Rozwiązywanie problemów Dewalt Dch273p2

Rozwiązywanie problemów z Dewalt DCH273P2 może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Przede wszystkim ważne jest, aby zapoznać się z instrukcją obsługi i zapoznać się z częściami urządzenia, aby zrozumieć, jak działa. Przyczyną problemów może być uszkodzony sprzęt lub niewłaściwa konfiguracja. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo podłączone i że sprzęt nie jest uszkodzony. Jeśli to nie pomaga, należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać wsparcie techniczne. Może to obejmować zdalne wsparcie techniczne lub odwiedzenie serwisu producenta, aby zdiagnozować i naprawić usterkę.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Dewalt Dch273p2

Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

 2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

  Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

Aby odinstalować sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

Aby przywrócić sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

Windows Audio

Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu podczas pobierania i instalowania aktualizacji systemu Windows, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktualizacjami może pomóc usunąć dany problem. 

Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Rozwiązywanie problemów > Inne narzędzia do rozwiązywania problemów. Następnie w obszarze Najczęstsze wybierz pozycję Aktualizacja systemu Windows > Uruchom.

Po zakończeniu działania narzędzia do rozwiązywania problemów zalecane jest ponowne uruchomienie urządzenia.

Następnie sprawdź, czy nie ma nowych aktualizacji. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Windows Update > Sprawdź aktualizacje , a następnie zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Jeśli problemy nie zostały rozwiązane, spróbuj ponownie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy nie ma dodatkowych błędów, lub zobacz Naprawianie błędów usługi Windows Update i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows. 

Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu Windows

Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Rozwiązywanie problemów > Dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów . W obszarze Przywróć działanie wybierz kolejno pozycje Windows Update > Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update > Sprawdź aktualizacje, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

Czas czytania: 6 minut

Rozwiązywanie problemów jest jedną z wielu ważnych umiejętności każdego lidera. Podobnie do innych można ją ćwiczyć i rozwijać. Ku mojemu zaskoczeniu najlepszą metodę, jaką do tej pory poznałem, stosowały nieświadomie moje dzieci. Zadawały mi masę pytań, ale zawsze docierały do sedna swoich poszukiwań! Ich otwarte umysły i brak strachu przed zadawaniem pytań bardzo pomagał.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się po co o tym piszę dla liderów, zapraszam dalej.

W swoje pracy, gdy napotykam na sytuacje, których rozwiązanie nie jest ani proste, ani oczywiste, staram się użyć najpierw najprostszej metody rozwiązywania problemów. Dlatego najważniejsze jest wtedy dla mnie dobre zrozumienie i zdefiniowanie problemu. Pomaga mi w tym metoda nazywana „5 x Dlaczego” (ang. 5 Whys). Bardzo ją lubię, ponieważ aby ją stosować, wystarczy świadomy zespół, coś do pisania i kartka papieru lub tablica.

Trochę historii

Metoda zadawania pięciu pytań, dlaczego powstała w latach 30-stych ubiegłego wieku. Tak, technika ma już prawie 100 lat! Wymyślił ją japoński przemysłowiec i wynalazca, Sakichi Toyoda, który był założycielem znanej firmy Toyota. Popularność zyskała dopiero w latach 70 dwudziestego wieku i jest do dzisiaj używana do rozwiązywania problemów w firmie Toyota.

Metoda w swym założeniu była i jest używana zgodnie z filozofią „pójdź i zobacz”. Oznacza to, że osoby podejmujące decyzje w firmie, zamiast „badać” problem na podstawie raportów i zebranych danych, powinny pójść tam, gdzie problem powstał i zaburza pracę, i badać go wraz z pracownikami. To właśnie wtedy technika ta działa najlepiej i daje najlepsze rezultaty. W najprostszych słowach metodę można opisać jako drążenie pytaniami tak długo, aż znajdzie się przyczynę problemu.

Pamiętaj, że metoda ta pozwala znaleźć środki zaradcze, aby problem się już nie pojawiał w przyszłości, a nie doraźne rozwiązanie, które może działać jedynie na występujące objawy.

