Wykaz kodów Canon Powershot Elph 1301s

Canon PowerShot Elph 1301s to kompaktowy aparat cyfrowy, który oferuje szybki i łatwy dostęp do światła dzięki jego wyjątkowemu wyświetlaczowi LCD o szerokim kącie widzenia. Aparat jest wyposażony w wiele funkcji i opcji, w tym wysokiej jakości obraz, szeroki zakres czułości ISO, tryb seryjny, szybkie i precyzyjne autofokusy, szeroki zakres expozycji i wiele innych. Aparat ma wiele wbudowanych kodów, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie zdjęć z różnych ustawień i umożliwiają dokładne dostosowywanie obrazu. Wykaz kodów Canon PowerShot Elph 1301s obejmuje tryby sportowe, tryby portretowe, tryby sceny, tryby nocne, tryby akwizycji filmów, tryby HDR i wiele innych. Dzięki tym kodom można uzyskać idealny obraz dla każdej sytuacji.

Ostatnia aktualizacja: Wykaz kodów Canon Powershot Elph 1301s

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.

„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.

Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera i wykonaj odpowiednią czynność.

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera

 • Od 1000 do 1ZZZ

  1001

  1002

  1003

  1200

  1240

  1258

  1259

  1270

  1300

  1303

  1304

  1309

  1310

  1313

  1401

  1403

  1405

  140B

  1410

  1411

  1412

  1413

  1414

  1415

  1551

  1552

  1600

  1660

  1684

  1688

  1689

  168C

  1700

  1701

  1730

  1731

  1830

  1850

  1851

  1855

  1857

  185B

  185C

  185D

  1871

  1874

  1890

  1000

 • Od 2000 do 2ZZZ

  2110

  2113

  2114

  2120

  2123

  2504

  2700

  2900

  2901

  Od 3000 do 3ZZZ

  3402

  3403

  3405

  3407

  3408

  3410

  3411

  3412

  3413

  3438

  3439

  3440

  3441

  3442

  3443

  3444

  3445

  3446

  3447

  Od 4000 do 4ZZZ

  4100

  4103

  4104

  495A

  Od 5000 do 5ZZZ

  5011

  5012

  5050

  5100

  5200

  520E

  5400

  5700

  5B00

  5B01

  5C02

  Od 6000 do 6ZZZ

  6000

  6001

  6004

  6500

  6502

  6800

  6801

  6830

  6831

  6832

  6833

  6900

  6901

  6902

  6910

  6911

  6920

  6921

  6930

  6931

  6932

  6933

  6934

  6935

  6936

  6937

  6938

  6940

  6941

  6942

  6943

  6944

  6945

  6946

  6951

  6960

  6A80

  6A81

  Od 8000 do 8ZZZ

  8300

  Od A000 do ZZZZ

  B202

  B203

  B204

  B205

  C000

Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).

Drukarka PIXMA – kody błędów i komunikaty o błędach

Wpisz nazwę produktu PIXMA w poniższym polu, aby wybrać swój produkt. Następnie wpisz poszukiwany kod błędu lub komunikat o błędzie na stronie produktu.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Canon

Podziel się swoją opinią

Wypełnij krótką, 1-minutową ankietę, aby pomóc nam w doskonaleniu sposobu działania naszej witryny pomocy technicznej.

Jeżeli zadanie lub czynność nie zostanie zakończona pomyślnie, kod błędu zostanie wyświetlony na ekranie Szczegółów rejestru, na ekranie Monitora statusu/anuluj. (Patrz „Monitor statusu/Anuluj. ”)

Jeżeli zadanie wysyłki lub odbioru nie zostanie zakończone pomyślnie, w kolumnie Rezultat w poszczególnych raportów (np. Raport zarządzania połączeniami) drukowany jest kod błędu. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_basic_059printingreports. html#basic_030_02_h1_1">(Patrz „Drukowanie raportów. ”)

Należy wykonać odpowiednie procedury zgodnie z kodem błędu.

Niektóre komunikaty błędów mogą być wyświetlane wyłącznie, jeżeli Dwustronny czytnik obrazów kolorowych-K1 jest podłączony.

UWAGA

#001 do 700

#701 do 800

#801 do 850

#851 do 995

Gdy zadanie wysyłania zostanie anulowane, wówczas w kolumnie Wyników raportu Wysyłania drukowany jest komunikat <STOP>.


#001

Przyczyna 1

Skanowane były oryginały o różnych formatach, natomiast nie był zaprogramowany tryb Różne formaty oryginałów.

Rozwiązanie

Zaprogramuj tryb Różne Formaty Oryginałów, a następnie ponów skanowanie.

Przyczyna 2

W trybie Dwustronny oryginał skanowano oryginały o różnych formatach, lecz nie zaprogramowano trybu Różne formaty oryginałów.

#003

Przyczyna

Połączenie trwające dłużej niż ustawiony wstępnie czas trwania połączenia (64 minuty) spowodowało błąd.

Rozwiązanie 1

Zmniejsz rozdzielczość lub podziel dokument na dwie lub większą liczbę części, a następnie ponów wysłanie dokumentu. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_ssend_661settingtheresolution. html#ssend_047_01_h1_1">(Patrz „Programowanie rozdzielczości. ”)

Rozwiązanie 2

Podczas odbioru dokumentu poproś nadawcę, aby przed wysłaniem zmniejszył rozdzielczość, z jaką dokument jest skanowany, bądź też podzielił dokument na dwie lub większą liczbę części.

