Wymiary produktu Frigidaire Fkch17f7h W

Frigidaire FKCH17F7H W to produkt o wysokiej jakości wykonany z wytrzymałych materiałów. Jego wymiary to 572 mm szerokości, 552 mm głębokości i 895 mm wysokości. Urządzenie jest wyposażone w półkę na butel

Ostatnia aktualizacja: Wymiary produktu Frigidaire Fkch17f7h W

Ustaw preferencje dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych niezbędnych narzędzi, aby umożliwiać Ci dokonywanie zakupów, poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz świadczyć usługi, tak jak opisano to w Informacji na temat plików cookie. Używamy również tych plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar odwiedzin w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie, aby dopełnić Twoje doświadczenia zakupowe w sklepach Amazon, tak jak opisano to w informacjach na temat plików cookie. Obejmuje to korzystanie z naszych własnych plików cookie i plików cookie innych firm, które przechowują lub mają dostęp do standardowych informacji o urządzeniu np. unikalny identyfikator. Podmioty trzecie używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam, dokonywania pomiarów dotyczących tych reklam, analizowania grup odbiorców oraz opracowywania i ulepszania produktów. Kliknij opcję „Dostosuj pliki cookie”, aby odrzucić stosowanie plików cookie, dokonać bardziej szczegółowego wyboru lub dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz zmienić swój wybór. W tym celu wystarczy otworzyć Preferencje dotyczące plików cookie, tak jak opisano to w Informacji o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i do jakich celów Amazon wykorzystuje dane osobowe (takie jak historia zamówień w sklepie Amazon), przejdź do strony Informacja o prywatności.

Niestety wystąpił problem podczas zapisywania preferencji dotyczących plików cookie. Spróbuj ponownie.

Z Encyklopedia Zarządzania

Struktura produktu
Polecane artykuły
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Marketing mix
 • Usługa
 • Strategia rozwoju produktu
 • Marketing usług bankowych
 • Marka przedsiębiorstwa turystycznego
 • Proces biznesowy
 • Marketing usług
 • Zasady funkcjonowania rynku usług

Produkt jest kategorią dynamiczną, o różnym poziomie złożoności. W ujęciu słownikowym oznacza dobro powstałe w procesie produkcji tzn. dzieło, wytwór, rezultat pracy artystycznej, działalności społecznej itp. W znaczeniu ekonomicznym produkt stanowi efekt procesu przekształcenia czynników wytwórczych i ma on za zadanie zaspokoić określone potrzeby konsumenckie.

Ponad to na produkt składa się pełny zakres doświadczeń klienta lub konsumenta w jego relacjach z organizacją gospodarczą. Holistycznie rzecz ujmując, do produktów można zaliczyć: rzeczy fizyczne, usługi, pomysły, idee, miejsca, organizacje, stowarzyszenia, widowiska, spotkania, projekty i inne wytwory potencjału ludzkiego, które oddziałują z otoczeniem (Malcolm M., Hugh W. 2013).

Poziomy produktu

Struktura produktu została poddana badaniom T. Levitta już w 1980 r., podczas analizy motywów nabywczych. Wyróżniono wówczas 4 poziomy produktu: poziom podstawowy, poziom oczekiwany, poziom rozszerzony, poziom potencjalny.

Rys. 1. Struktura produktu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: (G. Rosa G., J. Perenc J. 2016, s. 162)

W literaturze stosuje się jednak najczęściej klasyfikację Ph. Kotlera, dzieląca strukturę produktu na następujące poziomy (Kotler Ph. 2015):

 1. rdzeń produktu (powód zakupu),
 2. produkt rzeczywisty (postrzeganie produktu),
 3. produkt poszerzony (korzyści dodatkowe),
 4. produkt potencjalny (przyszłe ulepszenia).

Struktura i poziomy produktu są nieodłącznie skorelowane z (Kall J., Sojkin B. 2003):

 • cechami (właściwościami fizycznymi tj. kształt, wymiar, wielkość, materiał),
 • właściwościami charakterystykami funkcjonalnymi tj. prędkość, wydajność, wytrzymałość, zużycie, sprawność),
 • atrybutami (cechami strukturalnymi tj. nowoczesność, bezpieczeństwo, łatwość obsługi etc. ).

Rdzeń produktu

Stanowi istotę produktu, która odpowiada za spełnienie podstawowej potrzeby konsumenckiej, determinującej jego zakup. Poziom ten jest skorelowany z realizowaniem korzyści podstawowej. Wszystkie produkty z tej samej kategorii posiadają ten sam wspólny rdzeń, mimo jego subiektywnego postrzegania.

