Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ddg8187m

Ge Ddg8187m to wysokiej jakości, profesjonalna maszyna czyszcząca. Przeznaczona jest do czyszczenia powierzchni wymagających szczególnej precyzji, takich jak blaty robocze, wyposażenie medyczne, a nawet części samochodowe. Aby maksymalnie skorzystać z jej możliwości, należy pamiętać o kilku wskazówkach. Przede wszystkim, należy upewnić się, że maszyna jest dobrze zamontowana i wyregulowana. Należy również upewnić się, że maszyna jest dobrze zabezpieczona i zasilana. Następnie należy wybrać odpowiedni środek czyszczący do danego materiału. Na koniec należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny i przestrzegać wszystkich zalecanych procedur. Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli Ci cieszyć się wydajną i wygodną pracą.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ddg8187m

Informacje ogólne:

 • Narzędzie należy stosować ręczne tylko zgodnie z jego przeznaczeniem! Stosować się do dołączonych instrukcji użytkowania!
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia! Narzędzia mogą być stosowane tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności wyłącznie oryginalne części zaleca się używać zamienne. Wyjątek: fachowe ostrzenie narzędzi do cięcia!
 • Nigdy nie wykonywać prac przy użyciu uszkodzonego narzędzia! Uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wymienić!
 • Rękojeści nie mogą być zanieczyszczone olejem i smarem!
 • Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu odpowiednich narzędzi izolowanych!
 • Stosować okulary ochronne podczas wszystkich prac, przy których mogą powstawać wióry lub mogą odpadać elementy.
 • W zależności od wykonywanych czynności należy stosować rękawice robocze lub montażowe zapewniające ochronę rąk.
 • Zapewnić stabilną pozycję poprzez dobór stabilnej powierzchni ustawienia! Stosować obuwie ochronne!
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji. Tylko regularna konserwacja narzędzi zapewnia ich prawidłowe działanie. 
 • Ponadto obowiązują właściwe przepisy bezpieczeństwa różnych instytucji, np. przepisy zrzeszeń branżowych, wytyczne pracodawcy oraz przepisy krajowe.

Narzędzia do mocowanie:

 • Narzędzia do mocowania nie nadają się do podnoszenia, przeciągania lub transportowania. Dozwolone jest tylko mocowanie ręczne bez dodatkowych środków pomocniczych.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia do mocowania, stosować tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności zaleca się stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Narzędzia do cięcia:

 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania – w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzwami w dobrze widocznym miejscu. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! Chroni to ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycia większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.

Szczypce:

 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze.
 • Nigdy nie używać szczypiec jako młotka!
 • Kontrolować szczęki pod kątem zużycia! Zużyte szczęki powodują ześlizgiwanie się narzędzia i prowadzą do wypadków.
 • Szczypce zaciskowe spawalnicze są przeznaczony tylko do krótkotrwałego mocowania przedmiotów!

Ogólne informacje o produktach:

 1. BESSEY zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w dowolnym czasie. W zależności od regionu niektóre specyfikacje produktów mogą różnić się z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań rynku międzynarodowego.
 2. Wszystkie zdjęcia wykonane przez BESSEY, które przedstawiają użycie narzędzi BESSEY, mają na celu wyłącznie pokazanie odpowiedniego sposobu zastosowania narzędzia. W celu lepszej demonstracji produktów podczas wykonywania zdjęć zrezygnowano częściowo z odzieży ochronnej, np. ze stosowania rękawic. Nie zwalnia to klienta z obowiązku stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy z użyciem narzędzi do mocowania i cięcia BESSEY.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawierzenie informacjom lub użycie informacji o produkcie oraz za użycie lub zastosowanie produktu. BESSEY odrzuca wyraźnie we wszystkich przypadkach odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub powstałe w następstwie. Dodatkowo wszystkie roszczenia odszkodowanie, rekompensatę strat oraz pozostałe roszczenia z powództwa są ograniczone do wysokości ceny zakupu danego produktu.
Zalecenia dotyczące zasad haseł - Microsoft 365 admin | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Jako administrator organizacji odpowiadasz za ustawianie zasad haseł dla użytkowników w organizacji. Ustawienie zasad haseł może być skomplikowane i mylące, a ten artykuł zawiera zalecenia, aby zapewnić bezpieczniejszą ochronę organizacji przed atakami haseł.

Microsoft konta tylko w chmurze mają wstępnie zdefiniowane zasady haseł, których nie można zmienić. Jedyne elementy, które można zmienić, to liczba dni, po których hasło wygaśnie i czy hasła w ogóle wygasną.

Aby określić, jak często wygasają hasła Microsoft 365 w organizacji, zobacz Ustawianie zasad wygasania haseł dla Microsoft 365.

Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł Microsoft 365, zobacz:

Resetowanie haseł (artykuł)

Ustaw hasło pojedynczego użytkownika, aby nigdy nie wygasało (artykuł)

Zezwalaj użytkownikom na resetowanie własnych haseł (artykuł)

Ponowne zapisywanie hasła użytkownika — Administracja Pomoc (artykuł)

Czas na ponowne przemyślenie obowiązkowych zmian haseł.

Zrozumienie zaleceń dotyczących haseł

Dobre praktyki dotyczące haseł można podzielić na kilka ogólnych kategorii:

 • Zadbanie o odporność na typowe ataki Obejmuje to wybór miejsc, w których użytkownicy wprowadzają hasła (znane i zaufane urządzenia wyposażone w skuteczne mechanizmy wykrywania złośliwego oprogramowania, zweryfikowane strony) oraz dobór odpowiedniego hasła (długość i niepowtarzalność).

 • Ograniczanie strat w przypadku skutecznych ataków Ograniczanie strat w przypadku skutecznych ataków hakerów polega na ograniczaniu narażenia do konkretnej usługi lub całkowite uniknięcie strat, jeżeli hasło użytkownika zostanie skradzione. Na przykład warto się upewnić, czy przechwycenie Twoich danych uwierzytelniających do sieci społecznościowej nie wpłynie na bezpieczeństwo Twojego konta bankowego, lub zapobiegać akceptowaniu przez słabo zabezpieczone konta łączy do resetowania hasła na ważnym koncie.

 • Zrozum naturę ludzką Wiele dobrych praktyk w zakresie haseł zawodzi w starciu z naturalnymi ludzkimi zachowaniami. Zrozumienie ludzkiej natury ma kluczowe znaczenie, ponieważ z badań wynika, że niemal każda zasada, którą narzucisz użytkownikom, spowoduje pogorszenie jakości haseł. Wymagania dotyczące długości, stosowania znaków specjalnych i zmian haseł powodują ujednolicenie haseł, co sprawia, że intruzom łatwiej jest je odgadnąć lub złamać.

  Wskazówki dla administratorów dotyczące haseł

  Aby system był bezpieczniejszy, hasła powinny być przede wszystkim bardziej zróżnicowane. Warto dążyć do tego, aby Twoje zasady dotyczące haseł zawierały wiele różnych i trudnych do odgadnięcia haseł. Oto kilka zaleceń dotyczących utrzymania jak najwyższego poziomu zabezpieczeń w organizacji.

 • Utrzymywanie wymagania dotyczącego minimalnej długości 14 znaków

 • Nie wprowadzaj wymogów dotyczących wymaganych znaków. Na przykład *&(^%$

 • Nie wymagaj okresowego obowiązkowego resetowania haseł do kont użytkowników.

 • Zabroń korzystania z typowych haseł w celu wyeliminowania najłatwiejszych do złamania haseł.

 • Edukowanie użytkowników, aby nie używać ponownie haseł organizacji do celów niezwiązanych z pracą

 • Wymuś korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego.

 • Włącz weryfikacje przeprowadzane w oparciu o ocenę ryzyka w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym.

  Wskazówki dotyczące haseł dla Twoich użytkowników

  Oto kilka wskazówek dotyczących haseł dla użytkowników w Twojej organizacji. Zadbaj o to, aby użytkownicy znali te zalecenia i egzekwuj stosowanie się do zalecanych zasad dotyczących haseł na poziomie organizacji.

 • Nie używaj hasła podobnego do używanego w innych witrynach internetowych lub takiego samego.

 • Nie używaj jednego słowa, na przykład hasła lub często używanej frazy, takiej jak Iloveyou

 • Postaraj się, aby hasło było trudne do odgadnięcia, nawet dla osób, które dobrze Cię znają. Nie używaj imion i dat urodzin swoich przyjaciół i rodziny, nazw ulubionych zespołów lub swoich typowych zwrotów.

  Przykłady typowego podejścia i jego negatywne skutki

  Poniżej opisujemy jedne z najczęściej stosowanych praktyk w zakresie zarządzania hasłami, które według badań mogą mieć negatywne skutki.

  Obowiązkowe wygasanie haseł

  Wymagania dotyczące wygasania haseł wyrządzają więcej szkody niż pożytku, ponieważ te wymagania sprawiają, że użytkownicy wybierają przewidywalne hasła składające się z sekwencyjnych słów i liczb, które są ze sobą ściśle powiązane. W takich przypadkach kolejne hasło można przewidzieć na podstawie poprzedniego hasła. Wymagania dotyczące wygasania haseł nie oferują żadnych korzyści związanych z powstrzymywaniem, ponieważ cyberprzestępcy prawie zawsze używają poświadczeń natychmiast po ich naruszeniach.

