Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr

Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr to instrukcje, które należy zawsze przestrzegać podczas używania urządzenia 3com 4500g Pwr. Przede wszystkim należy upewnić się, że urządzenie jest właściwie zamontowane i używane zgodnie z instrukcjami producenta. Należy również regularnie sprawdzać urządzenia, aby upewnić się, że wszystkie części są sprawne i wszystkie uszczelki są szczelne. Użytkownicy powinni również unikać wystawiania urządzenia na działanie silnych zakłóceń z zewnątrz, jak również stale sprawdzać, czy wszystkie kable są w dobrym stanie. Należy także zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej obsługi produktu oraz zapoznać się z instrukcjami, dotyczącymi użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
3Com Switch 4500 Family
Command Reference Guide
Switch 4500 26-Port
Switch 4500 50-Port
Switch 4500 PWR 26-Port
Switch 4500 PWR 50-Port
www. 3Com. com
Part No. 10015729, Rev. AA
Published: January 2007

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
3Com Corporation Copyright © 2007, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without written 350 Campus Drive permission from 3Com Corporation. Marlborough, MA 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time to time USA 01752-3064 without obligation on the part of 3Com Corpo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS ABOUT THIS GUIDE About This Software Version 13 How This Guide is Organized 13 Intended Readership 14 Conventions 14 Related Documentation 15 1 USING SYSTEM ACCESS COMMANDS Logging in Commands 18 2 USING PORT COMMANDS Ethernet Port Configuration Commands 43 Ethernet Port Link Aggregation Commands 64 3 USING VLAN COMMANDS VLAN Configuration Commands 76 Voice VLAN Configuration Commands 81 4 USING POWER OVER ETHERNET (POE) COMMANDS PoE Configuratio
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
7 USING MULTICAST PROTOCOL COMMANDS IGMP Snooping Configuration Commands 176 8 USING QOS/ACL COMMANDS ACL Commands List 184 QoS Configuration Commands List 190 Logon User’s ACL Control Command 201 9 USING STACK COMMANDS Stack Commands 207 10 USING RSTP COMMANDS RSTP Configuration Commands 216 11 USING AAA AND RADIUS COMMANDS 802. 1x Configuration Commands 236 Centralized MAC Address Authentication Configuration Commands 247 AAA and RADIUS Configuration Commands
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
13 CONFIGURING PASSWORD CONTROL A BOOTROM INTERFACE Accessing the Bootrom Interface 455 Boot Menu 456
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
ALPHABETICAL LISTING OF COMMANDS display poe interface 88 display poe power 89 poe power-management 93 poe update 95 access-limit 254 accounting optional 270 acl 184 acl 201 am enable 114 am ip-pool 114 am trap enable 115 apply cost 166 arp check enable 101 arp static 102 arp static 103 ascii 320 attribute 254 authentication-mode 18 auto-execute command 19 binary 320 boot boot-loader 338 boot bootrom 338 Boot Menu File Download Commands 459 broadcast-suppression 43 bye 436 bye 321 cd 436 cdup
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
copy configuration 43 copy 299 cut connection 255 databits 20 data-flow-format 270 debugging arp packet 104 debugging dhcp client 108 debugging dhcp xrn xha 108 debugging dhcp-relay 110 debugging lacp packet 64 debugging lacp state 65 debugging link-aggregation error 64 debugging link-aggregation event 64 debugging mac-authentication event 247 debugging ssh server 417 debugging udp-helper 118 debugging 351 default cost 149 delete 437 Delete File from Flash 457 delete static-routes all 147 delete
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
display dhcp-server 112 display dhcp-server interface vlan-interface 113 display diagnostic-information 352 display domain 258 display dot1x 236 display fan 340 display fib 121 display fib 123 display fib acl 122 display fib ip_address 122 display fib ip-prefix 123 display fib statistics 124 display ftm 209 display ftp-server 315 display ftp-user 315 display history-command 21 display icmp statistics 124 display igmp-snooping configuration 176 display igmp-snooping group 176 display igmp-snoopi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
display memory 341 display mirror 190 display ntp-service sessions 404 display ntp-service status 405 display ntp-service trace 406 display password-control 445 display password-control super 446 display poe powersupply 90 display port 48 display power 341 display qos cos-local-precedence- map 191 display qos-interface all 191 display qos-interface line-rate 192 display qos-interface mirrored-to 192 display qos-interface traffic-limit 193 display radius statistics 273 display radius 272 displa
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
display this 311 display udp statistics 129 display udp-helper server 119 display unit 48 display user-interface 21 display users 23 display version 350 display vlan 77 display voice vlan oui 81 display voice vlan status 82 display xrn-fabric 209 domain 260 dot1x authentication-method 238 dot1x dhcp-launch 239 dot1x max-user 239 dot1x port-control 240 dot1x port-method 241 dot1x quiet-period 242 dot1x retry 243 dot1x supp-proxy-check 244 dot1x timer 245 dot1x 237 Download Application File to Fla