#009
#011

Wysyłany dokument nie został umieszczony prawidłowo.

Umieść prawidłowo dokument w podajniku lub na szklanej płycie roboczej, a następnie ponów wysyłanie.

#022

Nie można wykonać Przekazywania ponieważ wszystkie adresy zapisane w określonym adresie grupy zostały usunięte lub jako adres grupy określona została skrzynka pocztowa.

Ponownie wprowadź odbiorcę grupowego a następnie ponów próbę.

Podczas transmisji do adresata przechowywanego w Książce adresowej, transmisja nie mogła się odbyć, ponieważ określony adresat przechowywany w Książce adresowej został usunięty w czasie, gdy dokumenty oczekiwały na wysyłkę.

#037

Dokument nie mógł zostać odebrany, ponieważ dostępna była niewystarczająca ilość pamięci.

Usuń dokumenty, których wysyłka nie jest konieczna i dokumenty z błędem, aby była dostępna wystarczająca ilość pamięci.

(Patrz „Sprawdzanie szczegółowych informacji/Usuwanie pliku zapisanego w Skrytce RX do pamięci. ”)

Odebrano dane, zawierające więcej niż 1000 stron.

Urządzenie to może wydrukować lub zapisać w swej pamięci dane maksymalnie 999 stron i dlatego usuwa dane przekraczające ten limit. Poproś nadawcę, aby ponownie wysłał pozostałe strony.

Przyczyna 3

Dane związane z obrazem dokumentu, który ma zostać wysłany nie zostały odnalezione w pamięci w czasie przeprowadzania wysyłania z opóźnieniem lub ponownego wybierania.

Zeskanować oryginał i wysłać ponownie.

Przyczyna 4

Wysyłanie nie może zostać przeprowadzone, jeżeli użytkownik wysyła do wielu odbiorców, ponieważ nie jest dostępna wystarczająca ilość pamięci.

Należy wówczas podzielić zadanie wysyłania na wiele pakietów, i spróbować wysłać te pakiety.

Rozwiązanie 3

Zmniejsz rozdzielczość lub podziel dokument na dwie lub większą liczbę części, a następnie ponów wysłanie dokumentu.

#099

Zadanie zostało anulowane.

Wykonaj zadanie ponownie.

Pojawił się błąd, ponieważ podczas wykonywania zadania główny wyłącznik zasilania został ustawiony w położenie wyłączenia (OFF).

Sprawdzić, czy przełącznik zasilania głównego jest włączony i w razie konieczności, wykonać zadanie ponownie. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_intro_007mainpowerandenergysaverkey. html#intro_007_01_h1_1">(Patrz „Główny wyłącznik zasilania i klawisz Oszczędzania Energii. ”)

#107
#401

Pojemność serwera została zapełniona lub też liczba plików, które można zachować w katalogu głównym osiągnęła górny limit.

Usuń zbędne pliki z serwera plików lub utwórz nowy folder i przenieś do niego istniejące pliki, by zrobić miejsce w katalogu głównym.

#403

Pliku nie można było zapisać, ponieważ istnieje już plik o tej samej nazwie. Normalnie, gdy istnieje już plik o tej samej nazwie, wykonywana jest automatyczna zmiana nazwy dodająca do nazwy pliku liczbę między 1 a 999, ale pliku nie można było zapisać, ponieważ pliki z dodanymi do nich liczbami od 1 do 999 już istnieją.

Zmień nazwę pliku i zapisz plik ponownie.

#407

Długość pełnej ścieżki do określonego pliku (lub folderu) przekracza maksymalną obsługiwaną wartość.

Zmień nazwę pliku, by długość pełnej ścieżki była w granicach 256 znaków lub zmień docelowy folder.

#409

Pliku nie można zapisać ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę zapisanych plików w tym katalogu.

Zmień katalog i zapisz plik ponownie.

#410

Zapis nie może być przeprowadzony ponieważ zbyt dużo zadań oczekuje na zapisanie.

Wykonaj tę czynność ponownie, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania.

#411

Pliki są zablokowane przez inne działania.

Poczekaj chwilę i wykonaj ponownie operację.

#701

Nie istnieje wybrany numer identyfikacyjny (NI) wydziału lub zmieniony został PIN.

Wprowadź poprawny NI wydziału lub PIN przy użyciu - (klawiszy numerycznych) na panelu sterowania, a następnie ponów próbę.

NI wydziału lub PIN zostały zmienione podczas wykonywania zadania.

Spróbuj ponownie wykonać zadanie z nowym NI wydziału i PINem. Jeśli nie znasz PINu, skontaktuj się z Menadżerem systemu.

<Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID> jest wyłączone.

Włącz <Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID> oraz <Zezwól na zadania zdal. skano. spod niezna. ID> dla [Zarządzanie NI Wydziału]. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_secu_971acceptingjobswithunknowndepartmentids. html#secu_009_01_h1_1">(Patrz „Akceptowanie zadań spod nieznanych NI wydziałów. ”)

#702

Dokument nie może zostać wysłany, ponieważ pamięć jest pełna.

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie po wysłaniu innych zadań.

Nie wysyłaj dokumentu do zbyt wielu odbiorców równocześnie. Wyślij dokument do mniejszej liczby odbiorców.

#703

Pamięć do zapisania danych obrazu jest zapełniona.