  Minimalne wymagania dotyczące długości hasła

  Aby zachęcić użytkowników do myślenia o unikatowym haśle, zalecamy zachowanie rozsądnego wymagania dotyczącego minimalnej długości 14 znaków.

  Wymóg stosowania różnych rodzajów znaków

  Wymogi dotyczące złożoności ograniczają dostępne miejsce i powodują, że użytkownicy postępują w przewidywalny sposób, co przynosi więcej szkody niż pożytku. W większości systemów obowiązują pewne wymogi dotyczące złożoności haseł. Na przykład hasło musi składać się ze znaków ze wszystkich trzech poniższych kategorii:

 • wielkie litery;

 • małe litery;

 • znaki niealfanumeryczne.

  Większość osób używa podobnych wzorców, na przykład wielka litera na pierwszej pozycji, symbol na ostatniej i numer w jednej z dwóch ostatnich pozycji. Cyberprzestępcy o tym wiedzą, więc uruchamiają swoje ataki słownikowe przy użyciu najczęściej używanych podstawień" dla "s", "@" dla "a", "1" dla "l". Nakładanie na użytkowników obowiązku używania kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych ma negatywny efekt. Zastosowanie niektórych wymogów dotyczących złożoności uniemożliwia nawet użytkownikom korzystanie z bezpiecznych i łatwych do zapamiętania haseł, a także zmusza ich do wymyślania takich, które będą mniej bezpieczne i trudniejsze do zapamiętania.

  Skuteczne wzorce

  Teraz omówimy zalecenia, które sprzyjają stosowaniu zróżnicowanych haseł.

  Wyklucz korzystanie z typowych haseł

  Najistotniejszym wymogiem, który użytkownicy powinni spełnić, tworząc swoje hasła, jest zakaz stosowania typowych haseł, aby ograniczyć podatność organizacji na brutalne ataki polegające na łamaniu haseł. Typowe hasła użytkowników to: abcdefg, hasło, małpa.

  Edukowanie użytkowników, aby nie używać ponownie haseł organizacji nigdzie indziej

  Jednym z najważniejszych komunikatów, które należy uzyskać dla użytkowników w organizacji, jest brak ponownego użycia hasła organizacji nigdzie indziej. Użycie haseł organizacji w zewnętrznych witrynach internetowych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo naruszenia tych haseł przez cyberprzestępców.

  Egzekwuj korzystanie z uwierzytelnienia wieloskładnikowego

  Zadbaj o to, aby użytkownicy aktualizowali informacje kontaktowe i dotyczące bezpieczeństwa, takie jak alternatywny adres e-mail, numer telefonu lub urządzenie zarejestrowane na potrzeby powiadomień push. Dzięki temu będą mogli odpowiadać na komunikaty zabezpieczające i otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach związanych z zabezpieczeniami. Aktualne dane kontaktowe i informacje dotyczące bezpieczeństwa ułatwiają użytkownikom zweryfikowanie ich tożsamości, jeżeli zdarzy im się zapomnieć hasło lub ktoś inny spróbuje przejąć ich konto. Dzięki nim użytkownicy dysponują również zapasowym kanałem wysyłania powiadomień, z którego można skorzystać w razie wystąpienia zdarzeń związanych z zabezpieczeniami np. prób logowania lub zmiany hasła.

  Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

  Włączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego opartego o ocenę ryzyka

  Dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu opartemu o ocenę ryzyka możemy mieć pewność, że gdy system wykryje podejrzaną aktywność, zweryfikuje tożsamość użytkownika, aby upewnić się, że jest prawowitym właścicielem konta.

  Następne kroki

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania hasłami? Oto kilka zalecanych lektur:

 • Zapomnij o hasłach, przejdź bez hasła

 • wskazówki dotyczące haseł Microsoft

 • Do Strong Web Passwords Accomplish Anything? (Czy silne hasła w sieci są skuteczne? )

 • Password Portfolios and the Finite-Effort User (Portfolio haseł i użytkownik, który nie chce się przesadnie wysilać)

 • Preventing Weak Passwords by Reading Users' Minds (Zapobieganie stosowaniu słabych haseł poprzez czytanie w myślach użytkowników)

 • Choosing Secure Passwords (Wybór bezpiecznych haseł)

 • Time to rethink mandatory password changes (Czas przemyśleć obowiązkowe zmiany haseł)

  Zawartość pokrewna

  Resetowanie haseł (artykuł)
  Ustaw hasło pojedynczego użytkownika, aby nigdy nie wygasało (artykuł)
  Zezwalaj użytkownikom na resetowanie własnych haseł (artykuł)
  Ponowne zapisywanie hasła użytkownika — Administracja Pomoc (artykuł)

Dodatkowe zasoby

Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ddg8187m

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ddg8187m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ddg8187m