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
idle-cut 261 idle-timeout 27 if-match cost 168 if-match interface 169 if-match ip next-hop 170 igmp-snooping 178 igmp-snooping host-aging-time 178 igmp-snooping max-response-time 179 igmp-snooping router-aging-time 180 import-route 153 info-center channel name 362 info-center enable 363 info-center logbuffer 364 info-center loghost source 366 info-center loghost 365 info-center monitor channel 366 info-center snmp channel 367 info-center source 368 info-center switch-on 371 info-center timesta
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
loopback-detection per-vlan enable 54 ls 440 ls 327 mac-address max-mac-count 336 mac-address timer 337 mac-address 335 mac-authentication 249 mac-authentication authmode 250 mac-authentication authpassword 251 mac-authentication authusername 252 mac-authentication domain 252 mac-authentication timer 253 mdi 54 messenger 264 mirrored-to 194 mirroring-port 195 mkdir 440 mkdir 303 mkdir 327 Modify Bootrom Password 458 monitor-port 196 more 303 move 304 multicast-suppression 55 nas-ip 276 network 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
peer-public-key end 421 peer-public-key end 428 peer 155 ping 353 poe enable 91 poe legacy enable 91 poe max-power 92 poe mode 93 poe priority 94 port 79 port access vlan 56 port hybrid pvid vlan 56 port hybrid vlan 57 port isolate 117 port link-aggregation group 72 port link-type 58 port trunk permit vlan 59 port trunk pvid vlan 59 preference 156 primary accounting 277 primary authentication 278 priority 196 priority trust 197 protocol inbound 29 protocol inbound 422 public-key-code begin 423 p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
remove 442 rename 442 rename 305 reset 156 reset acl counter 187 reset arp 107 reset counters interface 60 reset dot1x statistics 246 reset igmp-snooping statistics 180 reset ip statistics 130 reset lacp statistics 73 reset logbuffer 373 reset password-control blacklist 452 reset password-control history-record 451 reset password-control history-record super 452 reset radius statistics 280 reset recycle-bin 306 reset saved-configuration 312 reset stop-accounting-buffer 281 reset stp 217 reset tc
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
rsa peer-public-key 431 rule 187 save 313 schedule reboot at 343 schedule reboot delay 344 scheme 266 screen-length 31 secondary accounting 284 secondary authentication 285 Select Application File to Boot 456 self-service-url 267 send 32 server-type 285 service-type 319 service-type 268 service-type 32 set authentication password 33 Set Bootrom Password Recovery 458 Set Switch Startup Mode 459 set unit name 212 sftp 443 sftp server enable 435 shell 34 shutdown 80 shutdown 61 Skip Current Configu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
ssh user assign rsa-key 426 ssh user authentication-type 427 ssh user service-type 435 ssh2 433 startup bootrom-access enable 314 state 269 state 286 stop-accounting-buffer enable 287 stopbits 35 stp 218 stp bpdu-protection 219 stp cost 220 stp edged-port 220 stp loop-protection 221 stp mcheck 222 stp mode 222 stp pathcost-standard 223 stp point-to-point 224 stp port priority 224 stp priority 225 stp root primary 226 stp root secondary 226 stp root-protection 227 stp timeout-factor 228 stp time
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
timers 164 timer 288 tracert 359 traffic-limit 199 udp-helper enable 119 udp-helper port 119 udp-helper server 120 undelete 307 undo snmp-agent 393 unicast-suppression 62 user privilege level 40 user 331 user-interface 39 user-name-format 291 verbose 332 View 32 vlan 81 voice vlan 84 voice vlan aging 83 voice vlan enable 83 voice vlan mac_address 84 voice vlan mode 85 voice vlan security enable 86 wred 200 xrn-fabric authentication-mode 212 display packet-filter 185 if-match { acl | ip-prefix}
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
ABOUT THIS GUIDE This guide provides all the information you need to use the configuration ® commands supported by version 3. 0. x software on the 3Com Switch 4500. About This Software The software in the Switch 4500 is a subset of that used in some other 3Com Version products. Depending on the capabilities of your hardware platform, some commands described in this guide may not be available on your Switch, although the unavailable commands may still display on the command line interface (CLI)
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
14 ABOUT THIS GUIDE ■ Using System Management Commands — Introduces the commands used for system management and maintenance. Intended Readership The guide is intended for the following readers: ■ Network administrators ■ Network engineers ■ Users who are familiar with the basics of networking Conventions This guide uses the following conventions: Table 1 Icons Icon Notice Type Description Information note Information that describes important features or instructions. Caution Information that
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
3Com Switch 4500 Family
Getting Started Guide
Switch 4500 26-Port
Switch 4500 50-Port
Switch 4500 PWR 26-Port
Switch 4500 PWR 50-Port
www. 3Com. com
Part No. 10012034, Rev. AB
Published: April, 2007