Kiedy warto używać

Rozwiązywanie problemów za pomocą metody „5 x Dlaczego” jest bardzo skuteczne, ale najlepsze efekty osiąga się tylko w przypadku pewnych ich rodzajów. Z mojego doświadczenia technika ta najlepiej sprawdzała się w poszukiwaniu przyczyn prostych problemów, które posiadały pojedyncze źródło powstania. Bardzo dobrze działa, gdy problem dotyczy błędu ludzkiego lub współpracy pomiędzy zespołami czy też działami. Okazuje się również pomocna w rozwiązywaniu drobnych problemów pracowniczych lub sporów.

Pamiętaj jednak, że jej używanie do badania skomplikowanych lub bardzo krytycznych problemów nie jest zbyt efektywne. Wynika to z tego, że takie problemy mogą mieć więcej niż jedną główną przyczynę, a metoda „5 x Dlaczego” pokaże tylko jedną z nich i nie da trwałego rozwiązania. Lepiej wtedy użyć takich narzędzi jak Analiza Przyczyn i Efektów, Wykresy „Fishbone” czy też Burze Mózgów.

Przykład problemu, którego przyczynę można szukać metodą „5 x Dlaczego”:

Problem: Pracownik spóźnia się co poniedziałek do pracy?

Przyczyna: Pracownik zapomina zatankować samochód przed lub w trakcie weekendu i robi to dopiero w poniedziałek rano, przez co spóźnia się do pracy. Przykład ten pomija kolejne kroki dochodzenia do przyczyny, ale obrazuje w jakim przypadku metoda „5 x Dlaczego” dobrze się sprawdza.

Rozwiązywanie problemów – 5 x dlaczego

Model procesu poszukiwania powodu problemu w metodzie „5 x Dlaczego” jest bardzo prosty i składa się jedynie z 7 kroków. A jej głównym elementem jest zadawanie pytań „Dlaczego”.

Krok #1 Zbierz zespół

Rozwiązywanie problemu zacznij od zebrania ludzi, którzy rozumieją na czym polega problem oraz mają wiedzę dotyczącą procesu lub obszaru problemu. Możesz wybrać w swoim zespole osobę, która będzie facylitować spotkanie lub też możesz to robić Ty sam.

Rada: Jeżeli używacie po raz pierwszy metody „5 x Dlaczego” – postaraj się zrobić krótki wstęp do niej dla swojego zespołu.

Krok #2 Zdefiniuj problem

Definiując problem najlepiej jeżeli możesz go obserwować lub być z zespołem obecny w trakcie jego występowania. Jeżeli jednak nie macie takiej możliwości, i tak postarajcie się wspólnie opisać problem w zwartej, ale zrozumiałej i akceptowalnej przez zespół formie.

Przykłady definicji problemu: „Zespół Z nie dotrzymuje terminów dla swoich celów”, „Nowa wersja oprogramowania YXZ zawiera większą niż planowana ilość błędów”

Tak zdefiniowany problem, zapisz w czytelnej postaci i najlepiej powieś w widocznym miejscu w sali gdzie macie spotkanie. Postaraj się to zrobić tak, aby wokół definicji problemu mieć miejsce na dodawania odpowiedzi na pytania.

Krok #3 Zapytaj po raz pierwszy „Dlaczego? ”

Rozwiązywanie problemu w tym kroku, polega na zadaniu pytania „Dlaczego? ” i poszukiwaniu odpowiedzi na nie. Zadaj je zespołowi z intencją „dlaczego problem występuje”.

Przykład: „Dlaczego zespół Z nie dotrzymuje terminów dla swoich celów? ”

Wydaje się to proste, prawda? Pamiętaj jednak, że samo pytanie jest proste, ale wspólne poszukiwanie odpowiedzi wymagają głębszego zastanowienia. Musicie się skupiać na poszukiwaniu takich przyczyn problemu, które mają oparcie w faktach, związanych z obecną sytuacją i waszą wiedzą o niej. Unikajcie zgadywania i przewidywania co jest przyczyną problemu oraz przejścia z metody „5 x dlaczego”, w proces rozumowania dedukcyjnego czy wręcz wymyślania hipotetycznych przyczyn. Unikajcie również emocjonalnych opinii o poszukiwanych przyczynach problemu.