Usuń dokumenty zapisane w Skrytce pocztowej oraz w Skrytkach komunikatów wchodzących faksu/I-faksu. Jeżeli urządzenie nadal nie pracuje poprawnie, wyłącz główny przełącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie. ”)

#704
#705

Operacja wysyłania została przerwana, ponieważ rozmiar danych obrazu jest większy, niż maksymalny rozmiar danych, ustawiony w opcji [Maks. rozm. danych do wysłania].

Zmień ustawienie dla Maksymalny rozmiar wysyłanych danych w [Ustawienia E-mail/I-Faks] w [Wyślij] in [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie). Wybierz niższą rozdzielczość lub w przypadku wysyłania I-faksu, zmniejsz liczbę jednocześnie wysyłanych stron zawierających obrazy tak, aby nie przekraczać maksymalnego rozmiaru wysyłanych danych. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_279maximumdatasizeforsend. html#adfunc_117_01_h1_1">(Patrz „Maksymalny rozmiar danych dla wysyłania. ”) W zależności od warunków wysyłki możliwe jest dzielnie danych.

#706

Książka adresowa jest aktualnie importowana/eksportowana ze Zdalnego interfejsu użytkownika lub urządzenie wykonuje inne zadania związane z wysyłaniem.

#711
#712
#713

Dokument znajdujący się w Skrzynce pocztowej lub Skrytce faksu/I-faksu został usunięty, zanim link do niego został wysłany za pomocą poczty e-mail.

Ponownie zapisz wymagany dokument w Skrzynce pocztowej lub Skrytce faksu/I-faksu, a następnie ponów wysyłanie linku za pomocą poczty e-mail.

#749

Nie można było wykonać operacji, ponieważ wyświetlony jest komunikat wymagający wezwania serwisu.

Wyłącz i włącz zasilanie główne. Jeżeli czynność nie może być wykonana prawidłowo, wyłącz zasilanie główne, wyjmij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon. ”)

#751

Serwer nie pracuje. Sieć nie jest podłączona. (Serwer nie może połączyć się z siecią lub serwer utracił połączenie).

Upewnij się, czy serwer jest włączony i sprawdź odbiorcę. Sprawdź status sieci.

Jeżeli wysyłanie WebDAV oparte jest o poniższe zasady, należy dezaktywować opcję Kodowanie blokowe z wysyłaniem WebDAV. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_272dividingdataintochunkswhensendingwithwebdav. html#adfunc_113_01_h1_1">(Patrz „Podział danych na bloki przy wysyłaniu z wykorzystaniem WebDAV. ”)

Odbiorca używa IIS6. 0 z Windows Server 2003.

Metoda uwierzytelniania dla serwera WebDAV to Digest Access Authentication.

Komunikacja SSL odbywa się za pośrednictwem proxy.

Adres IP nie został ustawiony.

Sprawdź [Ustawienia TCP/IP] w Sieci w [Właściwości] (Ustawienia/rejestrowanie). Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi dostarczona wraz z Serwer imagePRESS.

Nie możesz wysyłać do serwera SMB (wliczając w to Przestrzeń zaawansowaną innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE dostępną za pomocą SMB) ponieważ Windows (SMB) jest wykorzystywany do przeglądania serwerów plików. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_ssend_639specifyingafileserverusingthebrowsekeywindow. html#ssend_017_01_h1_1">(Patrz „Określanie serwera plików za pomocą klawisza przeglądaj (Windows (SMB)). ”)

Jeżeli wystąpi błąd wysyłania z opóźnieniem, należy zamknąć ekran [Przeglądaj] → zeskanować i przesłać oryginał ponownie.

Jeżeli błąd wystąpi w czasie przekazywania dokumentu odebranego za pomocą I-faksu do serwera SMB, należy zeskanować wstępnie zadrukowany dokument → wysłać plik do odbiorcy przekazywania.

Można uniknąć błędów poprzez wykorzystanie FTP lub WebDAV jako protokołu dla wysyłania do serwerów.

#752

Serwer nie pracuje.

Sprawdź, czy serwer SMTP pracuje prawidłowo.

Nazwa serwera SMTP dla e-maila lub I-faksu nie jest prawidłowa. Być może nie jest ustawiona nazwa domeny lub adres e-mail.

Sprawdzić Nazwę serwera SMTP, Nazwę domeny oraz adres e-mail w Ustawieniach połączeń. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_276commoncommunicationsettingsforemailifax. html#adfunc_116_01_h1_1">(Patrz „Wspólne ustawienia połączeń e-mail/I-faks. ”)

#753

Podczas wysyłania do skrzynki e-mail lub skrytki I-faksu wystąpił błąd TCP/IP (gniazdo, błąd wyboru itd. ).

Sprawdź, czy kable sieci oraz złącza są prawidłowo podłączone. ”)

#754

Urządzenie klienta nie działa lub sieć jest odłączona podczas dostarczania informacji o urządzeniu. Ustawienia odbiorcy nie są prawidłowe.

Sprawdzić sieć i urządzenie klienta. Sprawdź ustawienia odbiorcy.

#755

Sprawdź [Ustawienia TCP/IP] w [Właściwości] (Ustawienia/rejestrowanie).

Gdy urządzenie zostało włączone, adres IP nie był do niego przypisany przez serwery DHCP, RARP lub BOOTP.

#761

Nie można wysłać pliku PDF lub XPS z cyfrowym podpisem, ponieważ cyfrowy certyfikat lub para kluczy zarejestrowanych w urządzeniu jest uszkodzona lub nie ma do niej dostępu.