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
3Com Corporation Copyright © 2006-2007, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without 350 Campus Drive written permission from 3Com Corporation. Marlborough, MA 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time to time USA 01752-3064 without obligation on the part of 3Com
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS ABOUT THIS GUIDE Before You Start 7 Conventions 8 Related Documentation 8 Documentation Comments 8 1 INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY About the Switch 4500 12 Summary of Hardware Features 13 Switch 4500 — Front View Detail 13 10BASE-T/ 100BASE-TX Ports 15 Gigabit Ports 15 Console Port 16 Unit LED 17 LEDs 17 Switch 4500 — Rear View Detail 19 Power Socket 19 Open Book Warning Labels 19 Redundant Power System Socket 20 Def
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Using Power over Ethernet 30 The Power-up Sequence 32 Powering-up the Switch 4500 32 Checking for Correct Operation of LEDs 32 Choosing the Correct Cables for the 1000BASE-X SFP Ports 33 SFP Operation 34 Approved SFP Transceivers 34 Inserting an SFP Transceiver 35 Removing an SFP Transceiver 35 Packing and Shipping the Switch 4500 36 3 SETTING UP FOR MANAGEMENT Methods of Managing a Switch 38 Command Line Interface Management 38 Command Line Interf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
4 CREATING A STACK How To Interconnect Units 59 Guidelines For Interconnecting Units 60 Unit Numbering within the Stack 61 5 PROBLEM SOLVING Solving Problems Indicated by LEDs 64 Solving Hardware Problems 65 Solving Communication Problems 67 Solving Stack Formation Problems 69 6 UPGRADING SOFTWARE The Contents of the Executable File 72 Upgrading from the Command Line Interface 72 Introduction 72 Backup 74 TFTP 74 FTP (via a network port) 76 X
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Ethernet Port RJ-45 Pin Assignments 88 B TECHNICAL SPECIFICATIONS Switch 4500 (26 Port) 91 Switch 4500 (50 Port) 92 Switch 4500 PWR (26 Port) 93 Switch 4500 PWR (50 Port) 94 RPS 95 Earthing Lead 95 C OBTAINING SUPPORT FOR YOUR PRODUCT Register Your Product 97 Purchase Value-Added Services 97 Troubleshoot Online 98 Access Software Downloads 98 Telephone Technical Support and Repair 98 Contact Us 99 INDEX
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
ABOUT THIS GUIDE This guide provides all the information you need to install and use the following switches in their default state: ■ Switch 4500 26-Port (3CR17561-91) ■ Switch 4500 50-Port (3CR17562-91) ■ Switch 4500 PWR 26-Port (3CR17571-91) ■ Switch 4500 PWR 50-Port (3CR17572-91) All procedures described in this guide apply to all models except where stated. The guide is intended for use by network administrators who are responsible for installing and setting up network equipment; consequ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
8 ABOUT THIS GUIDE Conventions Table 1 lists conventions that are used throughout this guide. Table 1 Notice Icons Icon Notice Type Description Information note Information that describes important features or instructions Caution Information that alerts you to potential loss of data or potential damage to an application, system, or device Warning Information that alerts you to potential personal injury Related In addition to this guide, each Switch documentation set includes the Documentat
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Documentation Comments 9 Please include the following information when commenting: ■ Document title ■ Document part number (on the title page) ■ Page number (if appropriate) Example: Part Number 10015034 Rev. AB Switch 4500 Family Getting Started Guide Page 21 We can only respond to comments and questions about 3Com product documentation at this e-mail address. Please direct all questions related to technical support or sales in the first instance to your network supplier.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
10 ABOUT THIS GUIDE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
INTRODUCING THE 1 SWITCH 4500 FAMILY This chapter contains introductory information about the Switch 4500 and how it can be used in your network. It covers summaries of hardware and software features and also the following topics: ■ About the Switch 4500 ■ Switch 4500 — Front View Detail ■ Switch 4500 — Rear View Detail ■ Default Settings
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