Jeżeli członkowie Twojego zespołu wymyślą kilka powodów wystąpienia problemu, w tym oczywiste i prawdopodobne, to zapisz je jako zwięzłe sformułowania. Unikaj pojedynczych słów lub długich stwierdzeń. Umieść tak zapisane odpowiedzi obok definicji Waszego problemu. Nie zatrzymujcie się na podawanych odpowiedziach i nie próbujcie

Na przykład sformułowanie „zbyt duża ilość zwolnień chorobowych” jest lepsze od pojedynczego słowa „chorobowe”.

Kroki #4 do #7 Zadawaj kolejne „Dlaczego? ”

Zadawaj dalej pytanie „Dlaczego? ”, co najmniej cztery razy dla każdej z odpowiedzi wypracowanych w poprzednim kroku. Każdą nową odpowiedź zapisz w taki sposób, aby uwidocznić powiązanie pomiędzy pytaniem a odpowiedziami.

Wskazówka: Starajcie się przechodzić szybko od pytań do odpowiedzi i ich zapisywania, tak aby nie przechodzić do wniosków zbyt szybko.

Poniższy diagram pokazuje jak działa metoda „5 x dlaczego” dla prostego scenariusza, z liniowymi odpowiedziami i szybkim zrozumieniem głównej przyczyny problemu. Gdy już ją odnajdziecie, możecie zająć się jej naprawianiem.

Metoda „5 razy dlaczego” może być również użyta dla przypadków gdy rozwiązywanie problemów posiada rozgałęzione przyczyny. Drugi diagram prezentuje takie rozgałęzienie. Widać na nim wyraźnie, że prosty zdawałoby się problem ma kilka odgałęzień powodów. W pierwszej kolejności zespół wygenerował dwa powody na pytanie „Dlaczego nie dotrzymują terminów”, i dał odpowiedzi. Badając dalej i zadając pytania do każdej z odpowiedzi dotarli do trzech podstawowych przyczyn problemu:

 • Centralnie sterowana klimatyzacja nie funkcjonuje prawidłowo
 • PM nie uwzględnił w planowaniu urlopów zespołu
 • Na początku projektu nikt nie odpowiedział na pytanie „Po co uruchamiamy projekt? ”, inaczej mówiąc nikt nie zastanowił się po co chcemy osiągnąć cele?

Zespół posiadając tak zdefiniowane przyczyny, może teraz zając się poszukiwaniem rozwiązań dla nich.

Pamiętaj kiedy się zatrzymać!

Cała sztuka metody „5 razy dlaczego” i jej główne wyzwanie polega na tym, aby nauczyć się zatrzymywać zadawanie kolejnych pytań. Gdy będziesz z zespołem poszukiwał prawdopodobnych przyczyn Waszego problemu, zwróć uwagę na to czy otrzymujecie użyteczne odpowiedzi. Jeżeli czujesz wraz ze swoim zespołem, że pojawiające się odpowiedzi nie mają sensu i nie wnoszą nic do poszukiwań, zatrzymajcie zadawanie się. Rozwiązywanie problemów metodą „5 x dlaczego” ma sens jedynie wtedy kiedy znajdziecie odpowiedzi dające szanse na rozwiązanie przyczyny problemu.

Jeżeli okaże się, że odpowiedzi według Was nie odkrywają prawdziwej przyczyny, spróbujcie zastosować bardziej szczegółowe techniki rozwiązywania problemów. Takie jak analiza przyczyn i skutków lub analiza rodzajów i skutków możliwych błędów FMEA (ang.  Failure mode and effects analysis), etc.