Jeśli wysyłany jest plik PDF lub XPS z podpisem urządzenia, należy potwierdzić, że certyfikat urządzenia nie jest uszkodzony. Jeśli certyfikat urządzenia jest uszkodzony, ponownie go wygeneruj. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_secu_984digitalsignatures. html#secu_029_01_h1_1">(Patrz „Podpisy cyfrowe. ”)

#762
#766

Minął termin ważności certyfikatu używanego do wysyłania pliku PDF lub XPS z cyfrowym podpisem.

Zaktualizuj certyfikat lub użyj certyfikatu, który jeszcze nie wygasł.

Zaprogramuj w urządzeniu prawidłowe ustawienia czasowe. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_169currentdateandtime. html#adfunc_037_01_h1_1">(Patrz „Aktualna data i czas. ”)

#770

Nie można wysłać danych z wykorzystaniem WebDAV, ponieważ serwer WebDAV lub serwer proxy nie obsługuje połączeń SSL.

Sprawdź ustawienia serwera WebDAV.

Sprawdź serwer proxy, jeśli połączenie nawiązywane jest przez taki serwer.

Próbowano zweryfikować certyfikat serwera SSL podczas wysyłania za pomocą WebDAV ponieważ włączono [Potwierdź cerfytikat SSL dla WebDAV TX] jednak weryfikacja nie powiodła się i nie można było przeprowadzić wysyłania.

Rozwiązanie 1

Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA który podpisał certyfikat serwera SSL po stronie serwera WebDAV jest zainstalowany w urządzeniu.

Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL po stronie serwera WebDAV jest ważny.

Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL nie jest serwerem z podpisem własnym.

#771

Serwer zdalnego faksu nie został uruchomiony.

Sprawdź Serwer zdalnego faksu.

Sieć nie jest podłączona.

Sprawdź status sieci.

Serwer Zdalnego faksu nie może zostać podłączony ponieważ urządzenie nie może połączyć się z serwerem DNS.

Sprawdź nazwę serwera DNS w [Ustawienia Połączeń] w [Ustawienia E-mail/I-Faks] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie).

Sprawdź, czy serwer DNS pracuje prawidłowo.

#773

Opcja [Optymalizuj PDF do Sieci] jest włączona a tryby PDF, które nie mogą być ustawione zostały wybrane. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_236optimizingpdfforweb. html#adfunc_087_01_h1_1">(Patrz „Optymalizacja PDF dla sieci. ”)

Ustawić tylko jedno, z poniższych: Podpis urządzenia lub podpis użytkownika. Alternatywnie, można wyłączyć opcję [Optymalizuj PDF do Sieci].

Opcja [Format PDF do PDF/A] jest włączona a tryby PDF, które nie mogą być ustawione zostały wybrane. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_adfunc_235formattingpdffilestopdfa. html#adfunc_086_01_h1_1">(Patrz „Formatowanie plików PDF do PDF/A. ”)

Anuluj ustawienia Zaszyfrowanych i widocznych podpisów. Alternatywnie, można wyłączyć opcję [Format PDF do PDF/A].

#801

Po stronie serwera pocztowego wystąpił błąd przekroczenia limitu czasu, gdy urządzenie komunikowało się z serwerem SMTP, celem wysłania e-maila lub wysyłania/odebrania I-faksu.

Serwer SMTP zwrócił błąd podczas próby połączenia. Odbiorca nie jest prawidłowy. Po stronie serwera wystąpił błąd podczas transmisji do serwera plików.

Sprawdzić, czy SMTP pracuje normalnie. Sprawdzić status sieci i serwera plików. Sprawdzić ustawienia odbiorcy.

Próbujesz wysłać plik do odbiorcy, dla którego nie masz pisemnej zgody.

Sprawdź ustawienia adresu.

Kiedy urządzenie próbowało wysłać plik do serwera, plik o tej samej nazwie już istniał na serwerze i pliku tego nie można było nadpisać.

Zmień ustawienia na serwerze plików tak, aby umożliwić nadpisanie pliku lub skontaktuj się z administratorem serwera.

Przyczyna 5

Kiedy urządzenie podjęło próbę wysyłania na serwer plików, musiała być podana nieprawidłowa nazwa folderu, albo nieprawidłowe było hasło.

#802

Nazwa serwera SMTP określona w Ustawieniach połączeń jest nieprawidłowa. Nazwa serwera DNS określona w Ustawieniach DNS jest nieprawidłowa. Nie nawiązano połączenia z serwerem DNS.

Sprawdź ustawienia Nazwy serwera SMTP oraz DNS w Ustawieniach połączeń. ”)

#803

Przed wysłaniem wszystkich stron połączenie zostało zerwane z przyczyn leżących po stronie odbiorcy.

#804

Podczas próby wysyłania danych do serwera nie było możliwe odszukanie określonej ścieżki katalogu.

Sprawdź dane odbiorcy.

Nie masz zezwolenia na dostęp do folderu/pliku lub został on usunięty.

Zmień ustawienia na serwerze plików tak, aby umożliwić dostęp do tego folderu lub skontaktuj się z administratorem serwera.

#806

Przy wysyłaniu pliku do serwera plików wybrano nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło.

Zmień nazwę użytkownika lub hasło.

Przy wysyłaniu e-maila lub I-faksu wybrano niewłaściwego odbiorcę.

Sprawdź adres e-mail lub adres I-faks.

#807

Nie masz przywileju dostępu do określonego katalogu.