12 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY About the Switch The Switch 4500 Family are mixed media devices. Table 2 summarizes 4500 what each Switch consists of: Table 2 Switch 4500 Family Hardware Switch 4500 Family Switch 4500 26 Port 24 2* 2* 1 Switch 4500 50 Port 48 2* 2* 2† 1 Switch 4500 PWR 26 Port 24 2* 2* 2† 1 1 Switch 4500 PWR 50 Port 48 2* 2* 2† 1 1 * Combo SFP and 10/100/1000 Ports † 1000BASE-T SFP transceiver installed in last two 1000BASE-X SFP ports The Switch 4500 Family
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Switch 4500 — Front View Detail 13 Summary of Table 3 summarizes the hardware features that are supported by the Hardware Features Switch 4500. Table 3 Hardware Features Feature Switch 4500 Addresses Up to 8, 000 supported Auto-negotiation Supported on all non-SFP ports Forwarding Modes Store and Forward Duplex Modes Half and full duplex on all ports Auto MDI/MDIX Supported on all ports. If fiber SFP transceivers are used, Auto MDIX is not supported. Flow Control In full duplex operation all
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
14 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY Figure 2 Switch 4500 50-Port — front view Port Status LEDs Console Port Unit LED PWR LED Speed:Green = 100Mbps, Yellow = 10Mbps Duplex:Green = Full Duplex, Yellow = Half Duplex 3CR17562-91 SuperStack 3 Switch 4500 50-Port 49 50 51/49 52/50 PWR RPS RPS LED 1000BASE-X SFP Ports (Two pairs of Combo Ports 10/100BASE-TX Ports fitted with two1000BASE-T SFP transceivers in last two ports) Figure 3 Switch 4500 26-Port PWR - front view Port Status LE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Switch 4500 — Front View Detail 15 10BASE-T/ The Switch 4500 has 24 or 48 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX 100BASE-TX Ports ports configured as Auto MDIX (cross-over). These ports automatically provide the appropriate connection. Alternatively, you can manually set these ports to 10BASE-T half-duplex, 10BASE-T full0-duplex, 100BASE-TX half-duplex or 100BASE-TX full-duplex. The maximum segment length is 100 m (328 ft) over Category 5 twisted pair cable. Gigabit Ports Switch 4500 10/100 E
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
16 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY Two 1000Base-T SFP transceivers are included with these units. These SFP transceivers can be inserted in any of the four SFP slots to provide copper Gigabit connectivity. If you install these in the inactive ports, then you will need to issue the undo shutdown command on those ports to make them active. SFP (Small Form Factor Pluggable, or mini-GBIC) ports support fiber Gigabit Ethernet short-wave (SX), long-wave (LX), long-haul (LH70) and c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Switch 4500 — Front View Detail 17 Unit LED The Unit LED is a seven segment display visible on the front of the Switch. The Unit LED can be used to indicate the unit number in a fabric, POST test ID and software upgrade information. In the unlikely event of a hardware fault occurring, the Unit LED may be used to help diagnose the problem. For information on using the Unit LED for problem solving, see “Solving Problems Indicated by LEDs” on page 64 LEDs Table 4 lists LEDs visible on the fron
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
18 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY LED Color Indicates RPS LED (3CR17571-91 and 3CR17572-91 only) Green AC and RPS supply connected. Yellow AC failed or not connected. RPS supply is OK. Off There is no RPS supply connected. 10BASE-T/100-TX Port LEDs Speed Green A high speed (100 Mbps) link is present, blinking off for every packet received or transmitted. Yellow A low speed (10 Mbps) link is present, blinking off for every packet received or transmitted. Yellow Flashing The port
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Switch 4500 — Rear View Detail 19 Switch 4500 — Rear Figure 5 Switch 4500 — rear view View Detail Open Book Warning Labels Power Socket 100-240V; 50/60Hz; 1A ~ Earthing Screw Figure 6 Switch 4500 PWR - rear view Open Book Warning Labels Power Socket NULL 100-240V; 50/60Hz; 7. 0A ~ Redundant Power System Socket Earthing Screw Power Socket The Switch automatically adjusts its power setting to any supply voltage in the range 100-240 VAC. Open Book Warning Before installing or removing any compo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
20 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY AVVERTENZA: Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente dello Switch 4500 Family o di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione, leggere le informazioni di sicurezza riportate nell'Appendice A di questa guida. OSTRZE ŻENIE: Przed instalacj ą lub usuni ęciem jakichkolwiek elementów z prze łącznika z rodziny 4500 lub przeprowadzeniem prac konserwacyjnych nale ży zapozna ć si ę z informacjami o bezpiecze ństwie zawartymi w Za łączni