Zaliczamy do niego:

 • produkt fizyczny,
 • cechy funkcjonalne,
 • rozwiązania technologiczne.

Produkt rzeczywisty

Składa się z konkretnych elementów, które dzięki różnorodnym cechom tworzą zmienną kombinację, dostosowaną do potrzeb i wymagań audytorium. Decydują one o sile postrzegania produktu zarówno wśród klientów, dostawców, jak i konkurentów.

 • cenę,
 • jakość,
 • styl,
 • opakowanie,
 • znak handlowy,
 • markę,
 • model, cechy,
 • materiał, surowiec,
 • obsługę,
 • kontakt z konsumentem.

Produkt poszerzony

Kategoria ta związana jest ze świadczeniem usług dodatkowych w ramach oferty produktowej, a korzyści z nich płynące są zazwyczaj niematerialne. Budują one źródło przewagi konkurencyjnej, szczególnie jeśli bazują na innowacjach i najnowszych osiągnięciach technologicznych.

 • naprawy i konserwacje,
 • instrukcję i instalowanie,
 • kredyt,
 • reklamacje,
 • rękojmie,
 • gwarancje,
 • dostawę,
 • części zapasowe,
 • empatię obsługi,
 • dostępność punktów usługowych,
 • gotowość świadczenia usług,
 • usługi dodatkowe.

Produkt potencjalny

Jest to poziom odwołujący się do innowacji i ulepszeń wprowadzanych w przyszłości. Mogą one dotyczyć odpowiednich przekształceń produktu, w celu dostosowania go do trendów rynkowych i zmieniających się preferencji konsumenckich. Modernizacje i ulepszenia produktowe świadczą o rozwoju przedsiębiorstwa, a na ich podstawie można ocenić etap w cyklu życia produktu (Rosa G., Perenc J. (red. ) 2016).

Zaliczamy do niego różnego rodzaju innowacje.

Atrybuty produktów

Analizując strukturę produktów można określić korzyści, jakie dostarcza on swoim nabywcom. Korzyści te są w praktyce komunikowane i realizowane za pomocą poniższych atrybutów (Kotler Ph. 2015):

 • jakość produktu- stanowi jedno z najbardziej istotnych narzędzi do pozycjonowania na rynku oraz przekłada się bezpośrednio na funkcjonalność i skuteczność produktu. W ujęciu konsumenckim związana jest zatem z budowaniem wartości i satysfakcji pozakupowej.
 • cechy produktu- zależne są od jego wariantów, funkcji lub różnorodności wyprodukowanych wersji i mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. Punktem wyjścia jest naturalnie produkt podstawowy, który stanowi bazę do opracowywania modeli bardziej złożonych.
 • stylistyka i design produktu- budują identyfikację wizualną, która odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania marką. ponadto wymiar estetyczny oddziałuje na sferę emocjonalną, przez co buduje potencjał reklamowy w działaniach marketingowych. Konieczne jest odpowiednie brandowanie produktów, które wyróżni je od konkurencji.

Bibliografia

 • Kall J., Sojkin B. (2003). Zarządzanie produktem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kotler Ph. (2015). php/Marketing" title="Marketing">Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer SA, Warszawa
 • Malcolm M., Hugh W. (2013). Plany marketingowe, Wolters Kluwer SA, Warszawa
 • Rosa G., Perenc J. ) (2016). Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 • Taranko, T. Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów. Marketing i Rynek, 3 (20), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Katarzyna Bartoń

Drukarka 3D FDM QIDI i Mates Metalowa Rama w Pełni Zamknięta Konstrukcja Wymiary Druku 260x200x200mm

Doskonały design przemysłowy, wysokiej klasy produkcja, można używać zaraz po rozpakowaniu

Przestrzegamy wysokich standardów produkcji, ścisłych wymogów procesowych, pełnego designu formy całej drukarki 3D, co jest bezpieczniejsze. Zarówno drukowanie zamknięte jak i wentylowane drukowanie są możliwe z tą drukarką 3D. Podczas drukowania ABS i innych filamentów wymagających drukowania zamkniętego, efekt wydruku jest lepszy. Tuż po rozpakowaniu, wystarczy otworzyć opakowanie, wyciągnąć kompletną drukarkę 3D bezpośrednio bez żadnego żmudnego montażu.