Ustaw przywilej dostępu do katalogu serwera lub wyślij do katalogu, do którego masz przywilej dostępu. Ewentualnie skontaktuj się ze swoim Administratorem Systemu.

#810

W trakcie odbierania I-faksu wystąpił błąd połączenia z serwerem POP.

Sprawdzić ustawienia serwera POP w Ustawieniach połączeń. ”)

Sprawdź, czy serwer POP pracuje prawidłowo.

Serwer POP zwrócił błąd podczas połączenia.

Błąd odstępu czasowego wystąpił na serwerze podczas łączenia się z serwerem POP.

#815

Nie możesz zarejestrować się na serwerze plików, ponieważ urządzenie drukuje dokument wysłany do tego serwera. Nie jest możliwe równoczesne nawiązanie połączenia.

Odczekaj kilka chwil, przed ponownym przesłaniem danych. Alternatywnie możesz zatrzymać serwer PS.

#816

Nie można wykonać drukowania, ponieważ przekroczono maksymalną liczbę wydruków ustawioną w Zarządzaniu NI Wydziału.

Skontaktować się z administratorem systemu.

#818

Odebrane dane nie są podane w formacie pliku nadającym się do druku.

Poproś nadawcę, aby zmienił format pliku i ponownie wysłał dane.

#819

Odebrane zostały dane, które nie mogą być przetwarzane (Informacja MIME jest nieprawidłowa).

Sprawdź ustawienia i poproś nadawcę, aby ponownie wysłał dane.

#820

Odebrane zostały dane, które nie mogą być przetwarzane (Nieprawidłowy BASE 64 lub Unikod).

#821

Odebrane zostały dane, które nie mogą być przetwarzane (Błąd analizy TIFF).

#822

Otrzymałeś dane, które nie mogą być przetwarzane (nie można odkodować danych obrazu).

#825

Nie można wykonać drukowania, ponieważ usunięte zostało NI wydziału i PIN dla zarezerwowanego lub wykonywanego zadania drukowania lub został zmieniony PIN.

Spróbuj ponownie wykonać zadanie z nowym NI wydziału i PINem. Rejestrować numery identyfikacyjne (NI) wydziałów i PIN.

Informacje o urządzeniu nie mogły zostać dostarczone ponieważ w urządzeniu klienta zarejestrowano Menadżera systemu, natomiast w urządzeniu hosta menadżer nie został zarejestrowany.

Lub informacje o urządzeniu nie mogły zostać odebrane, ponieważ NI menadżera systemu i PIN systemu zarejestrowane w urządzeniu klienta różnią się od NI menadżera systemu i PINu systemu zarejestrowanego w urządzeniu hosta.

Zarejestrować ten sam NI menadżera systemu i PIN systemu w urządzeniu klienta, co w urządzeniu hosta, a następnie spróbować przesłać informacje o urządzeniu ponownie.

#827

Odebrane zostały dane, które nie mogą być przetwarzane (zawiera informację MIME, która nie jest obsługiwana).

#828

Otrzymałeś dane typu HTML.

Poproś nadawcę o zmianę format pliku inny niż HTML i ponowne wysłanie danych.

#829
#830

Otrzymano powiadomienie o błędzie w DSN, ze względu na nieprawidłowe ustawienie adresu I-faks lub odbiorcy bądź też wielkość danych wysyłanych dokumentów przekracza pojemność serwera pocztowego.

Sprawdź ustawienia adresu I-faks lub odbiorcy.

W opcji Maksymalną wielkość wysyłanych danych należy wprowadzić wartość mniejszą niż pojemność serwera. ”)

Sprawdź statusy serwera pocztowego, serwera DNS oraz sieci.

#831

Dokument I-faks nie mógł zostać odebrany za pomocą SMTP, ze względu na ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.

Zresetować ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.

#832

Wiadomość DSN (powiadomienie o statusie doręczenia) nie została wysłana, ponieważ Ustawienia TCP/IP w Sieci lub Ustawienia połączeń w Ustawieniach e-mail/I-faks nie zostały zaprogramowane. Być może komunikat DSN nie został wysłany ze względu na problem wewnątrz serwera poczty.

Sprawdź ustawienia połączeń, ustawienia DNS oraz ustawienia adresu IP.

Sprawdź statusy serwerów - pocztowego oraz DNS.

#833

Wiadomość MDN (powiadomienie o statusie doręczenia poczty) nie została wysłana ponieważ Ustawienia TCP/IP nie zostały ustawione lub ze względu na problem z serwerem poczty.

#834

Odebrane zostało powiadomienie o błędzie MDN (powiadomienie o statusie doręczenia poczty), ponieważ niewłaściwy jest adres I-faks lub odbiorca bądź też w sieci lub na serwerze pocztowym wystąpiły problemy. Innym tego powodem może być zapełnienie pamięci dostępnej dla odbioru.

#835

Przekroczona została maksymalna liczba linii tekstu dostępna przy odbiorze I-faksu.

Poproś nadawcę, aby zmniejszył ilość danych w treści dokumentu i ponownie wysłał dane.

#837

Żądanie połączenie zostało odebrane z hosta, z którym połączenie jest ograniczone w ustawieniach Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.

Sprawdzić ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.

Może to oznaczać próbę uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

#839

Nazwa użytkownika lub hasło określone w Ustawieniach połączeń jest nieprawidłowe.

Sprawdź nazwę użytkownika oraz hasło ustawione dla <Uwierzyteln. SMTP (SMTP AUTH)> w Ustawieniach komunikacji. ”)

#841

Algorytm szyfrowania, który pasuje do serwera pocztowego, nie istnieje dla wysyłania e-maila lub I-faksu.

