w tym rozdziale są wykorzystywane do oznaczania potencjalnego ryzyka. Symbole dotyczące bezpieczeństwa pokazane w tym podręczniku lub umieszczone na urządzeniu oznaczają występowanie ryzyka obrażeń. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tym podręczniku oraz zapoznać się z etykietami bezpieczeństwa umieszczonymi na urządzeniu. Etykiety bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Zgubione lub zniszczone etykiety należy natychmiast wymienić. Należy zapoznać się z obsługą urządzenia i prawidłowym korzystaniem z rozwiązań. Nie wolno pozwolić nikomu obsługiwać urządzenia bez zapoznania się z instrukcją. NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Firma Hypertherm stosuje wytyczne Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego dotyczące oznaczeń i symboli bezpieczeństwa. Oznaczenia NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE są używane wraz z symbolem bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje najpoważniejsze zagrożenia. Etykiety bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO i ZAGROŻENIE są umieszczane na urządzeniu w pobliżu występowania konkretnego zagrożenia. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu NIEBEZPIECZEŃSTWO poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu OSTRZEŻENIE poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa typu PRZESTROGA poprzedzają odpowiednie instrukcje w podręczniku. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować obrażenia lub zniszczenie sprzętu. Urządzeniu należy zapewnić odpowiednie warunki pracy. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i jego trwałość. ŁUK PLAZMOWY MOŻE USZKODZIĆ ZAMROŻONE RURY Przy próbie rozmrożenia zamrożonych rur za pomocą palnika plazmowego można spowodować ich zniszczenie lub pęknięcie. ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA MOŻE ZNISZCZYĆ OBWODY ELEKTRYCZNE Przy obsłudze obwodów drukowanych należy zachować następujące środki ostrożności: Przechowywać płytki drukowane w antystatycznych pojemnikach. Podczas obsługi płytek drukowanych zakładać nadgarstkowy pasek uziemiający. BEZPIECZEŃSTWO WYPOSAŻENIA UZIEMIAJĄCEGO Kabel roboczy Kabel roboczy należy precyzyjnie dołączyć do elementu obrabianego lub stołu cięcia, zapewniając dobry kontakt między metalowymi elementami. Nie należy dołączać go do elementu, który odpadnie po zakończeniu cięcia. Stół cięcia Należy podłączyć uziemienie do stołu cięcia zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi dotyczącymi elektryczności. Moc wejściowa Należy upewnić się, że przewód uziemienia kabla zasilającego jest podłączony do gniazda uziemienia w skrzynce rozłączeniowej. Jeśli instalacja systemu plazmowego wymaga podłączenia kabla zasilania do zasilacza, należy upewnić się, że uziemienie kabla zasilającego jest prawidłowo podłączone. Najpierw należy umieścić przewód uziemiający kabla zasilania w styku, a następnie pozostałe przewody uziemiające na uziemieniu kabla zasilania. Mocno dokręcić nakrętkę ustalającą. Docisnąć wszystkie złącza elektryczne, aby zapobiec ich nadmiernemu nagrzaniu. S-1 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

3 Bezpieczeństwo PORAŻENIE PRĄDEM Ten sprzęt może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany i upoważniony personel. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, zablokuj włączenie zasilania i oznacz urządzenie przed otwarciem obudowy. Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem przewodu, odłącz przewód przed otwarciem obudowy. Blokowane odłączniki lub pokrywy wtyczek muszą być obsługiwane przez inne osoby. Przed otwarciem obudowy należy odczekać 5 minut, aby umożliwić rozładowanie zgromadzonej energii. Jeśli urządzenie musi być zasilane, podczas gdy obudowa jest otwarta do celów serwisowych, może wystąpić ryzyko eksplozji łuku. Przy serwisowaniu urządzenia, jeśli jest ono zasilane, należy przestrzegać WSZYSTKICH lokalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy (NFPA 70E w USA) oraz używania indywidualnych środków ochrony. Po przenoszeniu, otwieraniu lub serwisowaniu urządzenia należy zamknąć obudowę i podłączyć do niej uziemienie zanim urządzenie zostanie włączone. Przed rozpoczęciem przeglądu lub wymiany materiałów eksploatacyjnych palnika zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących odłączania zasilania. NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM Dotykanie części elektrycznych będących pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem lub poważne oparzenia. Działający system plazmowy zamyka obwód elektryczny pomiędzy palnikiem a elementem obrabianym. Sam element obrabiany oraz wszystko, co go dotyka, jest częścią obwodu elektrycznego. Podczas działania systemu plazmowego nie wolno dotykać palnika, elementu obrabianego ani wody w stole wodnym. Zapobieganie porażeniu prądem Wszystkie systemy plazmowe Hypertherm wykorzystują w procesie cięcia wysokie napięcie (standardowo prąd stały od 200 do 400 V DC). Podczas działania systemu należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: Należy zakładać rękawice i buty izolacyjne oraz zapewnić, aby ciało i ubranie były suche. Nie stawać, nie siadać i nie dotykać wilgotnych powierzchni ani nie kłaść się na nich podczas używania systemu plazmowego. Należy odizolować się od powierzchni roboczej i podłoża za pomocą suchych mat izolacyjnych lub pokryć, wystarczająco dużych, aby zapobiec kontaktowi z powierzchnią roboczą i podłożem. Jeśli praca ma się odbywać w pobliżu lub na wilgotnym obszarze, należy zastosować wyjątkowe środki ostrożności. Zapewnić wyłącznik odcinający zasilanie z bezpiecznikami o odpowiedniej wielkości. Ten wyłącznik umożliwia operatorowi natychmiastowe odcięcie zasilania w trybie awaryjnym. Jeśli jest używany stół wodny, należy upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony. Urządzenie należy zainstalować i uziemić zgodnie z instrukcją obsługi oraz krajowymi i lokalnymi przepisami. Należy regularnie sprawdzać wejściowy przewód zasilania pod kątem zniszczeń lub pęknięć osłony. Natychmiast wymienić zniszczony przewód zasilania. Nieosłonięte przewody mogą zabić. Należy sprawdzać i wymieniać wszystkie zużyte lub zniszczone przewody palnika. Nie wolno podnosić elementu obrabianego, w tym także odpadów po cięciu, podczas cięcia. Podczas cięcia należy zostawić element obrabiany na miejscu lub na stole z dołączonym kablem roboczym. Przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub wymianą części palnika, należy odłączyć główne zasilanie lub wyłączyć zasilacz. Nie wolno wykonywać obejść ani zwarć blokad bezpieczeństwa. Przed wyjmowaniem zasilacza lub zdejmowaniem pokrywy obudowy należy odłączyć zasilanie wejściowe. Po odłączeniu głównego zasilania odczekać 5 minut, aby umożliwić rozładowanie się kondensatorów. Nie wolno włączać systemu plazmowego, jeśli pokrywy zasilacza nie są założone. Wystające złącza zasilacza stwarzają poważne ryzyko porażenia prądem. Przy podłączaniu złączy wejściowych, należy najpierw poprawnie podłączyć przewód uziemienia. Każdy system plazmowy Hypertherm jest przeznaczony do wykorzystania z konkretnymi palnikami firmy Hypertherm. Nie wolno zastępować palników innymi, które mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-2