Pobieranie sterowników
3Com Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series


Instrukcja ręcznego aktualizowania sterownika Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series:

Te standardowe sterowniki Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series można znaleźć w systemie%%os%% lub można je pobrać z aktualizacji systemu Windows®. Te sterowniki Ethernet Switch są podstawowe, ale obsługują podstawowe funkcje sprzętowe.Odwiedź ten link, aby dowiedzieć się, jak zainstalować te sterowniki 3Com.

Autor: 3Com
Kategoria: Przełącznik ethernetowy
Wersja: Switch 4500G 48-Port
Seria: HP 4500G Switch Series
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Jak automatycznie zaktualizować sterowniki Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series:

Sugestia: Pobierz DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], narzędzie do aktualizacji sterowników polecane dla użytkowników Windows, którzy nie mają doświadczenia w ręcznym aktualizowaniu sterowników typu 3ComPrzełącznik ethernetowy. Nasze narzędzie do aktualizacji sterowników automatycznie zajmuje się pobieraniem i aktualizacją prawidłowych sterowników HP 4500G Switch Series.

Gdy używasz DriverDoc do aktualizacji sterowników Przełącznik ethernetowy, możesz również automatycznie zaktualizować wszystkie inne sterowniki urządzeń na swoim komputerze. Zapewniając dostęp do bazy danych z ponad 2 150 000 sterowników urządzeń (rozwijanej każdego dnia), aplikacja zapewnia, że otrzymasz odpowiednie sterowniki za każdym razem.

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji HP 4500G Switch Series


Dlaczego niektórzy ludzie ignorują aktualizacje sterowników HP 4500G Switch Series?

Wiele osób nie widzi potrzeby aktualizowania sterowników urządzeń HP 4500G Switch Series, więc nigdy nie są aktualizowane.

Co robią sterowniki urządzeń 3Com Przełącznik ethernetowy?

Sterowniki urządzeń pozwalają urządzeniom sprzętowym (Przełącznik ethernetowy) prowadzić bezpośrednią komunikację z system operacyjnym komputera. Firma 3Com stworzyła te niewielkie, unikalne programy, aby zapewnić prawidłowe działanie HP 4500G Switch Series. org/Question">

Jak zaktualizować sterowniki HP 4500G Switch Series?

Ręczna aktualizacja sterownika Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series odbywa się poprzez Menedżer urządzeń. Sterownik można też zaktualizować automatycznie za pomocą oprogramowania do aktualizacji sterowników. org/Question">

Sterowniki HP 4500G Switch Series działają na jakich systemach operacyjnych?

HP 4500G Switch Series jest obsługiwany przez Windows.Wyzwania związane z konserwacją kierowców

Błędy Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series są często powodowane przez wirusy przestarzałych i uszkodzonych sterowników urządzeń. Sterowniki komputerów PC mogą stać się problematyczne bez wyraźnej przyczyny. Ekscytująca wiadomość jest taka, że prawdopodobnie możesz zaktualizować sterowniki urządzeń Przełącznik ethernetowy, aby uniknąć usterek.

Pobieranie odpowiednich sterowników dla urządzenia sprzętowego związanego z Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series może być trudne ze względu na brak źródeł i trudności w zlokalizowaniu ich na oficjalnej stronie internetowej firmy 3Com. Podczas znajdowania, pobierania i ręcznego aktualizowania sterowników Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series zajmuje dużo czasu, proces ten może być również mylący. Zainstalowanie niewłaściwego sterownika lub po prostu niekompatybilnej wersji odpowiedniego sterownika może jeszcze pogorszyć problemy.

Aktualizowanie sterowników urządzeń jest dużo pracy, dlatego zdecydowanie sugerujemy pobranie i zainstalowanie narzędzia do aktualizacji sterowników. Narzędzie do aktualizacji sterowników zapewnia prawidłowe wersje sterowników dla sprzętu, a także tworzy kopię zapasową bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Dzięki kopii zapasowej sterownika można wycofać oprogramowanie dowolnego sterownika do wcześniejszej wersji, jeśli wystąpi awaria.


(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki 3Com Switch 4500G 48-Port HP 4500G Switch Series jednym kliknięciem w DriverDoc:Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3com 4500g Pwr