W ustawieniach serwera pocztowego dodaj taki sam algorytm szyfrowania, jaki ustawiony jest dla serwera pocztowego.

#842

Serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania z wykorzystaniem certyfikatu klienta dla wysyłania e-maila lub I-faksu.

Wyłącz opcję Użyj SSL w Ustawieniach połączeń. ”)

Zmień ustawienia serwera pocztowego tak, by certyfikat klienta nie był wymagany w czasie wysyłania.

Próbowano zweryfikować certyfikat serwera SSL podczas wysyłania za pomocą SMTP ponieważ włączono [Potwierdź cerfytikat SSL dla SMTP TX] jednak weryfikacja nie powiodła się i nie można było przeprowadzić wysyłania.

Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA który podpisał certyfikat serwera SSL po stronie serwera SMTP jest zainstalowany w urządzeniu.

Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL po stronie serwera SMTP jest ważny.

#843

Istnieje duża różnica pomiędzy aktualnym czasem ustawionym w serwerze KDC (Key Distribution Center), a czasem ustawionym w urządzeniu.

Dostosuj bieżącą datę i czas w Ustawieniach daty/czasu. ”)

Dostosuj aktualny czas ustawiony w serwerze KDC (Key Distribution Center).

#844

Podczas wysyłania przez POP przed SMTP, zaszyfrowana komunikacja SSL z serwerem POP zakończyła się błędem.

Sprawdź ustawienia komunikacji szyfrowanej z użyciem protokołu SSL na serwerze POP.

Wyłącz <Zezwól na SSL (POP)> w [Ustawienia Połączeń]. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, wyłącz <Uwierzytel. POP Przed Wysłan. > w [Ustawienia Połączeń] i zmień ustawienia komunikacji na inne, za wyjątkiem POP przed SMTP. ”)

Próbowano zweryfikować certyfikat serwera SSL podczas odbierania z wykorzystaniem POP ponieważ włączono [Potwierdź cerfytikat SSL dla POP RX] jednak weryfikacja nie powiodła się i nie można było przeprowadzić odbierania.

Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA który podpisał certyfikat serwera SSL

po stronie serwera POP jest zainstalowany w urządzeniu.

Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL po stronie serwera POP jest ważny.

#845

Podczas wysyłania przez POP przed SMTP, uwierzytelnianie POP (POP AUTH) zakończyło się błędem.

Sprawdź ustawienia adresu POP i hasło POP w [Ustawienia Połączeń]. ”)

Wybierz [Standardowy] lub [APOP] dla <Metoda UwierzytalnianiaPOP> w [Ustawienia Połączeń]. ”)

#846

Podczas wysyłania przez POP przed SMTP, uwierzytelnianie POP (APOP) zakończyło się błędem.

Sprawdź ustawienia APOP na serwerze POP.

Wybierz [Standardowy] lub [Uwierzy. POP] dla <Metoda UwierzytalnianiaPOP> w [Ustawienia Połączeń]. ”)

#847
#849

Nie można dostarczyć informacji o urządzeniu, ponieważ urządzenie klienta wykonuje zadanie.

Ponownie dostarcz informację o urządzeniu, gdy urządzenie klienta odbiorcy zakończy wykonywanie zadania.

#850

Nie można dostarczyć informacji o urządzeniu, ponieważ urządzenie klienta pracuje na ekranie powiązanym z informacjami o urządzeniu.

Sprawdź, czy nie dostarczono informacji o urządzeniu i prześlij je ponownie.

#851

W systemie skończyły się zasoby pamięci.

Sprawdź ilość dostępnej pamięci w systemie i usuń ze Skrzynki pocztowej oraz Skrytki komunikatów wchodzących faksu/I-faksu niepotrzebne pliki. (Patrz „Skrytka faksu/I-faksu” i „Dostęp do zapisanych plików. ”)

Pamięć wykorzystywana do zapisywania danych obrazu jest zapełniona.

Usuń pliki, których wysyłka nie jest konieczna i pliki z błędem, aby była dostępna wystarczająca ilość pamięci. ”)

Zeskanowany plik nie może być zapisany ponieważ liczba plików zapisanych w danej Skrzynce pocztowej lub skrytce faksu/I-faksu przekroczyła górny limit.

Usuń pliki zapisane w danej Skrzynce pocztowej lub w Skrytkach komunikatów wchodzących faksu/I-faksu. ”)

#852

Wystąpił błąd, ponieważ z nieokreślonych przyczyn, w czasie przetwarzania zadania wyłączony został przełącznik głównego zasilania.

Upewnij się, iż urządzenie jest podłączone do zasilania a przełącznik zasilania został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wyłączenie. Jeśli jest to koniecznie, spróbuj ponownie wykonać zadanie. ”)

#853

Nie można było wykonać zadania, kiedy próbowano wydrukować na drukarce dużą liczbę stron, z uwagi na niewystarczające zasoby.

Ogranicz liczbę stron do druku lub wykonaj ponownie zadanie, gdy nie ma innych zarezerwowanych zadań drukowania.

Podczas wysyłania danych do druku z komputera do urządzenia nie można wykonać zadania, ponieważ zostało ono anulowane ze sterownika drukarki.

Wykonaj ponownie operację.

Podczas przetwarzania odebranych danych przekroczona została maksymalna wielkość odebranych danych.