4 Bezpieczeństwo CIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB EKSPLOZJĘ Ochrona przeciwpożarowa Przed wykonywaniem cięcia należy się upewnić, czy otoczenie jest bezpieczne. Gaśnicę należy trzymać w pobliżu. Z obszaru do 10 m od miejsca cięcia należy usunąć wszystkie materiały palne. Należy schładzać gorący metal lub pozwolić mu ostygnąć przed jego obsługą lub stycznością z materiałami palnymi. Nie wolno ciąć pojemników z potencjalną zawartością materiałów palnych najpierw muszą zostać one opróżnione i dobrze wyczyszczone. Przed cięciem w potencjalnie palnej atmosferze, należy wentylować pomieszczenie. Przy cięciu tlenem jako gazem plazmowym, wymagany jest system wentylacji wyciągowej. Zapobieganie eksplozji Nie używać systemu plazmowego, jeśli występują pyły lub opary wybuchowe. Nie wolno wytwarzać nadmiernego ciśnienia w butlach, rurach i zamkniętych pojemnikach. Nie wolno ciąć pojemników zawierających materiały palne. OSTRZEŻENIE Ryzyko eksplozji Argon-wodór i metan Wodór i metan są gazami palnymi, które powodują wystąpienie ryzyka eksplozji. Materiały palne należy trzymać z daleka od butli, przewodów, które zawierają mieszanki metanu i wodoru. Materiały palne i iskrzące należy trzymać z daleka od palnika podczas cięcia z użyciem metanu lub argonu-wodoru jako plazmy. OSTRZEŻENIE Ryzyko eksplozji Cięcie pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych Nie wolno ciąć pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych zawierających wodór. Cięcie pod lustrem wody z użyciem gazów paliwowych zawierających wodór może wytworzyć warunki zagrożenia eksplozją, która może zostać wywołana przez operacje cięcia plazmą. OSTRZEŻENIE Detonacja wodoru przy cięciu aluminium Aluminium nie wolno ciąć pod lustrem wody ani w taki sposób, że woda dotyka dolnej strony aluminium. Cięcie aluminium pod lustrem wody lub gdy woda dotyka dolnej strony aluminium może spowodować warunki zagrożenia eksplozją, która może zostać wywołana przez operacje cięcia plazmą. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA KOMPRESJI GAZU Nie należy smarować zaworów butli ani regulatorów za pomocą oleju lub smaru. Należy używać odpowiednich butli gazowych, regulatorów, przewodów i mocowań przeznaczonych do danych zastosowań. Wyposażenie obsługujące sprężony gaz oraz związane z tym elementy należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy oznaczać wszystkie przewody gazowe za pomocą etykiet i odpowiednich kolorów w celu identyfikacji typu gazu w danym przewodzie. Należy sprawdzić, jakie są krajowe i lokalne przepisy. ZNISZCZENIE BUTLI GAZOWYCH SPOWODUJE ICH EKSPLOZJĘ Butla gazowa zawiera gaz pod wysokim ciśnieniem. Jeśli zostanie uszkodzona, może eksplodować. Obsługa i użytkowanie butli gazowych muszą być prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie wolno używać butli, która nie znajduje się w stojaku w pozycji pionowej i nie jest przymocowana. Zatyczka ochronna powinna znajdować się na zaworze, z wyjątkiem sytuacji, gdy butla jest używana lub podłączana do użycia. Nie wolno dopuścić do kontaktu elektrycznego między łukiem plazmowym i butlą. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego nagrzania butli, kontaktu z iskrami, żużlem lub otwartym ogniem. Nie należy używać młotka, klucza lub innego narzędzia do otwarcia zakleszczonego zaworu butli. S-3 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