Rada 1: „5” w 5 „Dlaczego” to tak naprawdę „praktyczna rada”. W niektórych przypadkach może być konieczne zadawanie pytania „Dlaczego? ” więcej razy, zanim dojdziecie do sedna problemu. W innych przypadkach możesz osiągnąć ten punkt, zanim zadacie piąte pytanie „Dlaczego? ” Jeśli to zrobisz, upewnij się, że nie zatrzymałeś się zbyt wcześnie i że nie akceptujesz po prostu bez sensownych odpowiedzi. Ważne jest, aby przestać pytać „dlaczego? ” kiedy przestajesz uzyskiwać przydatne odpowiedzi.

Rada 2: Podczas pracy nad łańcuchem pytań może się okazać, że ktoś nie podjął niezbędnych działań. Wspaniałą rzeczą w 5 dlaczego jest to, że zachęca cię do pójścia dalej niż do przypisywania winy i pytania, dlaczego tak się stało. Często wskazuje to na problemy organizacyjne lub obszary, w których procesy wymagają poprawy. Pamiętaj, że metoda służy do odnalezienia przyczyn problemu, a nie piętnowania popełnionych błędów.

Rozwiązywanie problemów – przykłady użycia „5 x Dlaczego”

Poniżej możecie prześledzić przykład problemu i zastosowanej do niego metody „5 x Dlaczego”.

Problem 1

Klient jest niezadowolony, ponieważ otrzymał produkt niezgodny z wymaganiami.

Zastosowanie 5 x Dlaczego
 1. Dlaczego klient otrzymał produkt niezgodny z wymaganiami? – Ponieważ producent bazował na własnych specyfikacjach, stosowanych od lat, które różnią się od specyfikacji klienta.
 2. Dlaczego producent korzystał z innych specyfikacji niż wskazanych przez klienta? – Ponieważ osoba odpowiedzialna za sprzedaż i kontakt z klientem nie przekazała produkcji nowej rewizji specyfikacji
 3. Dlaczego osoba odpowiedzialna za sprzedaż nie przekazała nowych specyfikacji do produkcji? – W wyniku pośpiechu i dużej ilości zamówień oraz braku zmian wymagań klienta przez ostatnie lata, osoba odpowiedzialna pominęła weryfikację zamówienia.
 4. Dlaczego osoba odpowiedzialna pracuje w pośpiechu? – Ponieważ od 4 miesięcy zastępuje również drugą osobę w dziale, po której nie został uzupełniony wolny etat.
 5. Dlaczego etat nie został uzupełniony? – Ponieważ uznano, że jedna osoba poradzi sobie z obsługą wszystkich klientów organizacji.

Akcje naprawcze: Zatrudnienie osoby oraz świadome przydzielenie obowiązków. Wprowadzenie cyklicznej rewizji zmian na zamówieniach od klientów.

Rozpocznij pracę nad znalezieniem rozwiązań

Gdy zespołowo znajdziecie już prawdopodobne i realne przyczyny problemu, postarajcie się przedyskutować najlepsze formy ich rozwiązania. Dobra metoda jest wspólna dyskusja nad proponowanymi w zespole metodami rozwiązania przyczyn.

Pamiętaj jednakże aby dla każdego z wybranych rozwiązań zanotować potrzebne akcje do wykonania, terminy ich ukończenia oraz wybrać osobę, która będzie pilnować wykonalności danego zadania. Ustalcie również kiedy i w jaki sposób będzie identyfikować postęp w wykonywaniu akcji.

Do zapamiętania na zakończenie

„5 x dlaczego” jest prostą i skuteczną metodą rozwiązywania problemów, która polega na poszukiwaniu powodów powstania problemu. Jej stosowanie jest nieskomplikowanym procesem, którego zastosowanie jest niekłopotliwe i proste we wdrożeniu w każdym zespole.

Miej jednak na uwadze, iż proces „5 x Dlaczego” nadaje się do prostych lub średnio trudnych problemów. Dla bardziej złożonych problemów mogą się przydać szczegółowe i trudniejsze metody rozwiązywania problemów.

Polub, śledź i udostępnij:

Rozwiązywanie problemów Dewalt Dch273p2

Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Dewalt Dch273p2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Dewalt Dch273p2