Wykonaj ponownie drukowanie, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania. Jeżeli nadal nie możesz drukować, sprawdź wysłane dane.

#854

Informacja o urządzeniu została dostarczona z urządzenia z innej grupy modeli przy włączonej opcji [Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu] w [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) w urządzeniu klienta odbiorcy.

Wyłącz [Ogran. dystrybucji informacji o urządzeniu] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) i ponownie prześlij informacje o urządzeniu. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_secu_1004settingthereceivingmachine. html#secu_056_01_h2_1">(Patrz „Ograniczanie możliwości odbierania informacji związanych z urządzeniem. ”)

#855

Informacja o urządzeniu nie mogła być dostarczona, ponieważ zawierała język, którego nie obsługuje urządzenie klienta odbiorcy.

Należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

#857

Czas odbioru danych zakończył się lub zadanie zostało anulowane w urządzeniu głównym.

Sprawdź status sieci i ponownie wykonaj drukowanie.

#858

Wystąpił problem z danymi do drukowania.

Zmienić dane do druku lub ustawienia drukowania i ponowić drukowanie.

#859

Wystąpił błąd kompresji danych obrazu.

Oryginał nie został prawidłowo zeskanowany lub nieprawidłowa jest jego orientacja.

#860

W czasie drukowania wystąpiło zacięcie papieru.

Usuń zablokowany papier i ponownie przeprowadź drukowanie po załadowaniu papieru.

Folie przezroczyste/czyste/półprzezroczyste, które nie są zalecane dla tego urządzenia, zostały użyte.

Ponownie wykonaj drukowanie wykorzystując folie przeźroczyste/czyste/półprzeroczyste zalecane dla tego urządzenia.

Zadanie drukowania zostało wysłane za pomocą PDL, który nie jest obsługiwane przez to urządzenie.

Skontaktować się z menadżerem systemu i potwierdzić, które zadania wykorzystujące PDL są obsługiwane przez to urządzenie. Następnie, należy skorzystać z odpowiedniego sterownika drukarki.

Skonfigurowana została nieobsługiwana kombinacja funkcji.

Zmień rozdzielczość danych do druku lub inne ustawienia drukowania i ponownie wykonaj drukowanie.

#861

Podczas przetwarzania danych do druku lub danych obrazu pojawił się błąd.

#862

Maksymalna liczba arkuszy do zszywania zeszytowego została przekroczona podczas drukowania.

Wydrukowane zostały dane, których kompatybilność nie jest zagwarantowana.

#863

Sprawdź ustawienia i wykonaj operację ponownie.

#865

Ograniczony jest dostęp do funkcji związanych z wykonywaniem zadań.

#868

Nie można połączyć się z odbiorcą przy wysyłaniu z wykorzystaniem WebDAV, ponieważ poproszono o dostęp poprzez serwer proxy (odebrano błąd HTTP 305: Użyj Proxy).

Sprawdź ustawienia proxy.

#869

Odebrano odpowiedź od odbiorcy mówiącą, że podczas przesyłania z wykorzystaniem WebDAV uwierzytelnianie nie powiodło się (odebrano Błąd HTTP 401: Nieautoryzowany dostęp).

Sprawdź nazwę użytkownika oraz hasło dla odbiorcy.

Sprawdź ustawienia bezpieczeństwa serwera WebDAV.

#870

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV odrzucono żądanie (odebrano błąd HTTP 403: Zabronione).

Odczekaj chwilę, a następnie ponów próbę.

#871

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV nie można znaleźć wybranego foldera (odebrano błąd HTTP 404: Nie znaleziono/409: Konflikt/410: Nie istnieje).

#872

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV zakwestionowany został dostęp (odebrano błąd HTTP 405: Niedozwolona metoda).

#873

Odebrano odpowiedź od odbiorcy mówiącą, że podczas przesyłania z wykorzystaniem WebDAV uwierzytelnianie proxy nie powiodło się (odebrano Błąd HTTP 407: Wymagane uwierzytelnianie proxy).

#874

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV przekroczono odstęp czasu dla połączenia (odebrano błąd HTTP 408: Upłynął czas realizacji żądania).

#875

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV odrzucone zostało kodowanie blokowe (odebrano błąd HTTP 411: Wymagana długość).

#876

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV rozmiar danych był zbyt duży (odebrano błąd HTTP 413: Żądanie zbyt dużej jednostki).

#877

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV wartość URI (nazwa hosta + ścieżka folderu) była zbyt duża (odebrano błąd HTTP 414: Żądanie zbyt dużej wartości URI).

#878

Odebrano odpowiedź od odbiorcy mówiącą, że podczas przesyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer napotkał nieoczekiwany warunek, który uniemożliwił wykonanie zapytania (odebrano Błąd HTTP 500: Wewnętrzny błąd serwera).

#879

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer nie obsługiwał wymaganych funkcji, aby mógł zrealizować żądanie (odebrano błąd HTTP 501: Nie wdrożono).

Jeżeli wysyłasz poprzez serwer proxy i nie wykorzystujesz połączeń SSL, należy wyłączyć opcję Kodowanie blokowe z wysyłaniem WebDAV. ”)

#880

Odebrano odpowiedź od odbiorcy mówiącą, że podczas przesyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer proxy nie mógł nawiązać połączenia z serwerem nadrzędnym (odebrano Błąd HTTP 502: Błąd bramy).

Sprawdź ustawienia serwera proxy.

#881

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer nie mógł obsłużyć aktualnego żądania (odebrano błąd HTTP 503: Niedostępna usługa).