5 Bezpieczeństwo TOKSYCZNE WYZIEWY MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ Łuk plazmowy wykorzystywany do cięcia jest źródłem ciepła. Pomimo tego, że łuk plazmowy nie jest identyfikowany jako źródło toksycznych wyziewów, materiał podlegający cięciu może być ich źródłem lub źródłem gazów, które redukują zawartość tlenu. Wytwarzane wyziewy zależą od metalu, który podlega cięciu. Metale, które mogą wydzielać toksyczne wyziewy, przy czym nie jest to pełna lista, to: stal nierdzewna, stal węglowa, cynk (galwanizowany) oraz miedź. W niektórych przypadkach metal może być pokryty substancją, która wydziela toksyczne wyziewy. Toksyczne powłoki zawierają, ale nie tylko: ołów (w niektórych lakierach), kadm (w niektórych lakierach i wypełniaczach) oraz beryl. Gazy wytwarzane przy cięciu plazmą zależą od materiału, który podlega cięciu oraz od metody cięcia, ale mogą zawierać ozon, tlenki azotu, chrom sześciowartościowy, wodór i inne substancje, jeśli takie są zawarte w ciętym materiale. Należy podjąć środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować wystawienie na działanie wyziewów wytwarzanych przy każdym procesie przemysłowym. W zależności od składu chemicznego i stężenia wyziewów (jak również innych czynników, takich jak wentylacja), może wystąpić ryzyko schorzeń fizycznych, takich jak wady wrodzone lub rak. Właściciel sprzętu i siedziby jest odpowiedzialny za kontrolę jakości powietrza w obszarze, gdzie urządzenie jest używane oraz zapewnienie, że jakość powietrza w miejscu pracy spełnia wszystkie lokalne i krajowe przepisy oraz normy. Jakość powietrza w każdym z miejsc pracy zależy od różnych warunków panujących w danym miejscu, takich jak: Typ stołu (wodny, suchy, do cięcia pod lustrem wody). Skład materiału, wykończenie powierzchni oraz skład powłok. Objętość materiału, który jest usuwany. Czas trwania cięcia lub żłobienia. Wielkość obszaru roboczego, objętość powietrza, wentylacja i filtrowanie. Środki ochrony indywidualnej. Liczba działających systemów cięcia i spawania. Inne procesy, w trakcie których są wytwarzane wyziewy. Jeśli miejsce pracy musi spełniać krajowe i lokalne przepisy, należy prowadzić monitoring i testowanie na miejscu, określające, czy wskaźniki są powyżej czy poniżej dopuszczalnych poziomów. Aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji na wyziewy: Należy przed cięciem usunąć wszystkie powłoki i rozpuszczalniki. Do usuwania wyziewów z powietrza używać wentylacji wyciągowej. Nie wdychać wyziewów. Podczas cięcia metali z powłokami, zawierających lub wydających się zawierać toksyczne składniki, należy stosować urządzanie oddechowe zasilane powietrzem. Należy się upewnić, że sprzęt do spawania i cięcia, jak również urządzenia oddechowe zasilane powietrzem, są używane prawidłowo i w sposób fachowy, odpowiedni do tego rodzaju wyposażenia. Nie wolno ciąć pojemników, jeśli potencjalnie mogą one zawierać materiały toksyczne. Najpierw należy opróżnić pojemnik i go wyczyścić. Należy monitorować i testować jakość powietrza na miejscu, jeśli to konieczne. Należy skonsultować z lokalnym doradcą plan sytuacyjny, aby zapewnić bezpieczną jakość powietrza. ŁUK PLAZMOWY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA I POPARZENIA Natychmiastowe włączanie palników Łuk plazmowy pojawia się zaraz po włączeniu palnika. Może szybko przeciąć rękawice i skórę! Nie wolno chwytać metalu blisko ścieżki cięcia. Nie wolno kierować palnika na siebie lub inne osoby. Nie należy zbliżać żadnej części ciała do szczytu palnika. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-4

6 Bezpieczeństwo PROMIENIOWANIE ŁUKU MOŻE POPARZYĆ OCZY I SKÓRĘ Ochrona oczu Łuk plazmowy wytwarza intensywne promieniowanie widzialne i niewidzialne (ultrafioletowe i podczerwone), które może poparzyć oczy i skórę. Należy używać środków ochrony oczu, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. W celu ochrony oczu przed ultrafioletowym i podczerwonym promieniowaniem łuku, należy używać środków ochrony oczu (okulary ochronne lub gogle z osłonami bocznymi oraz hełmy spawalnicze) z odpowiednimi szybami przyciemnionymi. Ochrona skóry W celu ochrony przed poparzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym, iskrami i gorącym metalem, należy stosować odzież ochronną. Rękawice ochronne, buty i ochrona głowy. Odzież ognioodporna pokrywająca wszystkie narażone obszary ciała. Spodnie bezmankietowe zabezpieczające przed iskrami i żużlem. Przed cięciem należy usunąć z kieszeni wszystkie materiały palne, takie jak zapalniczki lub zapałki. Obszar cięcia W obszarze, w którym odbywa się cięcie, należy zredukować odbicia i przenoszenie promieniowania ultrafioletowego: Ściany i inne powierzchnie pomalować na ciemne kolory, co zmniejszy odbicia światła. Używać ekranów ochronnych lub barier w celu ochrony innych osób przed błyskami i oślepieniem. Ostrzegać inne osoby, aby nie patrzyły na łuk. Zastosować plakaty i oznaczenia. Natężenie prądu łuku (A) Minimalny współczynnik przyciemnienia ochronnego (ANSI Z49. 1:2005) Zalecany współczynnik przyciemnienia zapewniający komfort (ANSI Z49. 1:2005) OSHA 29CFR (a)(5) Europa EN 169:2002 Mniej niż 40 A do 60 A do 80 A do 125 A do 150 A do 175 A do 250 A do 300 A do 400 A do 800 A Nie dotyczy PRACA Z WYGŁUSZENIEM I APARATEM SŁUCHOWYM Na pracę z wygłuszeniem i aparatem słuchowym mogą mieć wpływ pola magnetyczne wytwarzane przez prąd o wysokim napięciu. Osoby stosujące wygłuszenia i aparaty słuchowe powinny skonsultować się z lekarzem przed zbliżeniem się do łuku plazmowego wykonującego operację cięcia lub żłobienia. Przewody palnika powinny biec jak najbliżej kabla roboczego. Nie owijać i nie zaginać przewodu palnika ani kabla roboczego wokół siebie. Należy stawać tak daleko od zasilacza jak to możliwe. Aby zmniejszyć zagrożenie polem magnetycznym: Kabel roboczy i przewody palnika należy układać z jednej strony, z dala od siebie. S-5 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