Wyjątkowa konstrukcja przemysłowa

QIDI Technology zawsze stosowało się do korzystania z wysokiej klasy konstrukcji FDM klasy przemysłowej. Zasada Drukowania w i Mates różni się od konstrukcji typu zrób-to-sam. Podczas drukowania większych modeli jest ona stabilniejsza i dokładniejsza! Wymiary wydruku to 260×200×200mm, co praktycznie spełni codzienne potrzeby drukarskie.

Unikatowy ekstruder i specjalna platforma drukowania

Nowo opracowany ekstruder w QIDI, z dyszą 0, 2mm, jest w stanie drukować powierzchnię modelu bardziej delikatnie, z dokładnością wyższą niż w dyszy 0, 4mm. Drukarka 3D i Mates wyposażona będzie w jeden zestaw ekstrudera 0, 4mm oraz jeden zestaw ekstrudera 0, 2mm.

Doskonałe wrażenia użytkownika, przyjazny interfejs

i Mates wyposażona jest w autorskie oprogramowanie slicingowe QIDI, do wyboru są dwa tryby: tryb normalny i tryb ekspercki. Tryb normalny nadaje się dla nowicjuszy, układ parametrów został inteligentnie ustawiony, nie są potrzebne żadne inne działania, jest on bardzo prosty. Tryb ekspercki nadaje się dla użytkowników zaawansowanych, którzy są w stanie dogłębnie brać udział w modyfikowaniu parametrów i personalizowaniu drukowanych modeli.

W Pełni Metalowa Rama

W pełni metalowa rama oraz platforma drukowania ważą łącznie ok. 13, 58 kg, co różni się od struktury montażu typu zrób-to-sam, osie X, Y w i Mates prowadzą drukowany model horyzontalnie. Struktura osi Z stopniowo opada pod kontrolą programu. Wydruk dużych rozmiarów modeli będzie dokładniejszy i bez wibracji. Platforma jest stabilniejsza.

Nowo Opracowany Ekstruder

Oprócz ekstrudera 0, 4mm drukarka 3D Qidi i Mates wykorzystuje jeden zestaw ekstrudera 0, 2mm, co czyni szczegóły wydruku lepszymi.

Stały Cykl Temperatury

Przednie drzwi, górna pokrywa czynią drukarkę 3D Qidi i Mates środowiskiem zamkniętym, z funkcją stałego cyklu temperatury.

Uchwyt Cięgnowy Szpuli z Filamentem

Ekskluzywny design Qidi uchwytu cięgnowego szpuli z filamentem czyni podawanie filamentu i drukowanie płynniejszym, do tego wygodniejsze jest obserwowanie zużycia filamentu.

Magnetyczna Platforma Drukowania

Magnetyczna platforma drukowania wyposażona jest w 9 sztuk specjalnych magnesów wysokiej temperatury oraz specjalny panel metalowy. Po wydrukowaniu możesz z łatwością przesunąć panel platformy i zdjąć model wyginając panel. Ta innowacja została ciepło powitana pośród użytkowników Amazon.

Najnowszej Generacji Oprogramowanie Slicingowe

Najnowszej generacji oprogramowanie slicingowe Qidi Tech w wersji 5. 5. 0: Na nowo zaprojektowany interfejs użytkownika oprogramowania Qidi Print jest wygodniejszy w obsłudze. Zmieniono algorytm slicingowy oprogramowania oraz ulepszono jakość wydruku o 30 procent, a prędkość o 20 procent. Oprogramowanie Qidi Print kompatybilne jest z wszelkimi typami drukarek 3D Qidi Tech, dożywotnio darmowe, jako alternatywa dla oprogramowania płatnego.

Specyfikacja

Ogólne

Marka: QIDI TECH

Typ: Drukarka 3D

Model: i Mates

Kolor: Czarny

Specyfikacja

Technologia: FDM

Obsługiwany Materiał: PLA, ABS, TPU, PETG itp.

Ekstruder: Ekstruder 0, 4mm, Ekstruder 0, 2mm

Wymiary Wydruku: 10, 24 cali (D) x 7, 87 cali (S) x 7, 87 cali (W)

Waga i Rozmiar

Waga Produktu: 25kg

Waga Opakowania: 25kg

Wymiary Produktu (D x S x W): 56*45*42cm

Wymiary Opakowania (D x S x W): 56*45*42cm

Zawartość Zestawu

1 x Produkt

1 x Podręcznik Użytkownika

Wymiary produktu Frigidaire Fkch17f7h W

Bezpośredni link do pobrania Wymiary produktu Frigidaire Fkch17f7h W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wymiary produktu Frigidaire Fkch17f7h W