#882

Odebrano odpowiedź od odbiorcy mówiącą, że podczas przesyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer proxy nie mógł nawiązać połączenia z serwerem nadrzędnym (odebrano Błąd HTTP 504: Przekroczono limit czasu dla bramki).

#883

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer nie obsługiwał wymaganych funkcji, aby mógł zrealizować żądanie (odebrano błąd HTTP 505: Nieobsługiwana wersja HTTP).

#884

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV serwer nie miał dostępu do wystarczającej ilości wolnego miejsca na twardym dysku, aby mógł zrealizować żądanie (odebrano błąd HTTP 507: Niewystarczająca ilość pamięci).

#885

Podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV wystąpił nieoczekiwany błąd.

#886

Odebrano odpowiedź od odbiorcy stwierdzającą, że podczas wysyłania z wykorzystaniem WebDAV wykryto nieprawidłowe żądanie (odebrano błąd HTTP 400: Nieprawidłowe zapytanie).

#889

Oryginał nie może być zeskanowany lub wydrukowany ponieważ wkomponowano w niego informacje ograniczające jego wykorzystywanie.

Sprawdź informacje ograniczające lub skontaktuj się z Menadżerem systemu.

#899

Wiadomość e-mail lub I-faks zostały pomyślnie wysłane, ale odbiór może być niedokończony z powodu przekazywania transmisji pomiędzy wieloma serwerami.

W razie potrzeby, sprawdzić poniższe.

Jeżeli użytkownik korzysta z POP RX, należy nacisnąć [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu] na ekranie Monitora statusu/anuluj, aby sprawdzić, czy urządzenie odebrało powiadomienie o błędzie. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_sysmon_859checkingifaxtransmission. html#h1%7C1%7CStatus%20Monitor_C%7Csysmon_010_01_Checking%20I-Fax%20Tra%7CChecking%20I-Fax%20Transmission%7CNdX2%7C! CAE! ">(Patrz „Sprawdzanie transmisji I-faksu. ”)

Jeżeli ustawiony zostanie odbiór przez serwer POP RX i wartość inna niż 0 minut dla [Interwał POP] lub odbieranie powiadomień o błędzie przez SMTP, powiadomienie o błędzie odebrane przez urządzenie zostanie automatycznie wydrukowane. ”)

Skontaktować się z firmą trzecią.

#904

Odbiorcy zarejestrowani w [Ulubione ustawie. ] nie są aktualizowani przy odzyskiwaniu Książki adresowej z zastosowaniem dostarczonych informacji o urządzeniu z innego urządzenia serii iR/imagePRESS podłączonego do sieci.

Zarejestruj ponownie [Ulubione ustawie. ] z wyświetlacza ekranu dotykowego urządzenia.

#905

Zadanie nie mogło być wykonane, ponieważ pojawił się błąd sieci.

Sprawdź długość ścieżki i przywileje dostępu serwera oraz to, czy plik lub folder są używane.

#910
#911
#912

Drukowanie zostało anulowane ponieważ proporcje poziome i pionowe głównego dokumentu przed bindowaniem są poza dopuszczalnym zakresem.

Dostępne proporcje poziome i pionowe dla głównego dokumentu to 1:1. 25 do 1:1. 5. Zmienić rozmiar dokumentu głównego i ponownie uruchomić tworzenie broszury,

#913

Drukowanie może być anulowane ze względu na niedostępność określonego rodzaju papieru do bindowania okładki.

Określić dostępny rodzaj papieru dla okładki i ponowić zadanie tworzenia broszury. Więcej informacji na temat rodzaju papieru, patrz Instrukcja obsługi Bindownica-E1.

#914
#915

(W czasie korzystania i zaprogramowania trybu Bindowania i trymowania). Drukowanie zostało anulowane, ponieważ określony format wykańczania nie jest dostępny dla głównego dokumentu.

Potwierdzić dostępne kombinacje rozmiaru głównego dokumentu i formatu wykańczania, a następnie ponownie uruchomić zadanie tworzenia broszury. canon/USRMA-2814-zz-PS-plPL/contents/PS10000_copy_589perfectbinding. html#h1%7C1%7CCopy%7Ccopy_032_02_Perfect%20Binding%7CPerfect%20Binding%7CykNY%7C! CAE! ">„Dokładne oprawianie” w „Kopia” lub „Dokładne bindowanie” w )

#916

Drukowanie zostało anulowane, ponieważ określony rozmiar okładki nie jest dostępny dla formatu głównego dokumentu, przy jednoczesnym wykorzystywaniu trybu Bindowania.

Potwierdzić dostępne kombinacje rozmiaru głównego dokumentu i formatu okładki, a następnie ponownie uruchomić zadanie tworzenia broszury. ”)

#917

(W czasie korzystania i zaprogramowania trybu Bindowania i trymowania). Drukowanie zostało anulowane, ponieważ określony format wykańczania nie jest dostępny dla okładki.

Potwierdzić dostępne kombinacje rozmiaru okładki i formatu wykańczania, a następnie ponownie uruchomić zadanie tworzenia broszury. ”)

#995

Wykasowane zostały rezerwowe zadania połączeń.

Jeśli jest to konieczne, zarezerwuj ponownie zadania połączeń.

Wykaz kodów Canon Powershot Elph 1301s

Bezpośredni link do pobrania Wykaz kodów Canon Powershot Elph 1301s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wykaz kodów Canon Powershot Elph 1301s