7 Bezpieczeństwo HAŁAS MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH Cięcie za pomocą łuku plazmowego może wytwarzać hałas przekraczający dopuszczalny poziom określony przez lokalne przepisy dla wielu zastosowań. Dłuższa ekspozycja na nadmierny hałas może uszkodzić słuch. Zawsze należy stosować środki ochrony słuchu podczas cięcia i żłobienia, chyba że pomiary poziomu hałasu wykonane na miejscu wykażą, że środki indywidualnej ochrony słuchu nie są konieczne do zastosowania w świetle międzynarodowych, regionalnych i lokalnych przepisów. Znaczną redukcję hałasu można uzyskać przez zastosowanie prostych rozwiązań do stołów cięcia, takich jak bariery lub kurtyny ustawiane pomiędzy łukiem plazmowym a stanowiskiem roboczym i/lub umieszczenie stanowiska roboczego z daleka od łuku. Można wprowadzić administracyjne ograniczenia dostępu do miejsca pracy, ograniczyć czas ekspozycji operatora na hałas, odciąć głośne obszary robocze i/lub wykonywać pomiary, aby zredukować odbicia dźwięku w obszarze roboczym przez ustawianie elementów wygłuszających. Gdy wszystkie inne rozwiązania przemysłowe i administracyjne zostaną zastosowane, nadal należy używać środków ochrony słuchu, jeśli hałas jest destrukcyjny lub występuje zagrożenie uszkodzenia słuchu. Jeśli są wymagane środki ochrony słuchu, należy stosować tylko zatwierdzone środki ochrony indywidualnej, takie jak nauszniki lub zatyczki do uszu, o współczynniku redukcji hałasu odpowiednim do sytuacji. Inne osoby przebywające w obszarze o wysokim poziomie hałasu również powinny używać środków ochronnych. Ponadto środki ochrony słuchu zapobiegają dostaniu się do ucha gorących odprysków. INFORMACJE DOTYCZĄCE SUCHEGO ODPYLANIA W niektórych miejscach suche pyły mogą stwarzać potencjalne zagrożenie eksplozją. Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwogniowej, wydanie 2007, norma NFPA nr 68 Ochrona przed eksplozją przez odpowietrzanie deflagracyjne, określa wymagania dotyczące projektowania, umieszczania, instalacji, konserwacji i użytkowania urządzeń oraz systemów do wentylacji gazów spalinowych i sprężonych po deflagracji. Przed zainstalowaniem nowego systemu suchego odpylania albo wykonaniem znacznych modyfikacji procesu lub materiałów wykorzystywanych w istniejącym systemie należy skonsultować się z producentem lub instalatorem systemu suchego odpylania w zakresie wymagań dotyczących tego systemu. Należy skonsultować się z lokalnym uprawnionym organem administracyjnym, aby określić, czy któreś wydanie normy NFPA 68 zostało przyjęte z uwzględnieniem w lokalnym prawie budowlanym. Należy odnieść się do normy NFPA 68, aby znaleźć definicje i wyjaśnienia terminów takich jak: deflagracja, uprawniony organ administracyjny, przyjęte z uwzględnieniem, współczynnik deflagracji i inne. Uwaga 1 Interpretacja firmy Hypertherm dotycząca nowych wymagań jest następująca: do momentu przeprowadzenia w danej lokalizacji badania zapewniającego, że wszystkie pyły są niepalne, wydanie 2007 normy NFPA 68 wymaga zastosowania przeciwwybuchowych otworów wentylacyjnych przeznaczonych do warunków z najgorszą wartością Kst (patrz aneks F), która może wystąpić przy danym typie i wielkości otworu przeciwwybuchowego. Norma NFPA 68 nie określa konkretnie procesu cięcia plazmowego lub cięcia termicznego jako wymagających systemów odpowietrzania deflagracyjnego, ale wskazuje te nowe wymagania dla wszystkich systemów suchego odpylania. Uwaga 2 Użytkownicy podręczników firmy Hypertherm powinni sprawdzić i postępować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami oraz regulacjami prawnymi. Firma Hypertherm nie zachęca przez publikację podręczników do żadnych działań, które nie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami i normami, a ten podręcznik nie był nigdy w tym celu tworzony. Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami S-6

