Procedura instalacji 3m 1103071c

Instalacja 3m 1103071c jest prosta i szybka. Najpierw należy użyć śrubokrętu, aby odkręcić śruby i podstawę od uchwytu 3m. Następnie należy wyciągnąć i wyczyścić kostkę. Następnie należy podłączyć przewód zasilający i sprawdzić, czy moc jest dostępna. Kiedy jest już dostępna, należy umieścić otwór w ścianie lub w szafce zgodnie z instrukcją i zamontować uchwyt 3m. Następnie należy włożyć kostkę, włożyć sprężynę i podłączyć przewody. Na koniec należy zamontować zewnętrzne części wg instrukcji i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji 3m 1103071c

 • W przypadku połączenia sieciowego
 • W przypadku połączenia lokalnego

Najpierw należy przeprowadzić niniejszą konfigurację.

Konfiguracja oznacza serię procedur łączenia systemu drukowania z komputerem i instalację na komputerze sterownika drukarki.

Przeprowadzić konfigurację, wykonując poniższe procedury.

Jeśli użytkownik nie posiada sterownika drukarki, powinien skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

W przypadku połączenia sieciowego

 1. Przy pomocy kabla sieciowego podłączyć urządzenie do komputera.

 2. Sprawdzić, czy komputer, który będzie użyty, jest podłączony do sieci.

 3. Określić adres IP urządzenia i podłączyć je do sieci.

 4. Ustawienia sieci urządzenia powinny być zmienione zgodnie z metodą połączenia lub protokołem.

  • LPR: W [Ustawienia LPD], włączyć drukowanie LPD.

  • Port 9100: W [Ustawienie TCP/IP] włączyć numer portu RAW (ustawienie domyślne: [9100]).

  • SMB: Skonfigurować ustawienia [Ust. drukow. ] w [Ustawienia SMB].

  • IPP/IPPS: W [Ustawienie IPP], włączyć drukowanie IPP. Aby skorzystać z funkcji drukowania IPPS, należy najpierw zainstalować certyfikat.

  • Druk za pośrednictwem usług sieciowych: W [Ustawienia usługi sieciowej], włączyć Drukowanie za pośrednictwem usług sieciowych.

  • Bonjour: W [Ustawienie Bonjour], włączyć Bonjour.

 5. Zainstalować sterownik drukarki (plik Setup. inf).

  • Skonfigurować port sieciowy sterownika drukarki zgodnie z metodą połączenia lub protokołem.

 • Po zainstalowaniu sterownika drukarki wykonać wydruk testowy, by upewnić się, że połączenia zostały wykonane prawidłowo.

 • Aby poznać szczegóły na temat interfejsów, które mogą zostać podłączone, patrz: "Interfejsy stosowane przy połączeniu. "

 • Aby poznać szczegóły na temat ustawień sieci, patrz Ustawienie NIC: ustawianie informacji o sieci urządzenia.

 • Procedura instalacji sterownika drukarki różni się w zależności od metody połączenia, systemu operacyjnego komputera i sterownika drukarki. Aby poznać szczegóły, patrz Przed instalacją sterownika drukarki.

 • Aby dokonać aktualizacji istniejącego sterownika drukarki, należy go najpierw odinstalować. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/id06-_102401595. html">Odinstalowanie (usunięcie) sterownika drukarki.

W przypadku połączenia lokalnego

Sterownik drukarki PPD urządzenia nie obsługuje połączenia poprzez USB w przypadku komputerów Mac.

 1. Używając kabla USB, podłączyć urządzenie do komputera.

 2. Zainstalować sterownik drukarki.

Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym podręczniku, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Niniejszy podręcznik i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiejkolwiek części tego podręcznika w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami ― elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności― w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie podręcznika lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.Produkty i wyposażenie firmy Schneider Electric powinny być instalowane, obsługiwane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.Ze względu na to, iż standardy, dane techniczne i projekty zmieniają się co jakiś czas, informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tych materiałów lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

© 2019 – 2022Schneider Electric

Procedura instalacji w systemie Windows

Przed rozpoczęciem

Do zainstalowania pakietu Oracle Open Office 3 wymagane jest posiadanie uprawnień administratora.

 1. Znajdź katalog z plikami instalacyjnymi pakietu Oracle Open Office 3.

 2. Kliknij dwukrotnie aplikację Setup.

  Aby zmienić folder instalacyjny lub listę instalowanych programów, wybierz ustawienia niestandardowe.

  Zaznacz, czy chcesz ustawić dostępność dla wielu użytkowników, czy tylko dla jednego.

  W przypadku wyboru dostępności dla wielu użytkowników ikony uruchomienia programów pakietu Oracle Open Office 3 zostaną przekopiowane do menu Start każdego użytkownika.

  Zakończ pozostałą część instalacji.

  Polecenia i ikony do uruchomienia programów Writer, Calc, Impress, Draw oraz Base zostały dodane do listy programów w menu Start systemu Windows. Dodatkowa ikona pakietu Oracle Open Office 3 umieszczona na pulpicie pozwala uruchomić oprogramowanie i wyświetlić centrum startowe.

Procedura instalacji 3m 1103071c

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji 3m 1103071c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji 3m 1103071c