8 Bezpieczeństwo PROMIENIOWANIE LASEROWE Ekspozycja na promieniowanie laserowe może spowodować poważne obrażenia oczu. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na to promieniowanie. Dla wygody i bezpieczeństwa, w przypadku produktów firmy Hypertherm wykorzystujących laser, zastosowano następujące etykiety dotyczące promieniowania laserowego, umieszczane w pobliżu miejsca, gdzie promień lasera opuszcza obudowę. Maksymalne napięcie wyjściowe (mv), długość emitowanej fali (nm) oraz, jeśli ma zastosowanie, czas trwania impulsu, są również przedstawiane. Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa laserowego: Należy skonsultować się ze specjalistą ds. lokalnych przepisów dotyczących laserów. Wymagane jest szkolenie na temat bezpieczeństwa laserowego. Osobom niewykwalifikowanym nie wolno obsługiwać lasera. W rękach niewykwalifikowanych osób lasery mogą być niebezpieczne. Nigdy nie należy patrzeć w szczelinę lasera ani na wiązkę. Laser należy ustawiać zgodnie z instrukcjami, aby nie dopuścić do nieumyślnego kontaktu z oczami. Nie należy używać lasera na odblaskowych elementach obrabianych. Nie należy używać narzędzi optycznych lub odbijających wiązkę lasera. Stosowanie ustawień lub wykonywanie procedur innych niż określone w tym podręczniku może spowodować zagrożenie ekspozycją na promieniowanie lasera. Nie wolno obsługiwać urządzenia w atmosferze grożącej eksplozją, takiej, w której występują palne ciecze, gazy lub pyły. Należy stosować tylko takie części i akcesoria laserowe, które są zalecane lub dostarczane przez producenta modelu. Naprawy i serwisowanie MUSZĄ być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Nie należy niszczyć ani usuwać etykiety bezpieczeństwa laserowego. Nie należy demontować ani usuwać lasera lub zdejmować pokrywy ze szczeliny. Modyfikowanie lasera lub produktu w jakikolwiek sposób może zwiększyć zagrożenie promieniowaniem lasera. S-7 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT PRZEZ CAŁY OKRES JEGO ISTNIENIA Wprowadzenie Firma Hypertherm stosuje globalny system zarządzania regulacyjnego (Global Regulatory Management System), aby zapewnić, że produkty są zgodne z regulacjami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi środowiska. Krajowe i lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa Krajowe i lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa powinny mieć pierwszeństwo przed innymi instrukcjami dostarczanymi wraz z produktem. Produkt powinien być importowany, instalowany, obsługiwany i utylizowany zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami, odpowiednio do miejsca instalacji. Znaki testów certyfikacyjnych Produkty objęte certyfikatem są identyfikowane przez jeden lub większą liczbę znaków testów certyfikacyjnych udzielanych przez akredytowane laboratoria testowe. Znaki testów certyfikacyjnych są umieszczane na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu. Każdy znak testu certyfikacyjnego oznacza, że produkt i jego komponenty krytyczne pod względem bezpieczeństwa spełniają odpowiednie krajowe normy bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone przez dane laboratorium testowe. Firma Hypertherm umieszcza znaki testów certyfikacyjnych na swoich produktach dopiero po wytworzeniu danego produktu przy użyciu komponentów krytycznych pod względem bezpieczeństwa, które zostały zatwierdzone przez akredytowane laboratorium testowe. Po opuszczeniu przez produkt fabryki firmy Hypertherm znaki testu certyfikacyjnego tracą ważność, jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji: Produkt uległ znaczącej modyfikacji, co spowodowało zagrożenie lub niezgodność z normami. Komponenty krytyczne pod względem bezpieczeństwa zostały wymienione na części zamienne pozbawione autoryzacji. Dodano jakikolwiek pozbawiony autoryzacji zespół lub element uzupełniający wykorzystujący lub generujący niebezpieczne napięcie. Dokonano przeróbek obwodu bezpieczeństwa lub innych elementów wbudowanych w produkt, stanowiących o jego certyfikacji. Symbol CE oznacza przyznanie producentowi deklaracji zgodności z dyrektywami i normami europejskimi. Tylko wersje produktów firmy Hypertherm z oznaczeniami CE umieszczonymi obok tabliczek informacyjnych były testowane pod kątem zgodności z europejską Dyrektywą Niskonapięciową oraz dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC). Filtry EMC, które są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą EMC, współdziałają z wersjami zasilacza oznaczonego symbolem CE. Certyfikaty zgodności dla produktów firmy Hypertherm są dostępne w bibliotece dokumentów do pobrania (Downloads Library) na stronie internetowej Hypertherm pod adresem: Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami Różnice w normach krajowych Różnice mogą dotyczyć norm wydajności, bezpieczeństwa lub innych. Różnice w poszczególnych normach dotyczą (ale nie wyłącznie): Napięć Parametrów wtyczek i kabli Wymagań językowych Wymagań zgodności elektromagnetycznej Różnice w normach krajowych i innych mogą uniemożliwić oznaczanie wszystkimi opisanymi powyżej znakami jednej wersji produktu. Na przykład wersje CSA produktów firmy Hypertherm nie są zgodne z wymaganiami europejskiej normy emisji elektromagnetycznej EMC i nie mają na obudowie znaku CE. Kraje, które wymagają oznaczeń CE i mające przepisy regulujące emisję elektromagnetyczną, muszą używać wersji produktów firmy Hypertherm opatrzonych znakiem CE. Należą do nich między innymi: Australia Nowa Zelandia Kraje Unii Europejskiej Rosja Istotne jest, aby produkt i znak certyfikacji były odpowiednie do miejsca instalacji. Gdy produkt firmy Hypertherm jest wysyłany do kraju, z którego ma być wyeksportowany dalej, musi on być skonfigurowany odpowiednio do miejsca końcowej instalacji. Bezpieczna instalacja oraz używanie wyposażenia do wycinania kształtów Norma IEC zatytułowana Łukowe urządzenia spawalnicze instalacja i użytkowanie zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznej instalacji i użytkowania wyposażenia do wycinania kształtów oraz bezpiecznego prowadzenia cięcia. Podczas instalacji, w tym także, ale nie wyłącznie, podczas wykonywania uziemienia lub połączeń odgromowych, montowania bezpieczników, urządzeń rozłączających oraz wybierania rodzaju obwodu zasilania należy przestrzegać wymagań krajowych i lokalnych przepisów prawa. Przed zainstalowaniem sprzętu należy przeczytać instrukcje. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ocena bezpieczeństwa instalacji. Ocena bezpieczeństwa musi być przeprowadzona przez specjalistę i określać, jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć bezpieczne środowisko działania, a także, jakie należy stosować środki bezpieczeństwa w trakcie instalacji i bieżącej obsługi. Procedury okresowej kontroli i testowania Jeśli jest to wymagane przez krajowe regulacje, norma IEC określa procedury testowe stosowane przy kontroli okresowej oraz po naprawach i konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w zakresie wbudowanych źródeł zasilania cięcia plazmowego zgodnie z normą IEC Firma Hypertherm wykonuje fabryczne testy ciągłości obwodu ochronnego oraz rezystancji izolacji jako testy nieprodukcyjne. Testy te są wykonywane z odłączonymi złączami zasilania i uziemienia. PS-1

10 odpowiedzialność za produkt przez cały okres jego istnienia Firma Hypertherm usuwa także niektóre urządzenia zabezpieczające, które mogłyby spowodować błędy w testach. Jeśli jest to wymagane przez krajowe regulacje prawne, do urządzenia należy zamocować etykietę informującą, że przeszło ono testy opisane przez normę IEC Raport z naprawy powinien zawierać wyniki wszystkich testów, chyba że zostanie wskazane, że dany test nie został przeprowadzony. Kwalifikacje personelu testującego Testy bezpieczeństwa elektrycznego dla wyposażenia do wycinania kształtów mogą być niebezpieczne i powinny być przeprowadzane przez osobę uprawnioną do napraw sprzętu elektrycznego, a najlepiej przez osobę znającą sprzęt do spawania, cięcia itp. Jeśli testy są przeprowadzanie przez niewykwalifikowany personel, zagrożenie występujące w stosunku do osób i sprzętu może być znacznie większe niż korzyści z takiej okresowej kontroli lub testowania. Firma Hypertherm zaleca, aby przeprowadzać tylko kontrolę wizualną, chyba że testy bezpieczeństwa elektrycznego są wymagane przez lokalne regulacje prawne w kraju, w którym jest zainstalowany sprzęt. Zabezpieczenia różnicowoprądowe W Australii i kilku innych krajach lokalne kodeksy mogą wymagać użycia zabezpieczeń różnicowoprądowych, jeśli w miejscu pracy jest używany przenośny sprzęt elektryczny lub na placach budów, aby chronić operatorów przed skutkami awarii sprzętu elektrycznego. Urządzenia różnicowoprądowe są przeznaczone do bezpiecznego odłączania zasilania z sieci elektrycznej, jeśli zostanie wykryty brak równowagi między zasilaniem a prądem powrotnym (występuje upływ prądu do uziemienia). Urządzenia różnicowoprądowe są dostępne ze stałym i regulowanym prądem wyzwalania od 6 do 40 ma oraz zakresem czasów wyzwalania do 300 ms, do wyboru w zależności od instalacji sprzętu, zastosowania i przeznaczenia. Jeśli są używane urządzenia różnicowoprądowe, prąd wyzwolenia i czas wyzwolenia na takim urządzeniu powinny być ustawione na wystarczająco duże wartości, aby uniknąć problemów z wyzwalaniem podczas normalnego działania sprzętu do cięcia plazmowego oraz na odpowiednio małe wartości, aby w wypadku nieoczekiwanej awarii prądu wyposażenia rozłączyć zasilanie zanim prąd upływu w warunkach awarii spowoduje zagrożenie życia operatora na skutek porażenia prądem. Systemy wyższych poziomów Gdy integrator systemów dodaje następne urządzenie, takie jak np. stół do cięcia, napędy, sterowniki ruchu lub roboty do systemów cięcia plazmowego, połączone systemy mogą wówczas wymagać zastosowania tzw. systemów wyższych poziomów. Systemy wyższych poziomów z niebezpiecznymi częściami ruchomymi mogą obejmować instalacje przemysłowe lub systemy robotów w takim przypadku producent sprzętu OEM lub użytkownik (klient) końcowy może być zmuszony do spełniania dodatkowych wymagań przepisów i norm ponad te dotyczące systemu cięcia plazmowego produkowanego przez firmę Hypertherm. Obowiązkiem klienta końcowego i producenta OEM jest dokonanie oceny ryzyka dla systemów wyższego poziomu i zapewnienie ochrony przed niebezpiecznymi elementami ruchomymi. Jeśli system wyższego poziomu jest poddany certyfikacji, gdy producent OEM włącza do systemu produkt firmy Hypertherm, również kompletna instalacja powinna zostać poddana certyfikacji przez uprawnione organy lokalne. W przypadku wątpliwości co do zgodności z lokalnymi przepisami należy zasięgnąć rady ekspertów. Zewnętrzne kable łączące pomiędzy elementami składowymi systemów wyższego poziomu muszą uwzględniać zanieczyszczenia i ruchy elementów w miejscu końcowej instalacji. Gdy zewnętrzne kable łączące poszczególne elementy są narażone na działanie oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, mogą wymagać podwyższonej odporności na zużycie. Gdy zewnętrzne kable łączące poszczególne elementy są narażone na ciągły ruch, mogą wymagać podwyższonej odporności mechanicznej. Obowiązkiem klienta końcowego lub producenta OEM jest dostarczenie kabli odpowiednich dla danego zastosowania. Ponieważ istnieją różnice w parametrach i kosztach dla poszczególnych przepisów lokalnych dotyczących systemów wyższego poziomu, konieczne może być zweryfikowanie, czy całość okablowania zewnętrznego ma odpowiednie parametry dla miejsca instalacji. Aby sprawdzić, czy urządzenia różnicowoprądowe działają poprawnie, należy okresowo sprawdzać prąd i czas wyzwolenia. Przenośne urządzenia elektryczne oraz urządzenia różnicowoprądowe w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych w Australii i Nowej Zelandii są testowane zgodnie z australijską normą AS/NZS Podczas testowania izolacji sprzętu do cięcia plazmowego według normy AS/NZS 3760, należy mierzyć rezystancję izolacji zgodnie z Załącznikiem B tej normy, przy 250 V prądu stałego, z włączonym przełącznikiem zasilania, w celu kontroli prawidłowości testu oraz uniknięcia błędów niepowodzenia testu prądu upływu. Błędy niepowodzenia są możliwe, ponieważ warystory tlenkowe (MOV) oraz filtry zgodności elektromagnetycznej, używane do zmniejszenia emisji i ochrony sprzętu przed przepięciami, mogą przewodzić w normalnych warunkach prąd upływu do uziemienia do 10 ma. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zastosowania lub interpretacji norm IEC opisanych tutaj, proszę się skonsultować z odpowiednim organem prawnym lub innym doradcą znającym międzynarodowe normy elektrotechniczne. Nie należy powoływać się na firmę Hypertherm w kwestiach związanych z interpretacją lub stosowaniem tych norm. PS-2 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO Wprowadzenie Specyfikacja środowiskowa firmy Hypertherm wymaga, aby dostawcy Hypertherm zapewniali informacje dotyczące substancji zgodnie z dyrektywami RoHS, WEEE i REACH. Zgodność środowiskowa produktu nie wymaga określania jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz zasad wypuszczania dymów do środowiska przez użytkownika końcowego. Żadne materiały, które są poddawane cięciu przez końcowego użytkownika, nie są dostarczane przez firmę Hypertherm wraz z produktem. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za materiały poddawane cięciu, jak również za bezpieczeństwo i jakość powietrza w miejscu pracy. Użytkownik końcowy musi być świadomy potencjalnego zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oparów wydzielających się z ciętego materiału, a także zgodności ze wszystkimi lokalnymi przepisami prawa. Krajowe i lokalne regulacje dotyczące środowiska Krajowe i lokalne regulacje dotyczące środowiska mają pierwszeństwo przed instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Produkt powinien być importowany, instalowany, obsługiwany i utylizowany zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, odpowiednio do miejsca instalacji. Europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska są omówione w części Dyrektywa WEEE. Dyrektywa RoHS Firma Hypertherm zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów, w tym dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ograniczenia w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS Restriction of Hazardous Substances), która ogranicza użycie niebezpiecznych materiałów w produktach elektronicznych. W skali globalnej firma Hypertherm wykracza poza wymagania dyrektywy RoHS. Firma Hypertherm kontynuuje prace zmierzające do zmniejszenia zawartości materiałów niebezpiecznych w swoich produktach objętych dyrektywą RoHS, z wyjątkiem przypadków, gdy powszechnie wiadomo, że nie istnieją ich zamienniki. Deklaracje zgodności z RoHS zostały przygotowane dla bieżących wersji CE systemów cięcia plazmowego Powermax produkowanych przez firmę Hypertherm. Na urządzeniach dostarczanych od 2006 roku, poniżej oznaczenia CE na tabliczce znamionowej urządzenia w wersji CE serii Powermax występuje również oznaczenie RoHS. Części wykorzystane w wersjach CSA serii Powermax i innych produktów wytwarzanych przez firmę Hypertherm, przekraczających normy RoHS lub z nich zwolnionych, są stale dostosowywane do ograniczeń RoHS w oczekiwaniu na przyszłe wymagania. Właściwy sposób utylizacji produktów Hypertherm Systemy do cięcia plazmowego firmy Hypertherm, podobnie jak wszystkie produkty elektroniczne, mogą zawierać materiały lub elementy, na przykład obwody drukowane, których nie wolno usuwać tak jak zwykłych odpadów. Użytkownik jest zobowiązany do usuwania każdego produktu firmy Hypertherm lub jego elementu w sposób akceptowalny dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami prawa. W Stanach Zjednoczonych należy sprawdzić wszystkie przepisy federalne, stanowe i lokalne. W Unii Europejskiej należy sprawdzić dyrektywy UE oraz przepisy krajowe i lokalne. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej W innych krajach należy sprawdzić przepisy krajowe i lokalne. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z innymi ekspertami ds. zgodności. Dyrektywa WEEE Dnia 27 stycznia 2003 r. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wprowadziły dyrektywę 2002/96/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z wymogami prawa, wszelkie produkty firmy Hypertherm objęte dyrektywą i sprzedawane w UE po 13 sierpnia 2005 r. są oznaczone symbolem WEEE. Niniejsza dyrektywa zachęca do zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz określa szczegółowe kryteria dotyczące tych działań. Odpady konsumenckie są traktowane odmiennie od powstających w relacjach między przedsiębiorstwami (wszystkie produkty firmy Hypertherm są traktowane jako odpady powstające w relacjach między przedsiębiorstwami). Instrukcje utylizacji wersji CE systemów plazmowych Powermax można znaleźć na stronie: Adres URL jest drukowany na etykiecie ostrzegawczej każdego z urządzeń w wersji CE serii Powermax, dostarczanego od 2006 roku. Wersje CSA serii Powermax i innych produktów wytwarzanych przez firmę Hypertherm z zapasem spełniają warunki normy WEEE lub są z niej zwolnione. Rozporządzenie REACH Rozporządzenie REACH (1907/2006), które weszło w życie 1 czerwca 2007 r., odnosi się do substancji chemicznych dostępnych na rynku europejskim. Wymaga ono od producentów komponentów zapewnienia, że komponent nie zawiera więcej niż 0, 1% swojej wagi tzw. substancji wzbudzających duże obawy (SVHC Substances of Very High Concern). Producenci komponentów i kolejni ich użytkownicy, tacy jak firma Hypertherm, są zobowiązani do uzyskania gwarancji od swoich dostawców, że wszystkie substancje chemiczne stosowane w produktach Hypertherm będą mieć numer rejestracyjny Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA). Aby zapewnić informacje o związkach chemicznych wymagane przez rozporządzenie REACH, firma Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami ES-1

12 Odpowiedzialność za środowisko Hypertherm wymaga od dostawców dostarczenia deklaracji REACH oraz zidentyfikowania wszystkich znanych substancji SVHC. Użycie SVHC w częściach w ilościach przekraczających 0, 1% zostało wyeliminowane. Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji zawiera pełne informacje na temat substancji chemicznych i może być używana w celu sprawdzenia zgodności zawartości substancji SVHC z rozporządzeniem REACH. Smary, uszczelniacze, płyny chłodnicze, kleje, rozpuszczalniki, lakiery i inne preparaty lub mieszanki stosowane przez firmę Hypertherm w sprzęcie do wycinania kształtów, są używane w bardzo małej ilości (z wyjątkiem płynu chłodzącego). Są one dostępne z różnych źródeł, więc w przypadku wystąpienia problemów związanych z rejestracją lub autoryzacją REACH (w zakresie substancji SVHC), mogą zostać zastąpione. niezależnego specjalisty ds. BHP. Badania są prowadzone za pomocą sprzętu do pobierania próbek powietrza umieszczonego przy stacjach operatorskich w budynkach Hypertherm, w miejscach, gdzie są zainstalowane i uruchomione stoły do cięcia plazmowego. Jeśli to konieczne, niezależny specjalista ds. BHP uzyskuje zezwolenia dotyczące wody i powietrza. Aby mieć pełną wiedzę i być na bieżąco ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi miejsca instalacji, należy przed zakupem, instalacją i obsługą urządzeń skonsultować się z lokalnym ekspertem. Właściwe postępowanie z substancjami chemicznymi i bezpieczne ich stosowanie W USA, Europie i innych lokalizacjach przepisy dotyczące substancji chemicznych wymagają udostępnienia Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla wszystkich substancji chemicznych. Lista substancji chemicznych jest dostarczana przez firmę Hypertherm. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dołączane do produktu i innych środków chemicznych stosowanych w produkcie. Karty te można pobrać z biblioteki dokumentów do pobrania (Downloads Library) ze strony internetowej firmy Hypertherm Na ekranie wyszukiwania należy w tytule dokumentu wpisać MSDS i kliknąć przycisk Search (Szukaj). W USA agencja OSHA nie wymaga kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla takich elementów, jak: elektrody, pierścienie zawirowujące, pierścienie ustalające, dysze, osłony, deflektory i inne stałe elementy palnika. Firma Hypertherm nie produkuje i nie dostarcza materiałów, które są poddawane cięciu oraz nie ma wiedzy, czy opary uwolnione z takich materiałów będą stanowić fizyczne zagrożenie lub ryzyko dla zdrowia. Należy skontaktować się z dostawcą lub innym doradcą technicznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwości materiałów, które można ciąć używając produktów Hypertherm. Emisja dymu i jakość powietrza Uwaga: Poniższe informacje na temat jakości powietrza należy traktować jako ogólne i nie należy stosować ich zamiast obowiązujących przepisów i norm w kraju, w którym będzie zainstalowany i uruchomiony sprzęt do cięcia. Podręcznik metod analitycznych (NMAM) Narodowego Instytutu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w USA (NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health) to zbiór metod pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń w powietrzu na stanowiskach pracy. Metody opublikowane przez inne instytucje, takie jak: OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO lub dostawców urządzeń do pobierania próbek i analiz, mogą mieć przewagę nad metodą NIOSH. Na przykład ASTM D 4185 jest standardową praktyką w zakresie zbierania, rozkładu i oznaczania metali śladowych w powietrzu w miejscu pracy. Czułość, poziom wykrywania i optymalne stężenia robocze 23 metali są wymienione w ASTM D Pracownik ds. BHP powinien ustalić zasady pobierania próbek, biorąc pod uwagę dokładność analizy, koszt i optymalną liczbę próbek. Przy badaniu powietrza i interpretacji wyników firma Hypertherm korzysta z usług ES-2 Hypertherm Bezpieczeństwo i zgodność z normami

System oceny zgodności wyrobów w Polsce

Opracowanie: mgr inż. Barbara Miareczko, mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska, CIOP-PIBPodstawy prawne systemu oceny zgodności wyrobów w Polsce

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów w Polsce jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. 2019 poz. 155).

Ustawa definiuje 23 podstawowe pojęcia używane w systemie oceny zgodności (art. 5). Na mocy delegacji w art. 9 minister właściwy ze względu na podmiot oceny zgodności, wprowadza, w drodze rozporządzenia przepisy dyrektyw nowego podejścia, natomiast na mocy delegacji w art. 10 może wprowadzić w drodze rozporządzenia przepisy określone w aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia.

Oprócz zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności (art. 6 do 14) w ustawie uregulowano ponadto:

 • zasady i tryb udzielania akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji (art. 15 do 24),
 • zadania Polskiego Centrum Akredytacji (art. 25 do 36),
 • zasady działania systemu kontroli wyrobów (art. 38 do 44)
 • odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasad-niczymi wymaganiami to jest wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego po-dejścia lub niewłaściwie oznakowanych (art. 45 do 47b).

Przepisy ustawy o ocenie zgodności dotyczą większości wyrobów. Na mocy tej ustawy do prawa polskiego wdrożono 38 dyrektyw Wspólnot Europejskich.

Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim przepisy ustawy o systemie oceny zgodności stosuje z zastrzeżeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (t. 955).

Niektórych przepisów ustawy o systemie oceny zgodności (patrz art. 1 ust. 3) głównie dotyczących kontroli wyrobów nie stosuje się do wyrobów budowlanych. Jednocześnie zasadnicze wymagania dla wyrobów budowlanych należy rozumieć, jako wymagania podstawowe określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. 2019, poz. 1186 ze zm. ).

Przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności nie stosuje się do wyrobów medycznych i wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności dla wymienionych wyżej grup wyrobów określa odpowiednio:

 • ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. 175 ze zm. )
 • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t. 2018 poz. 114 ze zm. ).
 • Postanowienia dotyczące oceny zgodności znalazły się także w Kodeksie pracy.

  Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 2376 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sprawach posługiwania się tymi środkami.

  Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.


  Wprowadzanie do prawa krajowego postanowień dyrektyw harmonizacji technicznej

  Na podstawie uchwały Rady WE z dnia 7 maja 1985 r. ustanowiono szereg dyrektyw harmonizacji technicznej (czyli tzw. dyrektyw nowego podejścia), które wprowadzają obowiązek oceny zgodności wielu różnych rodzajów wyrobów.

  Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wprowadzenia dyrektyw harmonizacji technicznej do swojego prawa narodowego w dowolnej, najbardziej odpowiadającej im formie (ustawy, rozporządzenia, dekrety itp. ).

  Dyrektywy te, oprócz zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu i produkcji wyrobów, ustanawiają również odrębne procedury oceny zgodności z tymi wymaganiami dla różnych rodzajów wyrobów. Postanowienia dyrektyw nowego podejścia zostały wprowadzone do prawa krajowego na podstawie delegacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

  W rozporządzeniach wprowadzonych przez ministrów właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności zostały określone zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz procedury oceny zgodności, uwzględniające rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. Infromacja o aktualnych przepisach dostępna na stronie interentowej:
  www. mg. pl/Przedsiebiorcy/ocena+zgodności/

  Tab. 1. Definicje z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności


  Definicje z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

 • Dyrektywy nowego podejścia – dyrektywy Wspólnoty Europejskiej uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale rady UE z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowgo podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji.
 • Zasadnicze wymagania – wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, okreslone w dyrektywach nowego podejścia.
 • Szczegółowe wymagania – wymagania, które powonien spełniać wyrób, określone w aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejscia.

 • Ustawa o systemie oceny zgodności ustala jednoznacznie zakres obowiązującej oce-ny zgodności, wymaganej przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku. Wprowadzane do obrotu wyroby lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z:

 • zasadniczymi albo szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych przez ministra właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności,
 • zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach.
 • Dokonanie oceny zgodności o której mowa powyżej, jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności i umieszcza oznakowanie CE, stosownie do wymagań określonych w dyrektywach nowego podejścia.

  Domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami zharmonizowanymi. W przypadku gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z normami zharmonizowanymi, jest obowiązany wykazać zgodność z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów.


  System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

  Wymagania dotyczące nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Polski system nadzoru rynku tworzą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wymienione w ustawie organy wyspecjalizowane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje działanie całego systemu, natomiast organy wyspecjalizowane prowadzą kontrole wyrobów oraz postępowanie w zakresie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

  Kontrolę spełnienia przez wyroby zasadniczych wymagań prowadzą: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, inspektorzy pracy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, organy nadzoru budowlanego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy urzędów morskich oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu znakiem CE i dokumentacja techniczna wyrobu.

  W wymienionej ustawie określono zasady dotyczące odpowiedzialności karnej w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami oraz naruszenia przepisów dotyczących umieszczenia na wyrobach oznakowania CE. Karze grzywny podlegają podmioty, które:

 • wprowadzają do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami,
 • umieszczają oznakowanie CE na wyrobie niespełniającym zasadniczych wymagań albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
 • umieszczają na wyrobie znak podobny do oznakowania CE, mogący wprowadzić w błąd nabywcę i użytkownika tego wyrobu,
 • wprowadzają do obrotu wyrób podlegający oznakowaniu CE, a nieposiadający takiego oznakowania,
 • umieszczają oznakowanie CE na wyrobie, który nie podlega temu oznakowaniu lub wprowadzają do obrotu taki wyrób.
 • Państwa członkowskie zobowiązane są klauzulą bezpieczeństwa do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu zakazania lub ograniczenia wprowadzania na rynek wyrobów z oznakowaniem CE lub usunięcia ich z rynku, jeżeli wyroby te, używane zgodnie z przeznaczeniem, mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ludzkiemu lub innym interesom publicznym.

  Państwa członkowskie muszą poinformować Komisję Europejską o podjęciu takich działań. Jeżeli Komisja uzna, że działania krajowe są uzasadnione, informuje wszystkie państwa członkowskie o tym, kto ma podjąć odpowiednie działania w celu realizacji ogólnego obowiązku wdrażania prawa wspólnotowego.

  Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Cf773orb00

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Cf773orb00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Emerson Cf773orb00